Gå til hovedindhold
Børn og unge

Folkeskolen

Alt hvad du har brug for at vide, hvis du har et barn i folkeskolen eller netop er flyttet hertil.

 • Læs op

Indhold

  Find din skole

  Søg efter din adresse på kortet og se den skole, dit barn hører til. Fra kortet kan du komme videre til skolens hjemmeside.

  Du kan også se de privatskoler og friskoler, der ligger i Horsens Kommune.

  Din adresse er knyttet til et skoledistrikt, som hører til en bestemt skole. Dit barn vil altid være garanteret en plads på sin distriktsskole.

  Du kan også vælge en anden skole end din distriktsskole. Hvis du ønsker en anden skole, skal du selv kontakte skolen og undersøge, om de har en ledig plads. Dit barn kan ikke få tilskud til buskort, hvis du vælger en anden skole.

  Hvis dit barn går på en privat- eller friskole, kan du ikke få tilskud til buskort eller til betaling for skolen.

  Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte skole, er proceduren følgende:

  • du tager kontakt til den skole, som du ønsker en plads på
  • skolen afgør, om der er en plads på det ønskede klassetrin
  • du udfylder et indskrivningsskema, hvis der er plads
  • du giver besked til dit barns nuværende skole om skoleskiftet

  Hvis du gerne vil hjemmeundervise dit barn, skal du inden du starter undervisningen sende en meddelelse, hvor du oplyser:

  • hvilket barn, der skal hjemmeundervises
  • hvor undervisningen vil foregå
  • hvem, der skal undervise.

  Du får besked i din digitale postkasse, når undervisningen er godkendt. 

  Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I være enige om, at jeres barn skal hjemmeundervises.

  Dit barns distriktsskole fører tilsyn med undervisningen mindst to gange om året. 

  Se mere om retningslinjerne for tilsynet (pdf)

  Du skal selv dække udgifter til bøger og undervisningsmaterialer. 

  Du kan tilmelde dit barn til modersmålsundervisning, hvis dit barn:

  • forsørges af en person, som bor i Danmark og som har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land
  • taler grønlandsk eller færøsk i hjemmet. 

  Sidste frist for tilmelding er den 23. juni.

  Når du har tilmeldt dit barn vil du blive kontaktet af den skole, der står for undervisningen. Hvis der ikke er tilmeldinger nok til at oprette et hold, finder vi et andet tilbud i en nabokommune. Vi opretter et hold, når der er minimum fem tilmeldinger med samme modersmål.

  Undervisningen er gratis og er efter almindelig skoletid. Hvis du har udgifter til kørsel til undervisningen, vil de blive refunderet.

  Vores serviceniveau for modersmålsundervisning

  • Af hensyn til pædagogiske forhold, opretter Horsens Kommune egne hold, hvis der er mindst 5 elever tilmeldt i et sprog.
  • Der gives kun tilbud om modersmålundervisning når der er tale om børn fra EU og EØS-landene samt fra Grønland og Færøerne.
  • Der kan henvises til modersmålsundervisning i nabokommuner og i Aarhus Kommune.
  • Horsens Kommune refunderer udgifter til elevens befordring, svarende til udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Eventuelle andre udgifter, herunder eventuelle udgifter til ledsagelse, dækkes af elevens forældre selv.

  I forhold til hvor i kommunen der oprettes hold, og hvornår der oprettes aldersopdelte hold, besluttes dette administrativt.

  Serviceniveauet er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 5. oktober 2015.

  Hvis du har mistet dit afgangsbevis fra folkeskolen, har du mulighed for at hente en kopi af beviset her.

   

  Hvis dit bevis er ældre end skoleåret 2015/2016, kan du i stedet sende en besked til os med oplysninger om:

  • Navn og CPR-nummer
  • Skole
  • Årstal hvor du afsluttede skolen
  • Telefonnummer

  Du vil herefter modtage en kopi af dit afgangsbevis i din E-Boks. 

  Du kan sende beskeden her (kræver NemID)

  Horsens Kommune har kun beviser fra egne kommunale folkeskoler. Hvis du har brug for en kopi af et afgangsbevis fra en efterskole, privatskole eller lignende, skal du kontakte skolen direkte.  

  Hvis du gerne vil have dit barn på efterskole, skal du selv tage kontakt til en efterskole. 

  Du kan få vejledning til at vælge en efterskole hos Efterskoleforeningens Sekretariat på telefon 33 12 86 80 eller på efterskole.dk 

  I Horsens Kommune kan du ikke få tilskud til at få dit barn på efterskole eller en specialefterskole. 

  SFO

  Dit barn har mulighed for at gå i SFO både før og efter skole.

  I SFO'en vil dit barn blive en del af et fællesskab, hvor personalet udfordrer børnenes leg, læring, trivsel og mestringsevne inden for trygge rammer. SFO’en kan hjælpe med at skabe en helhed i dit barns hverdag og danne rammen for en meningsfuld og indholdsrig fritid.

