Skip Navigation

Grundvand og drikkevand

Hvordan kan du være med til at beskytte grundvandet? Hvordan kan du forbedre din drikkevandsboring? Har du fået sløjfet din gamle brønd eller boring? Kræver det tilladelse at indvinde vand? Hvilket vandværk kan du få vand fra?

Hjælp med at beskytte vores grundvand

Vandets Dag eller Verdens Vanddag er en FN-temadag, der finder sted hvert år den 22. marts for at sætte fokus på drikkevandet.

Vi har i år markeret Vandets Dag med at starte en kampagne, hvor vi sætter fokus på brugen af sprøjtemidler i haver. Formålet med kampagnen er naturligvis at passe på grundvandet og at gøre opmærksom på, at vi alle har et ansvar for, at vi og de næste generationer har rent og rigeligt drikkevand.

Læs vores pressemeddelelse om, hvordan vi sætter fokus på drikkevandet.

Vil du også være med til at passe på vores fælles drikkevand?

Beskyt grundvandet - drop sprøjtemidlerne

Luk alle
Åbn alle
Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Team Grundvand

Telefonnummer: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk