Skip Navigation

Spildevand og kloakering

Bor du på landet, og skal du forbedre rensningen af dit spildevand eller tilsluttes offentlig kloak? Eller bor du i byen, og skal du til at have separeret din kloak? Har du fået et påbud fra os? Læs om separatkloakering, kloaktilslutning, private spildevandsanlæg og spildevandsplaner.

Spildevand uden for kloakeret område

På landet hvor der ikke er offentlig kloak

I de områder på landet, hvor der ikke er offentlig kloak, skal du håndtere dit husspildevand ved nedsivning eller opsamling eller rense vandet på andre måder, før det bliver udledt til markdræn, vandløb, søer eller fjorden. Der findes forskellige typer anlæg, som renser spildevandet og reducerer belastningen fra spildevandet til naturen og miljøet.

Hvis du skal etablere eller ændre dit private spildevandsanlæg, skal du have tilladelse fra os.

I nogle tilfælde påbyder vi dig at forbedre spildevandsrensningen på din ejendom. I andre tilfælde kan det være dig selv, der ønsker at ændre på spildevandsforholdene på din ejendom – i forbindelse med ombygning eller fordi dit eksisterende anlæg ikke fungerer godt nok.

Luk alle
Åbn alle

Spildevand inden for kloakeret område

I kloakerede områder skal spildevandet ledes til det offentlige kloaksystem

Skal din ejendom kobles på kloaksystemet? Eller skal din ejendom separatkloakeres? Er du en af de mange boligejere, der har fået et påbud?

I dag løber regn- og spildevand nogle steder i samme systemer (fælleskloakering), så både regn- og spildevand fra en ejendom ledes til renseanlægget. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og havet (separatkloakering).

Horsens Vand A/S er i fuld gang med at etablere nye regn- og spildevandsledninger i vejene. Når de nye ledninger er klar i dit område, vil det betyde at du får påbud fra os om at ændre på kloakken på din ejendom.

Påbud om separatkloakering - a' hva' for en fisk?
Se filmen

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Brug vores digitale kort til at se, hvad der sker i dit område

Søg din adresse frem på kortet og se, om din ejendom ligger i et område, der er planlagt til separatkloakering eller kloaktilslutning.

Hvad sker der i dit område - og har du fået varslet et påbud?

Luk alle
Åbn alle

Hvorfor påbyder vi dig at separatkloakere eller koble dit spildevand til den offentlige kloak? 

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Regnvands- og spildevandsteamet

Telefon: 76 29 29 29
spildevand@horsens.dk

Den Digitale Hotline

Telefon: 70 20 00 00

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8:00 til 20:00
Fredag 8:00 til 16:00
Lørdag Lukket
Søndag 16:00 til 20:00