Gå til hovedindhold
Handicap og psykiatri

Individuel handicapkørsel

Hvis du på grund af et fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til individuel handicapkørsel

 • Læs op

Indhold

  For at blive visiteret til individuel handicapkørsel skal du opfylde følgende betingelser:

  • Være svært bevægelseshæmmet, eller være vurderet og berettiget til bevilling af ganghjælpemidler af Horsens Kommune, f.eks. kørestol, rollator, gangbuk eller stok m.v. 
  • Være fyldt 18 år
  • Være blind eller stærkt svagtseende (synsstyrke 10% eller mindre).

  Formålet er at kompensere dig, der er svært bevægelseshæmmet, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem.

  • Ordningen omfatter 104 enkelture pr. kalenderår 
  • Transporten foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau
  • Der ydes hjælp til ind- og udstigning i gadeniveau– og hjælpemidlet løftes ind- og ud af køretøjet
  • Trapper og lignende skal du kunne klare ved egen hjælp

  Priser:
  • Er transporten under 10 km, skal du max. betale 30,00 kr. hver vej
  • Er transporten over 10 km, skal du betale 3,00 kr. pr. km. - dog min. 30 kr. inkl. de første 10 km. 

  Du kan anvende handicapkørsel til:

  • Sociale aktiviteter – besøg hos venner og familie
  • Fritidsformål
  • Indkøb, tandlæge, svømning, kiropraktor, psykolog, fodterapeut, handicapridning m.v.

  Du kan IKKE anvende handicapkørsel til:

  • Læge eller sygehus
  • Behandling på sygehus

  Du kan visiteres til, at få gratis kørsel til én ledsager, hvis du har behov for hjælp under kørslen (fx hvis du er afhængig af indtagelse af medicin under kørslen)

  For at få gratis kørsel til din ledsager, skal følgende betingelser opfyldes:

  • Du skal være afhængig af indtagelse af medicin

  • Ledsageren skal være selvhjulpen

  • Ledsageren må ikke benytte ganghjælpemidler

  • Ledsageren skal have samme start- og slutadresse

  Gæst:

  Det er altid tilladt at have en gæst med, som betaler 50% af din egenbetaling, på den del af rejsen som foregår med Flextrafik. Du kan højst medtage 2 gæster. Børn under 15 år rejser gratis.

  Gæsten skal have samme start- og slutadresse og skal være selvhjulpen, da chaufføren ikke yder hjælpe til gæsten.

  Ved bestilling skal ovenstående oplyses.

  I Horsens Kommune, er det besluttet, at alle borgere der bevilges handicapkørsel, har mulighed for mod en egenbetaling -  på alle årets dage  -  også den 24. og 31. december,  at tilkøbe løft med trappemaskine.

  Trappemaskine koster 250 kr.pr. løft -  Efter turen vil du modtage en faktura fra Horsens Kommune.

  Du bestiller trappemaskine hos Midttrafik på telefon: 87 40 83 00 (tast 1). Du kan kontakte dem alle hverdage mellem kl. 8.00 - 16.00.

   

  På Midttrafiks hjemmeside kan du læse mere om trappemaskine, og de krav der er til befordringen

   

  Du skal visiteres til den individuelle handicapkørsel gennem Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen. 

  Du kan søge om at komme med i kørselsordningen på følgende måder:

  • Få et ansøgningsskema ved at henvende dig til:

  Sagsbehandler Birgit Klein, telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30
  Sagsbehandler Linda Larsen, telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30

  Har du spørgsmål, inden du søger om støtte, kan du kontakte:

  Rådgivningsteamet

  Telefon 76 29 45 01

  Telefontid - hverdage kl. 8.30 - 9. 30 og 12. 00 - 13.00

   

  Læs mere om klager og rådgivning under Borgerrådgiverne.