Gå til hovedindhold
Ledighed

Opkvalificering

På vej mod job: Kurser, praktik, løntilskud, voksenlærling.

 • Læs op

Indhold

  Som ledig har du forskellige muligheder for at dygtiggøre dig og forbedre dine muligheder for at komme i job.

  Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i jobcentret, hvis du har brug for vejledning om din jobsituation og dine muligheder.

  Løber du af og til ind i problemer i din hverdag, fordi du ikke fik lært at læse, skrive eller regne tilstrækkeligt, da du gik i skole.

  Det er du ikke alene om. Ord og tal omgiver os konstant, og for omkring en million voksne er det en daglig kamp at læse, stave, skrive eller regne.

  Heldigvis er der hjælp at hente! Med forberedende voksenundervisning(FVU) og ordblindeundervisning (OBU) specielt til voksne over 18 år, kan du få hjælp til at forbedre dine færdigheder.

  Kontakt din rådgiver i jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder.

  I en virksomhedspraktik får du mulighed for at snuse til et nyt arbejde – ja måske et helt nyt fag - og se, om det er noget for dig.

  Virksomheden kan samtidig lære dig at kende og se om 'kemien passer', inden du eventuelt bliver fastansat eller ansat i en stilling med løntilskud. 

  Selvom en virksomhedspraktik ikke altid fører til et rigtigt job, så vil det altid give dig nogle erfaringer, som du kan bruge i din videre jobsøgning. 

  Virksomheden skal fortælle dig, om du har mulighed for at blive ansat, inden du afslutter din praktik. 

  Virksomhedspraktik som dagpengemodtager 

  • En virksomhedspraktik kan vare op til fire uger

  • Du kan i princippet starte i en virksomhedspraktik fra din første ledighedsdag

  • Under praktikken får du dagpenge

  • Kontakt din rådgiver i Jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder. 

  Virksomhedspraktik som kontanthjælpsmodtager 

  • En virksomhedspraktik kan vare op til 4 uger og kan i nogle tilfælde forlænges

  • Under praktikken får du kontanthjælp

  • Kontakt din rådgiver i jobcentret, for at høre nærmere om dine muligheder. 

  Med et job med løntilskud får du nye kompetencer, erfaringer og kontakter, der øger din muligheder for at komme i job. 

  Som ledig kan du blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Du får almindelig løn, og virksomheden får et tilskud til din løn i afgrænset periode. 

  Find et job med løntilskud på jobnet.dk

  Et job med løntilskud kan normalt vare op til 4 - 6 måneder, men der er undtagelser. 

  Det er Jobcenter Horsens, der godkender job med løntilskud, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om et løntilskudsjob.

  Hvem kan få et løntilskudsjob?

  Du har mulighed for at komme i løntilskud, hvis du får:

  • dagpenge
  • kontanthjælp
  • uddannelseshjælp (dog ikke 'åbenlyst uddannelsesparate')
  • sygedagpenge
  • ressourceforløbsydelse.

  Du har også mulighed for at komme i løntilskud, hvis du er: 

  • revalidend
  • førtidspensionist
  • omfattet af den særlige ordning for nyuddannede handicappede.

  Hvornår kan du starte i løntilskud? 

  Med enkelte undtagelser skal du have være ledig i sammenlagt 6 måneder, inden du kan starte i et job med løntilskud. 

  Hvis du ikke har nogen uddannelse, er over 50 år, enlig forsørger, førtidspensionist eller omfattet af regel for nyuddannede handicappede kan du begynde i et job med løntilskud tidligere.

  Mere om job med løntilskud

  Læs mere om job med løntilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

  Hvis du er ledig og modtager dagpenge, er der mulighed for, at du kan deltage i kurser af op til 6 ugers varighed samtidig med, at du får dagpenge.

  Du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt jobcentret.

  Betingelser 

  For at kunne få 6 ugers jobrettet uddannelse skal du enten være: 

  • Ledig og ufaglært

  • Ledig og faglært

  • Ledig og har både en erhvervsfaglig uddannelse og en kort videregående uddannelse. 

