Gå til hovedindhold
Nedsat arbejdsevne og sygdom

Fleksjob

Grundlæggende information

 • Læs op

Indhold

  Et fleksjob er en mulighed for dig, der ikke kan varetage et almindeligt arbejde på grund af fx fysiske eller psykiske begrænsninger.

  Her på siden finder du generelle oplysninger om fleksjob samt relevant information for dig, som allerede er ansat i et fleksjob. 

  For at blive godkendt til et fleksjob, skal din arbejdsevne være varigt og væsentligt nedsat. Du kan først blive godkendt til et fleksjob, når vi har afprøvet, om det er muligt for dig at varetage et almindeligt arbejde. 

  Du kan ikke blive godkendt til et fleksjob, hvis du er over folkepensionsalderen.

  Det er Jobcenter Horsens, der godkender og bevilger fleksjob efter indstilling fra et 'rehabiliteringsteam'. 

  Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet, socialområdet og evt. uddannelsesområdet. Hovedreglen er, at du selv deltager i møder med rehabiliteringsteamet sammen med din rådgiver.

  Læs eventuelt vores folder om rehabiliteringsteamet og dit samarbejde med teamet her.

  Bliv klogere på fleksjob på borger.dk's side 'hvem kan få fleksjob'

  Din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, du udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer din løn med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra din arbejdsgiver. Både løn og fleksløntilskud udbetales direkte til dig.

  Husk, at du skal orientere Jobcenter Horsens, hvis der sker ændringer vedrørende indtægt, ferie, flytning, SU og andet, der kan have betydning for fleksløntilskuddet.

  Læs mere om arbejdsvilkår og løn i fleksjob på borger.dk 

  Alle, der er i arbejde, optjener 2,08 feriedag pr. måned. De optjente feriedage kan du enten vælge at afholde i den efterfølgende måned, eller du kan samles optjente feriedage sammen over flere måneder, til afholdelse af f.eks. en uges ferie.

  Som ansat i et fleksjob, optjener du ret til 25 dages betalt ferie om året. Enten som løn under ferie eller som feriegodtgørelse. Dette gælder uanset, hvor mange timer du arbejder om ugen.

  Hvis du arbejder mindre end 5 dage om ugen

  Hvis du som fleksjobber arbejder mindre end fem dage i ugen, skal du også holde ferie på de dage der ikke er arbejdsdage. Det betyder, at hele ugen tælle med, hvis du ønsker at holde ferie på alle ugens arbejdsdage.

  Tilskud til din fleksløn under ferien

  Hvis du modtager løn eller feriegodtgørelse under ferie, kan du få fleksløntilskud under ferien.

  Tilskuddets størrelse bliver udregnet på baggrund af den udbetalte løn eller feriegodtgørelse. Nøjagtig på samme måde, som når du ikke holder ferie i fleksjobbet. 

  Ferie kan afholdes samtidig med at du optjener den

  Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. "Samtidighedsferie" kaldes den, og består af:

  • et ferieår, hvori ferien optjenes,

  • en ferieafholdelsesperiode, indenfor hvilken ferien skal afholdes.

  Et ferieår løber fra 1. september indeværende år, til 31. august i det følgende år.

  Ferieafholdelsesperioden, det vil sige den periode du skal holde din optjente ferie, løber ligeledes fra 1. september indeværende år, men helt til 31. december i det følgende år.

  Du kan med andre ord afholde din ferie i samme periode som du optjener den, plus i 4 måneder efter.

  Mulighed for ferie på forskud

  Har du ikke ”gemt” nogle feriedage fra det gamle ferieår, kan du henvende dig til din arbejdsgiver og høre, om der kan indgås en aftale om afholdelse af ferie forud.

  Ledighedsydelse under ferie

  Reglerne gælder også for modtagelse af ledighedsydelse. Det betyder, at hvis du har været i arbejde op til 1. september 2020, har du heller ikke optjent feriedage til afholdelse med ledighedsydelse under ferie i det nye ferieår.

  Eksempel: 
  En person er ledig pr. 1. september 2020 og kommer i fleksjob den 1. november 2020 – personen har nu optjent 4 dage med ledighedsydelse. Fra 1. november optjener personen feriedage hos sin arbejdsgiver. I december, hvor juleferien falder, vil personen altså have optjent ret til 6 dages ferie i alt – 4 dage med ledighedsydelse under ferie og 2 dage fra sin arbejdsgiver.

  Husk at lave aftale i god tid før du afholder ferie.

  Hvis du skal søge om ferie med ledighedsydelse, skal du gøre dette SENEST 14 dage før ferien afholdes. 

  Ansøg om ledighedsydelse ved ferie her

  Hvis du er blevet ledig fra dit fleksjob, skal du søge ledighedsydelse.

  Læs mere om ledighedsydelse her