Skip Navigation

Grundvand og drikkevand

Hvordan kan du være med til at beskytte grundvandet? Hvordan kan du forbedre din drikkevandsboring? Har du fået sløjfet din gamle brønd eller boring? Kræver det tilladelse at indvinde vand? Hvilket vandværk kan du få vand fra?

EU LIFE-projektet BioScape skal beskytte grundvandet på Endelave

Vi har sammen med Region Midtjylland sat gang i EU LIFE-projektet BioScape på Endelave.

I samarbejde med øens lodsejere vil vi undersøge mulighederne for at beskytte og sikre øens drikkevandsforsyning gennem en omlægning af arealdriften, så risikoen for forurening af grundvandet i fremtiden mindskes.

Projektperioden varer 5 år med opstart fra den 1. oktober 2021.

BioScape - pilotprojekt skal beskytte grundvandet på Endelave

Luk alle
Åbn alle
De tre logoer for henholdsvis BioScape, Life og Natura2000

Du bor og lever oven på dit drikkevand. Vær med til at beskytte det!

Beskyt grundvandet - drop sprøjtemidlerne

Luk alle
Åbn alle
Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Team Grundvand

Telefonnummer: 76 29 29 29
naturogmiljoe@horsens.dk