Skip Navigation

Fej, klip og ryd sne

Ejer du en bolig? Så skal du vedligeholde fortove og stier, der er ud for din ejendom. Det gælder både sne, snavs og grene. 

Ryd sne i byen

Du har selv ansvaret for at rydde sne og salte/gruse alle fortov, der grænser op til din ejendom. 

Det kan være, at du bor på en hjørneejendom, hvor der er fortov på flere sider af ejendommen.

Du skal også huske at rydde sne og salte havegang, trapper, stier og gårdspladser, der tilhører din ejendom. 

Læs mere om dit ansvar for at rydde sne på Borger.dk.

Husk, du har ansvaret for at rydde sne og salte mindst halvdelen af kørebanen ud for din ejendom, når du bor på en privat fællesvej. 

 

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

 

Det gælder også dig, som har en bolig, der grænser op til en privat fællesvej eller sti. Også selvom der ikke er direkte adgang til din ejendom. 

 

Du må godt få andre til at gøre rydde sneen, men aftalen skal være på skrift, og politiet skal godkende den. 

Luk alle
Åbn alle

Ryd sne på landet

Luk alle
Åbn alle

Du har ansvaret, hvis nogen kommer til skade

Husk, du skal fjerne sne og is hurtigst muligt. Du kan nemlig risikere at skulle betale erstatning, hvis nogen kommer til skade.

Du kan også få en bøde, hvis du ikke rydder sne eller salter/gruser. 

Hold veje, fortove og stier rene

Alle fortove og stier, der grænser op til din ejendom, har du ansvaret for at holde rene.

Det gælder både ukrudt og affald. 

Husk, du skal også klippe dine træer og buske langs fortove og stier, så der ikke er nogle grene, der generer andre. 

Luk alle
Åbn alle