Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Alkoholbevilling

Alt hvad du skal vide om at søge alkoholbevilling til din virksomhed eller lejlighedstilladelse til et arrangement.

 • Læs op

Indhold

  Du må kun servere alkohol på din restauration, café eller lignende, hvis du har en alkoholbevilling. 

  Læs betingelserne på Sydøstjyllands Politis hjemmeside

  Bevillingen gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

  På siden her kan du læse om betingelserne for at få en alkoholbevilling eller en lejlighedstilladelse til enkeltstående arrangementer. 

  Vidste du, at...

  efter restaurationslovens § 10 skal alle ansøgninger om alkoholbevilling, tilladelser eller dispensationer sendes til politiet.

   

  Alkoholbevilling

  Du skal have en ny alkoholbevilling når eller hvis:   

  • der åbnes et nyt serveringssted 
  • et serveringssted skifter ejer 
  • serveringsstedet flytter til en ny adresse 
  • konceptet ændres. Fx hvis der ændres væsentligt i antallet af siddepladser eller hvis du begynder/ophører med at servere mad.

  Hvornår skal du søge om udvidet åbningstid? 

  Den almindelige åbningstid er til kl. 02.00. Hvis du ønsker at have åbent mellem kl. 02 og 05, skal du søge om tilladelse til udvidet åbningstid. Ansøgninger om udvidet åbningstid behandles af Bevillingsnævnet. Tilladelsen til udvidet åbningstid gælder som udgangspunkt for alle ugens dage.

  Hvornår skal du have godkendt en bestyrer?

  Er alkoholbevillingen givet til et selskab, skal der godkendes mindst én bestyrer. Ansøgninger om godkendelse af bestyrer behandles af Bevillingsnævnet.

  Hvordan får du tilladelse til udeservering?

  Teknik og Miljø behandler ansøgninger om tilladelse til opsætning af borde, stole mv. på udendørsarealer. Læs mere om leje af et grønt areal, en park eller lignende.  Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om tilladelse til at servere alkohol udendørs. 

  Bemærk, at en tilladelse til opstilling af borde, stole mv. fra Teknik og Miljø ikke automatisk giver tilladelse til udeservering fra Bevillingsnævnet. En tilladelse til udeservering giver heller ikke tilladelse til opstilling af borde, stole mv. Det er derfor nødvendigt med tilladelse fra både Teknik og Miljø og Bevillingsnævnet, hvis du ønsker både udeservering samt opstilling af borde, stole mv. 

  Hvis du ønsker tilladelse til udeservering skal du skrive det i ansøgningen. 

  Kontakt: 

  Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via telefon: 76 29 20 12 eller på e-mail: lhoh@horsens.dk.

  Hvad bruger vi dine oplysninger til?

  Bevillingsnævnet holder møde 4 gange årligt, hvor de træffer afgørelser om alkoholbevillinger. Afgørelserne sendes til ansøgerens digitale postkasse i umiddelbar forbindelse med bevillingsnævnets møde.

  Skal du have en midlertidig tilladelse?

  Hvis det er nødvendigt med en bevilling i tidsrummet mellem to møder, kan der gives en midlertidig tilladelse, som gælder frem til næste bevillingsmøde. Hvis du ønsker en midlertidig tilladelse, skal du skrive det i ansøgningen. Sekretariatet for Bevillingsnævnet sørger for at videresende ansøgningen til politiet, som giver den midlertidige tilladelse.

  Alle ansøgninger om midlertidige tilladelser skal sendes til Sydøstjyllands Politi

  Kontakt: 

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatet via telefon: 76 29 20 12 eller på e-mail: lhoh@horsens.dk

  Hvad bruger vi dine oplysninger til?

  Lejlighedstilladelser

  Restaurations- og bevillingsstrategien

  Sydøstjyllands Politikreds har, i samarbejde med bl.a. Horsens Kommune, udarbejdet en restaurations- og bevillingsstrategi, der gælder for alle kommunerne i politikredsen. Her kan du bl.a. se, hvilken praksis der gælder for bevillinger i de forskellige dele af Horsens Kommune.

  Hent Restaurations- og bevillingsstrategien her (pdf)