Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Sol og vind skal på kommunekortet – Horsens Kommune inviterer til informationsmøde om planlægning for vedvarende energianlæg

Hvor i Horsens Kommune skal det være muligt at opstille solceller, vindmøller og plante skov? Kommunen er i gang med den overordnede planlægning og vil meget gerne have borgernes input og lokale viden, som kan indgå i processen. Et informationsmøde den 20. februar skal klæde borgerne på til at komme med bemærkninger i perioden 31. januar til 3. marts 2024.

31. jan. 2024

Indhold

  • Læs op

  Horsens Kommune vil udpege specifikke arealer til etablering af blandt andet vindmøller. Men hvor i kommunen kan det lade sig gøre? Det er kommunen ved at undersøge og inviterer nu offentligheden til informationsmøde om hele processen. Foto: Horsens Kommune.

  Politikerne i Horsens Kommune har besluttet, at der skal sættes mere fart på den grønne omstilling i kommunen. Det gælder blandt andet den grønne energiforsyning og etablering af ny skov. Derfor vil kommunen hurtigere end planlagt ændre kommuneplanens temaer om vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og skovrejsning gennem et tematillæg til kommuneplanen. Byrådet vedtog tirsdag aften at sætte planlægningsprocessen i gang ved at sende fordebatten i offentlig høring fra 31. januar til og med 3. marts 2024.

  Fordebatten er offentlighedens mulighed for at komme med synspunkter, ideer og forslag til den kommende planlægning - og er dermed det første skridt i processen. Fordebatten skal bidrage i udarbejdelsen af et præcist kommunekort over, hvor det arealmæssigt er muligt at placere solceller og vindmøller, og hvor det ikke er muligt. Muligheds- og forbudszoner bliver baseret på en lang række forskellige hensyn og forhold og kommer til at danne det overordnede grundlag for sagsbehandlingen af de fremtidige konkrete projekter.

  Horsens Kommune byder alle kommentarer, bemærkninger og ideer velkomne i fordebatten. Fx efterspørges borgernes konkrete ideer til placering af VE-anlæg og ny skov, borgernes viden om særlige lokale forhold, som kommunen bør være opmærksom på i planlægningen, samt viden om og ønsker til hvilke hensyn, der skal tages til blandt andet naboer og natur ved planlægning af energianlæg.

  Borgmester Peter Sørensen fremhæver værdien ved borgernes input og påpeger, at den politiske tilgang til hele processen er åbenhed:

  - Jeg glæder mig over, at vi nu går i gang med processen. Vi skal sætte endnu mere fart på den grønne omstilling, og her er VE-anlæg og skovrejsning yderst vigtige parametre. Det er samtidig meget vigtigt, at vi finder de rette steder til at kunne arbejde med både vedvarende energi og skovrejsning. Jeg håber, der kommer mange forslag ind, for så kan vi få dem undersøgt og vurderet og dermed få en åben og transparent proces for arbejdet med sol- og vindprojekter og skovrejsning, siger Peter Sørensen.

  Horsens Byråd er enig om, at kommunen både kan og skal bakke op om at styrke omstillingen til vedvarende energiforsyning i Horsens Kommune. Tilsvarende er skovrejsning højt prioriteret i Horsens Kommune, og det er vigtigt for byrådet, at kommunen er åben over for nye skovrejsningsprojekter, når mulighederne byder sig.

  Informationsmøde den 20. februar: forstå processen og hvordan du kan bidrage

  I forbindelse med fordebatten ønsker kommunen at skabe klarhed og informere om udfordringerne ved at rejse skov og opstille VE-anlæg. Det skal desuden være tydeligt, hvordan man som borger kan bidrage og forholde sig til den kommende planlægningsproces.

  Tirsdag den 20. februar inviteres alle interesserede derfor til et informationsmøde. Her fortæller Horsens Kommune blandt andet om, hvordan de kommende muligheds- og forbudszoner udpeges. Desuden fortælles, hvordan processen for den konkrete planlægning af fremtidige projekter og inddragelse af naboer vil forløbe. Der bliver på mødet ikke drøftet konkrete projekter eller konkrete arealudpegninger.

  Foreningen Energifællesskaber Danmark vil på mødet præsentere, hvordan man kan være aktiv som borger i den grønne omstilling, og hvad energifællesskaber kan bidrage med i et lokalområde.

  Formålet med mødet er desuden, at borgerne skal kunne få svar på deres spørgsmål og komme i dialog med kommunen om planlægningen.

  Informationsmødet afholdes på Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup, tirsdag den 20. februar 2024, kl. 19.00-21.00.

  For at deltage i mødet er det nødvendigt, at man tilmelder sig senest den 15. februar 2024 kl. 12.00 via kommunens hjemmeside. Der er plads til 800 deltagere, og tilmelding sker efter først-til-mølle. Det er gratis at deltage.

  Hvis ikke man har mulighed for at deltage i møderne fysisk, vil det være muligt at deltage online eller se optagelsen efterfølgende på Horsens Kommunes hjemmeside.

  Se mere på horsens.dk/VE2024