Uddannelseshjælp

Sådan søger du om uddannelseshjælp.

Indhold

  Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp.

  Uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse.

  Betingelser for at få uddannelseshjælp

  • Du er under 30 år

  • Du har ikke en erhvervs-kompetencegivende uddannelse

  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg 

  • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle

  • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  • Du har ikke formue.

   

  Hvad er en erhvervs-kompetencegivende uddannelse?

  Hvis du har gennemført en eller flere af de fire uddannelser, som er oplistet herunder, har du en erhvervs-kompetencegivende uddannelse og kan ikke søge om uddannelseshjælp:

  • Erhvervsuddannelse

  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

  • Kombineret ungdomsuddannelse

  • Videregående uddannelse

  1. Meld dig ledig på jobnet.dk

  Den første dag, du er ledig, skal du oprette dig som bruger på jobnet.dk og melde dig ledig på jobnet.dk.

  Meld dig ledig på jobnet.dk her(kræver NemID).

  Sådan melder du dig ledig på jobnet.dk (vejledning)

  Bemærk, at du ikke er registreret som ledig, før du har henvendt dig personligt i Ungdomscentret. Se punkt 2. herunder.

  2. Mød personligt op i Ungdomscentret og udfyld oplysningsskema 

  Den første dag, du er ledig, skal du møde op i Ungdomscentret og aflevere et oplysningsskema.

  Skemaet afleverer du personligt i Ungdomscentrets reception. Du bliver først registreret som ledig fra og med den dag, du afleverer oplysningsskemaet.

  Ungdomscentrets adresse er:

  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Det er først, når du er registeret som ledig ved 1) at have meldt dig ledig på jobnet.dk og ved 2) at have afleveret dit oplysningsskema i Ungdomscentret, at du kan søge om uddannelseshjælp. Du kan søge om uddannelseshjælp gennem borger.dk. Læs mere om dette herunder.

  3. Søg om uddannelseshjælp via borger.dk

  Du søger uddannelseshjælp digitalt via borger.dk. Du får brug for:

  • dit NEM-ID
  • lønsedler for de sidste 3 måneder
  • kontooversigt for alle dine bankkonti
  • pensionsoversigt
  • dokumentation for udgifter til din bolig fx husleje, el, varme

  Ansøg om uddannelseshjælp via borger.dk.

  Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning i vores ydelsesafdeling.

  Ydelsesafdelingens adresse er: 

  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  4. Deltag i indledende møde i Ungdomscentret (visitationssamtale)

  På mødet taler vi om dine rettigheder, pligter og muligheder.

  Vi bruger også mødet til at finde ud af, om du er 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' eller 'aktivitetsparat'.

  Hvis du er 'åbenlyst uddannelsesparat' skal du så hurtigt som muligt i gang med en uddannelse. 

  Hvis du er 'uddannelsesparat' vil vi hjælpe dig med at blive klar til at tage en uddannelse så hurtigt som muligt. Og du har mulighed for at få hjælp og støtte, når du starter på en uddannelse. 

  Hvis du er 'aktivitetsparat' er vejen hen mod uddannelse længere. Men vi vil stadig lave en plan, der sigter mod, at du får en uddannelse. 

  Læs mere om, hvad du skal som 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' og 'aktivitetsparat' (borger.dk).

  Der er en grænse for, hvor meget støtte, du samlet kan få, når du modtager enten kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Kontanthjælpsloftet betyder ikke, at du får mindre i kontanthjælp. Men det kan betyde, at du får mindre 'boligstøtte' og 'særlig støtte'.

  Læs mere om kontanthjælpsloftet her (borger.dk)

  Du skal arbejde mindst 225 timer inden for et år, hvis du skal være sikker på at modtage fuld uddannelseshjælp. 

  Læs mere om 225-timersreglen for ugifte her (borger.dk)

  Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar her (borger.dk).

   

  Læs alt, hvad der er værd at vide på siden på Borger.dk

  Du kan kontakte os både ved at ringe, ved at sende os en mail eller ved simpelthen at møde op i vores åbningstider.

  Se numre osv. i kontaktboksen her på siden (Ydelsesafdelingen). Herfra kan du bl.a. sende os en sikker mail og se vores åbningstider.

  Klik her hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.