Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse

Sådan søger du.

Indhold

  Har du ikke boet i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 9 år inden for de seneste 10 år, kan du søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (tidligere integrationsydelse).

  • Du kan søge selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, hvis du har haft opholdstilladelse i Danmark i mindre end fem år.

  • Du kan søge overgangsydelse, hvis du har boet i Danmark i mindre end 9 ud af 10 år og i perioden ikke har været selvforsørgende i sammenlagt 2½ år.

   

  Betingelser for at få ydelse

  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg 

  • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle

  • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  • Du har ikke formue

  1. Mød personligt op i Jobcentret den første dag, du er ledig

  Når du møder på jobcentret bliver du registreret. Du vil efterfølgende modtage en indkaldelse til samtale ved en rådgiver.

  Adressen er:
  Jobcenter Horsens
  Chr M Østergards Vej 4

  2. Deltag i den indkaldte samtale med din rådgiver i Jobcentret (visitationssamtalen)

  På mødet taler vi om dine rettigheder, pligter og muligheder - Og vi bruger samtalen til at finde ud af, hvad den helt rigtige indsats er for dig.

  3. Søg ydelse via borger.dk

  Du søger om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og Overgangsydelse digitalt via borger.dk.

  Du får brug for:

  • dit NEM-ID

  • lønsedler for de sidste 3 måneder

  • kontooversigt for alle dine bankkonti

  • pensionsoversigt

  • dokumentation for udgifter til din bolig fx husleje, el, varme

  Ansøg om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse via borger.dk

  Du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning i vores ydelsesafdeling.

  Adressen er:
  Ydelsesafdelingen
  Chr M Østergards Vej 4

  Der er en grænse for, hvor meget støtte, du samlet kan få, når du modtager enten kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Kontanthjælpsloftet betyder ikke, at du får mindre i kontanthjælp. Men det kan betyde, at du får mindre 'boligstøtte' og 'særlig støtte'.

  Læs mere om kontanthjælpsloftet her (borger.dk)

  Du skal arbejde mindst 225 timer inden for et år, hvis du skal være sikker på at modtage fuld uddannelseshjælp. 

  Læs mere om 225-timersreglen for ugifte her (borger.dk)

  Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar her (borger.dk).

  Bliv klogere på, hvor meget du kan få i Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og om en særlig danskbonus, som du kan søge, hvis du har bestået prøve i Dansk 2 eller en tilsvarende eller højere prøve. Læs mere på borger.dk

  Du kan kontakte os både ved at ringe, ved at sende os en mail eller ved simpelthen at møde op i vores åbningstider.

  Du kan klikke på kontaktboksen "Kontakt os" her på siden. Herfra kan du bl.a. sende os en sikker mail og se vores åbningstider.

  Klik her hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.