  Uddannelsen skal være omfattet af en positivliste for jobrettede uddannelser.

  Hvornår kan du få jobrettet uddannelse?

  Du kan normalt søge om jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. Men nogle uddannelser kan du starte på allerede den første dag, du er ledig. 

  Du kan få hjælp og vejledning om dine muligheder for 6 ugers jobrettet uddannelse i a-kassen, på jobcenteret eller hos uddannelsesinstitutionen. 

  Mere om 6 ugers jobrettet uddannelse

  Du kan blive voksenlærling inden for alle erhvervsuddannelser.

  Som voksenlærling er du:

  • sikret mindstelønnen inden for branchen under hele uddannelsesforløbet.
  • i job og uddannelse på samme tid.
  • en del af et fagligt netværk.
  • bedre rustet til fremtidens arbejdsmarked, fordi du får bevis på dine faglige kompetencer.

  Hvem kan blive voksenlærling?

  • Alle over 25 år, der ønsker en erhvervsuddannelse

  Du kan i princippet indgå en voksenlærekontrakt, uanset om du er ledig eller allerede i job. Der er dog forskellige regler i forhold til, om din arbejdsgiver kan få voksenlærlingetilskud. 

  SPØRGSMÅL? Skynd dig at kontakte Jobcenteret: 

  • Beskæftigelsesrådgiver Anita K. Madsen, telefon 76 29 47 34.
  • Beskæftigelsesrådgiver Elsebeth V. Andersen, telefon 76 29 48 65.
  • Fælles mail: voksenlaere@horsens.dk

  For at kunne modtage gratis undervisning i dansk, skal du:

  • Være fyldt 18 år

  • Have bevis for lovligt ophold

  • Have folkeregisteradresse i Horsens Kommune.

  Hvis du er kildeskatte-registreret med bopæl i udlandet, men arbejder i Horsens Kommune, kan der også være mulighed for undervisning i dansk.

  Reglerne afhænger af din ankomst til Danmark

  Reglerne for danskundervisning kan være forskellige, afhængig af hvornår du er kommet til Danmark, og hvilken tilladelse du har. 

  Hvis du er kommet til Danmark efter den 1. juli 2020 fra et EU/EØS-land som arbejdstager eller studerende, vil reglerne for danskundervisning være som beskrevet her på siden.

  Du vil normalt modtage et brev fra Jobcenter Horsens med tilbud om dansk i din e-boks ca. én måned efter du er kommet til Danmark. Husk derfor at tjekke din e-boks.

  Tilbuddet om dansk gælder i en begrænset tidsperiode

  Du har adgang til undervisning i op til 5 år.

  Tidsrammen på 5 år starter fra det tidspunkt, hvor du får tilbudt danskundervisning. Dette gælder også, selvom du ikke reagerer på tilbuddet, ikke møder op på sprogcenteret eller ikke indbetaler dit depositum.

  Når du ønsker at starte, skal du bruge den blanket, som er vedlagt det brev, du modtager fra Jobcentret. Du kan også finde blanketten her på siden, under ’Læs mere om danskundervisning’.

  Gebyr

  Selve undervisningen er gratis for dig, og betales af Horsens Kommune. Du skal dog betale et depositum på kr. 2.000,- til sprogskolen.

  Læs mere om danskundervisning

  Læs mere på henholdsvis dansk, engelsk, polsk, tysk og rumænsk:

  Tilbud om uddannelse på dansk

  Tilmeldingsblanket til danskundervisning

   

  Offer of Danish lessons

  Registration form for Danish lessons

   

  Oferta odbycia kursu języka duńskiego

  Formularz zgłoszeniowy na kurs języka duńskiego

   

  Angebot über Studium der dänischen Sprache

  Anmeldeformular für Dänisch Unterricht

   

  T Ofertă pentru cursuri de daneză

  Formular de înregistrare pentru cursuri de daneză

   

  Kontakt

  Hvis du ikke har modtaget et brev med tilbud om dansk, eller hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, så kontakt:

  Lise Thorsager
  Direkte telefon: 76 29 48 61

  Hvis du er ledig eller sygemeldt og kommer i virksomhedspraktik, nytteindsats eller ”vejledning og opkvalificering”, kan du være berettiget til at få dækket nogle af de udgifter, du har i den forbindelse. Dette kaldes ”merudgiftsgodtgørelse”.

