Gå til hovedindhold
Service til virksomheder
Kloak, vand og miljø

Spildevand fra virksomheder

Du skal sikre, at spildevandet fra din produktion, køling, bilvask mv. bliver ledt til det offentlige kloaksystem. Her søger du tilladelsen til at aflede spildevandet.

 • Læs op

Indhold

  Søg tilladelse til at aflede processpildevand 

  Send ansøgningsblanketten sammen med en situationsplan og en kloaktegning.

  Søg tilladelse til at etablere et olie- og benzinudskilleranlæg

  Send ansøgningsblanketten sammen med en situationsplan, en kloaktegning og et datablad for den valgte udskiller.

  Når du skal søge tilladelse til at lede dit processpildevand til det offentlige kloaksystem, skal du sende oplysninger om din virksomheds produktion, vandforbrugende processer og øvrige stoffer og materialer, der afledes med vandet til kloak.

  Sammen med ansøgningen skal du sende en situationsplan og en kloaktegning.

  Du modtager en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning. Hvis der mangler oplysninger eller er behov for supplerende oplysninger, vil du høre fra os.

  Hvis du skal aflede spildevand fra en tank- eller vaskeplads, skal din virksomhed søge om tilladelse til at etablere et olie- og benzinudskilleranlæg.

  Sammen med ansøgningen skal du sende en situationsplan, en kloaktegning og et datablad for den valgte udskiller.

  Du modtager en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning. Hvis der mangler oplysninger eller er behov for supplerende oplysninger, vil du høre fra os.

  Som bruger af en olie- og benzinudskiller har du pligt til at benytte den fælleskommunale tømningsordning, som Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) står for. Det betyder, at du skal have Motas til at tømme din olie- og benzinudskiller.

  Husk at give os besked om, at vi skal tilmelde eller afmelde din olie- og benzinudskiller tømningsordningen.

  Læs mere om ordningen i vores retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg (afsnit 4.3).

  Læs om Motas på motas.dk