  Du kan få mere at vide om dit barns SFO på skolens hjemmeside. Her kan du også finde åbningstider for SFO'en.

  I SFO1 kan du vælge følgende moduler:

  • Fuldtid: dit barn kan være i SFO både før og efter skole
  • Eftermiddag: dit barn kan være i SFO efter skole
  • Morgen: dit barn kan være i SFO før skole

  Se priser for modulerne her

  Der er også mulighed for SFO til de større børn, men det er forskelligt fra skole til skole, hvor gammel børnene kan være.
  Du skal derfor kontakte dit barns SFO, hvis du vil vide, hvilke klassetrin SFO2 dækker. 

  I SFO2 vil dit barn opleve et større frirum end i SFO1, og dit barn vil i højere grad være med til at planlægge aktiviteter. I SFO2 vil der være fokus på at udvikle dit barns læring, trivsel og personlig mestring.

  I SFO2 kan du vælge følgende moduler:

  • Fuldtid: dit barn kan være i SFO både før og efter skole
  • Eftermiddag: dit barn kan være i SFO efter skole

  Se priser for modulerne her

  Hvis du ønsker at ændre på dit barns modul i SFO1 eller SFO2, er der følgende regler:
  • Du ønsker at gå op i tid: skiftet kan ske med det samme. 
  • Du ønsker at gå ned i tid: skiftet kan se med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste i en måned

  Du laver ændringerne på Digital Pladsanvisning. 

  I de fleste ferieperioder har SFO'er fortsat åbent. Det er den enkelte skole selv der bestemmer, hvornår SFO'en har åbent. Du skal derfor kontakte dit barns SFO, hvis du vil vide mere om pasning i ferieperioderne. 

  Moduler i ferierne

  Dit barns SFO modul har betydning for, hvor meget han/hun kan være i SFO'en, når det er ferie. 

  Modul Dit barn kan være i SFO i dette tidsrum
  SFO1 Fuldtid I hele SFO'ens åbningstid
  SFO1 Eftermiddag Fra kl. 8.00 til SFO'en lukker
  SFO1 Morgen Fra SFO'en åbner til kl. 8.00
  SFO2 Fuldtid I hele SFO'ens åbningstid
  SFO2 Eftermiddag Fra kl. 8.00 til SFO'en lukker

   

  OBS Det er ikke muligt at ændre på dit barns modul blot for en ferieperiode. 

  Sommerferie

  Alle SFO'er har lukket 3 uger i sommerferien. Børn der har brug for pasning vil blive samlet i én SFO. 

  Se mere om pasning i sommerferien her

  Her finder du den fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for SFO'erne i Horsens Kommune. 

  Du kan blandt læse mere om målsætningerne for SFO, og de overordnede rammer for pædagogiske aktiviteter.

  Læs mål- og indholdsbeskrivelsen

  Ind- og udmeldelse i SFO

  Her kan du melde dit barn ind og ud af SFO eller ændre på dit barns modul. Husk der er 1 måneds opsigelse. 

  Se, hvad det koster at gå i SFO

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp

  Regler for at melde ud

  Hvis dit barn ikke længere skal bruge sin plads, skal du huske at melde dit barn ud.

  Du skal huske at melde dit barn ud med 1 måneds varsel - enten til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden.

  Eksempel

  Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 1. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 30. januar.

  Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 15. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 15. februar.

  Skolebus

  Hvis dit barn går på sin distriktsskole, kan du søge om et buskort. Du skal altid tage kontakt til dit barns skole, hvis du vil søge om et buskort. 

  Dit barn kan få buskort, hvis barnet:

  • går i 0. - 3. klasse og har længere end  km i skole
  • går i 4. - 6. klasse og har længere end 6 km i skole
  • går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km i skole
  • går i 10 klasse og har længere end 9 km i skole
  • skal gå på eller krydse en trafikfarlig vej.

  Hvis du har valgt en anden skole end jeres distriktsskole til dit barn, kan du ikke få et buskort. 

  Det er gratis for alle at køre med skolebus på skolebusruterne. Du kan derimod ikke køre gratis på de lokale og regionale ruter.

  Læs kommunens serviceniveau for skolebuskørsel (pdf)  

  Se køreplaner for skolebusserne på Midttrafiks hjemmeside

  Den maksimale sagsbehandlingstid er 2,5 uge. 

  Se om dit barns skolevej er vurderet trafikfarlig

  På kortet kan du søge på en vej og se om den er vurderet trafikfarlig. Tryk på de tre vandrette streget for at vælge, hvilket klassetrin du vil se vurderinger på.

  Grønne veje = vurderet ikke trafikfarlig

  Røde Veje = vurderet trafikfarlig

  Ingen farve = vejen er ikke vurderet

  Specialkørsel

  Hvis dit barn går på en specialskole eller i en specialklasse, er der andre regler for kørsel til og fra skole. Kontakt dit barns skole og hør mere.

  Den maksimale sagsbehandlingstid er 3 dage.

  Læs mere om specialkørsel her:

  Læs mere om