  Hvem kan få tilskud?

  1. Personer, der modtager kontanthjælp

  2. Personer, der modtager uddannelseshjælp

  3. Personer i jobafklarings- og ressourceforløb

  4. Ledige, der forsørger sig selv (dvs. ikke er på nogen form for offentlig ydelse)

  5. Personer under 18 år med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats.

  6. Personer, der modtager overgangsydelse efter lov om aktiv socialpolitik (og som ikke er omfattet af et introduktionsprogram efter integrationsloven)

  Hvor meget kan jeg få i tilskud?

  Du kan maksimalt få 1.000 kr. brutto pr. måned. Handler tilskuddet om transportudgifter, dækkes maksimalt for de første 24 kilometer dagligt.

  Inden for disse rammer er det op til den enkelte kommune at fastsætte de endelige retningslinjer.

  For målgrupperne 1-5 gælder følgende i Horsens Kommune:

  Der dækkes kun transport for de første 24 kilometer dagligt, hvis

  • du starter i et nyt tilbud, som ligger mere end 2,5 kilometer fra din bopæl.

  Du kan få dækket et beløb svarende til den første måneds transport med billigste offentlige transportmiddel (prisen for et pendlerkort) plus skatteværdien. Dette gælder uanset, hvordan du transporterer dig. Efter den første måned skal du selv betale den fulde transport.

  Hvis du, inden opstarten i det nye tilbud, har været i et andet tilbud, hvor du fik tilskud til transportudgifter for den første måned, kan du kun få tilskud til det nye tilbud:

  • hvis der er gået mere end én måned, siden du stoppede i det seneste tilbud, eller

  • hvis din transportudgift (op til 24 kilometer) bliver højere i det nye tilbud end i det tidligere tilbud.

  Hvis du har længere end 24 kilometer fra din bopæl til det tilbud, du deltager i, er du berettiget til det, der hedder ”befordringsgodtgørelse”. Den beregnes ud fra en fastsat kilometersats for det antal kilometer, du dagligt kører, ud over de første 24 kilometer. Derfor kan du først få udbetalt befordringsgodtgørelse ved månedens udgang.

  Kontakt Jobcenter Horsens hvis du vil vide mere, eller hvis du vil søge om tilskud til udgifter ved opkvalificering.

  For målgruppe 6 gælder følgende i Horsens Kommune:

  Der dækkes transport for de første 24 kilometer dagligt:

  • hele den periode, hvor du deltager i et tilbud, som ligger mere end 2,5 kilometer fra din bopæl.

  Du kan få dækket et beløb svarende til transport med billigste offentlige transportmiddel (prisen for et pendlerkort) plus skatteværdien. Dette gælder uanset, hvordan du transporterer dig.

  Hvis du har længere end 24 kilometer fra din bopæl til det tilbud, du deltager i, er du berettiget til det, der hedder ”befordringsgodtgørelse”. Den beregnes ud fra en fastsat kilometersats for det antal kilometer, du dagligt kører, ud over de første 24 kilometer. Derfor kan du først få udbetalt tilskud til transportudgifter ved månedens udgang. Det gælder både for de første 24 kilometer og for transporten der ud over.

  Uanset om du får den ene eller den anden type tilskud, kan du i alt højst få udbetalt et beløb, der svarer til dine faktiske udgift til transport.

  Kontakt Jobcenter Horsens hvis du vil vide mere, eller hvis du vil søge om tilskud til udgifter ved opkvalificering.