Gå til hovedindhold
Digital
Byggeri og ejendom
Foreninger og tilladelser

Landzonetilladelse

Hvis du ønsker at opføre ny bebyggelse, foretage udstykning eller ændre anvendelsen af et areal i landzonen, kan det kræve en landzonetilladelse.

 • Læs op

Indhold

  I landzonen må man som udgangspunkt kun opføre byggeri og anlæg, som er nødvendigt for de erhverv, der knytter sig til i landzonen, nemlig landbrug, skovbrug og fiskeri. Hvis du vil bygge andet, kræver det en landzonetilladelse.

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Landzonetilladelser og ansøgningsprocessen

  Se om din ejendom ligger i landzonen på webkort.horsens.dk.

  Din ejendom ligger i landzonen, hvis din søgning på din adresse hverken giver udslag som "byzone" eller "sommerhusområde".

  Se også om

  • der er en lokalplan, der gælder for din ejendom. Nogle lokalplaner i landzonen kan undtagelsesvis tillade byggeri i landzonen
  • din ejendom er beskyttet, fredet eller bevaringsværdig. Sådanne særlige forhold har betydning for dit byggeri og kræver andre tilladelser.

  Søg landzonetilladelse, hvis du vil

  • bygge en ny bolig
  • udvide din eksisterende bolig til over 500 kvm
  • bygge udhus, garage carport eller lignende over 50 kvm
  • opstille solceller m.v. på terræn
  • ændre anvendelse af din fritidsbolig/dit sommerhus til helårsbeboelse
  • ændre anvendelsen af arealer
  • udstykke.

  Dit byggeri kræver måske også andre tilladelser 

  Som udgangspunkt kræver byggeri en byggetilladelse. Hvis dit byggeri også kræver byggetilladelse, skal du være opmærksom på, at du skal have landzonetilladelsen, før du søger byggetilladelsen.

  Læs mere om byggetilladelser og hvornår et byggeri kræver andre tilladelser under Byggetilladelser.

  Når et byggeri kræver landzonetilladelse, skal du regne med en længere sagsbehandlingstid end ved en almindelig byggesag.

  Vi skal foretage en konkret vurdering på baggrund af den ansøgning, du indsender. Derefter har dine naboer 14 dage til at komme med bemærkninger til sagen. Når vi har vurderet naboernes bemærkninger, træffer vi en afgørelse, som skal annonceres. Herefter er der fire ugers klagefrist.

  Du kan først udnytte din tilladelse, når klagefristen er udløbet og ingen har klaget over afgørelsen.

  Det koster ikke noget at få en landzonetilladelse.

  Men hvis du samtidig skal have en byggetilladelse, koster det et gebyr.

  Læs om hvad det koster at få en byggetilladelse under Byggetilladelser.

  Vi offentliggør alle landzonetilladelser i mindst fire uger.

  Se de aktuelle landzonetilladelser under Afgørelser fra Teknik og Miljø.

  Se lignende sider