Gå til hovedindhold
Nedsat arbejdsevne og sygdom

Sygemelding og sygedagpenge

Sådan kan vi hjælpe dig, hvis du bliver syg.

 • Læs op

Indhold

  Sygdom behøver ikke være et farvel til arbejdspladsen. I Jobcenter Horsens kan vi hjælpe dig med at forebygge en sygemelding og fastholde dit arbejde, hvis du bliver sygemeldt.

  Er du sygemeldt, kan du modtage sygedagpenge. Sygedagpenge er en midlertidig ydelse i en periode, hvor du ikke kan passe dit arbejde.  

  Både lønmodtagere, selvstændige, dagpengeberettigede medlemmer af en A-kasse og enkelte andre grupper har ret til sygedagpenge. Det er Jobcenter Horsens, der vurderer og beslutter, om du opfylder betingelserne for sygedagpenge.

  Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Horsens, hvis du har spørgsmål om sygedagpenge.

  Hvornår har du ret til sygedagpenge?

  Hvornår er du uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom? Og kan du være delvist sygemeldt?

  Klik på linket herunder for at se en film der gør dig klogere på, hvordan kommunen løbende vurderer, om du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge.

  Film om hvornår du har ret til sygedagpenge.

  Så længe kan du få sygedagpenge

  Hvad sker der med dine sygedagpenge, hvis du har været syg i længere tid? Og hvad er revurderingstidspunktet?

  Klik på linket herunder for at sen en film, der gør dig klogere på mulighederne for at forlænge en sygedagpengeperiode, hvornår du har ret til et jobafklaringsforløb, og hvordan du kan klage over kommunens afgørelse.

  Film om hvor længe du kan få sygedagpenge.

  Har du brug for hjælp til at fastholde dit arbejde på trods af sygdom, så kontakt Jobcenter Horsens. Vi kan tilbyde en samtale om din situation, og har forskellige støttemuligheder og hjælpemidler.

  Kontakt vores hotline til fastholdelse på 24 62 85 83.

  Som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge, hvis du bliver syg eller kommer til skade.

  Betingelser

  For at være berettiget til sygedagpenge, skal du opfylde visse betingelser:

  • Du bor i Danmark og betaler skat af din indtægt i Danmark

  • Du har i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang

  • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i måneden op til, du blev syg

  • Du skal have arbejdet som selvstændig mindst 18,5 time/uge

  Har du drevet virksomhed i mindre end seks måneder, medregner vi perioder med forudgående beskæftigelse som lønmodtager.

  Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom. 

  For selvstændige er fristen for at søge om sygedagpenge senest tre uger efter første fraværsdag.

  Hvor meget du er berettiget til afhænger blandt andet af, om du bliver fuldt eller kun delvist sygemeldt.

  Du kan til enhver tid raskmelde dig, enten delvist og begynde at arbejde på nedsat tid, eller fuldt. 

  Må man arbejde som sygemeldt?

  For at få fuld sygedagpengesats som fuldt sygemeldt, må du hverken arbejde eller opholde dig på din arbejdsplads. 

  Ved ”arbejde” forstås alle former for arbejde i tilknytning til eller i din virksomhed. F.eks. må du som fuldt sygemeldt hverken passe telefon eller svare på mails for eller i din virksomhed. I det øjeblik du eller jobcentret skønner, at du er i stand til at arbejde en del af din normale arbejdstid, f.eks. besvare mails, bliver du betragtet som delvist sygemeldt.

  Sådan gør du

  Du skal melde dig syg via NemRefusion. Det kræver, at du er oprettet som bruger og har en medarbejdersignatur. 

  Meld dig syg på NemRefusions hjemmeside

  Forsikring 

  Du kan tegne en forsikring, så du kan få sygedagpenge tidligere end efter 2 ugers sygdom. 

  Læs mere om, hvordan du tegner en forsikring på virk.dk's hjemmeside.

  Hvis du ikke bliver rask inden for 5 uger

  Du bliver kontaktet af Jobcenter Horsens, hvis du forventer at være syg i mere end 5 uger.

  Vi sender et oplysningsskema til dig, som du skal udfylde og returnere, og vi indkalder dig til en opfølgningssamtale. 

  På opfølgningssamtalen snakker vi blandt andet om:

  • hvordan du får den helt rigtige indsats

  • hvad du selv kan gøre for at komme tilbage i arbejde

  • mulighederne for delvis raskmelding, virksomhedspraktik mm

  Hvis du har en kronisk lidelse, kan vi vejlede dig om reglerne for at søge om refusion af sygedagpenge fra første sygedag.

  Regulering af sygedagpenge

  Dine sygedagpenge bliver reguleret ud fra, hvor meget du er i stand til at arbejde. Derfor har du også pligt til at kontakte din rådgiver i jobcentret, hvis din situation ændrer sig, og du har mulighed for at genoptage dit arbejde eller dele heraf.

  Hos jobcentret kan vi også vejlede dig i, hvordan du tilrettelægger dit arbejde med for eksempel hjælpemidler, en anden indretning af arbejdspladsen, eller måske har du brug for en personlig assistance på din vej tilbage til arbejdet.

  Derfor vil din beskæftigelsesrådgiver også holde tæt kontakt og løbende indkalde dig til opfølgningssamtaler, så du altid kan få den bedste rådgivning og den rette økonomiske støtte.

  Samtalerne danner afsæt for jobcentrets løbende vurdering af, hvordan sygdommen påvirker din evne til at arbejde, og om der er grundlag for, at du genoptager dit arbejde.

  Hvor meget får jeg i sygedagpenge?

  Hvis du er sygemeldt på fuld tid, får du fuld udbetaling af sygedagpenge. Hvis du er delvist sygemeldt, vil dine sygedagpenge blive reguleret ud fra en vurdering af, hvor meget du er i stand til at arbejde.
  Om du er fuldt eller delvist sygemeldt, beror på en løbende vurdering af dine muligheder for at genoptage arbejde.

  Læs mere om sygedagpenge, hvis du er selvstændig, på borger.dk

  Bliv klogere på hvad du skal gøre, og hvordan vi hjælper dig, i vores video om sygedagpenge (YouTube)

  Får du kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse

  Du vil som udgangspunkt ikke være berettiget til sygedagpenge, hvis du får kontanthjælp,  uddannelseshjælp eller integrationsydelse.

  Hvis du bliver syg, skal du med det samme give besked til din arbejdsgiver og til Jobcenter Horsens. 

  Dagpengemodtager

  Hvis du er ledig og medlem af en A-kasse, skal du: 

  • melde dig syg på jobnet.dk via 'min side' - så får jobcentret og din A-kasse automatisk besked

  • hvis du er i praktik eller løntilskud, skal du også melde dig syg hos din arbejdsgiver 

  Meld dig syg på jobnet.dk via 'min side'

  I de fleste situationer udbetaler A-kassen dagpenge de første 14 dage, du er syg, men i nogle tilfælde skal du have sygedagpenge fra 1. sygedag. Kontakt din A-kasse for at høre nærmere. 

  Hvis du ikke bliver rask

  Du kan højest være syg og modtage dagpenge fra A-kassen i 14 dage. 

  Er du syg i mere end 14 dage, giver din A-kasse besked til Jobcenter Horsens om dit sygefravær. 

  Derefter: 

  • sender jobcentret dig et brev til din e-boks, som du skal besvare

  • skal du udfylde et oplysningsskema på selvbetjeningsløsningen 'Mit Sygefravær'

  • bliver du indkaldt til en opfølgningssamtale senest 8 uger efter din sygemelding

  Kommunen udbetaler herefter sygedagpenge til dig. 

  Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, og derfor har vi fokus på, at du modtager sygedagpenge så kort tid som muligt. 

  Mere om sygedagpenge

  Læs om sygedagpenge, hvis du er ledig, på borger.dk

  Bliv klogere på, hvad du skal gøre, og hvordan vi hjælper dig i vores video om sygedagpenge (youtube.com)

  Vi har mulighed for at lave en såkaldt §56-aftale, hvis du har forhøjet risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom.

  Aftalen hedder sådan, da reglerne står i sygedagpengelovens §56. 

  En §56-aftale betyder, at din arbejdsgiver får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din første fraværsdag. På den måde vil din sygdom ikke belaste din arbejdsgiver så hårdt økonomisk. 

  Du kan finde yderligere information og vejledning til ansøgning om § 56-aftale på borger.dk under afsnittet "Sådan får du sygedagpenge" / "Hvis din lidelse er langvarig eller kronisk..."

  Du kan også downloade vores egen pjece om, hvad du skal gøre for at få en §56-aftale.

  Ansøg om §56-aftale på borger.dk

  Hvad er et oplysningsskema? Og hvorfor kontakter kommunen dig, når du modtager løn under sygdom fra din arbejdsgiver?

  Klik på filmen herunder for at blive klogere på, hvilken rolle kommunen spiller under dit sygdomsforløb, og hvordan kommunen bedst muligt kan hjælpe dig tilbage i job.

  Film om kommunens rolle, når du er sygemeldt.

  Film med information om opfølgning i sygedagpenge-forløbet.

  Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video. ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎

  Se lignende sider