Gå til hovedindhold
Om Horsens

Kommunen på WebKort

Hvor ligger den nærmeste legeplads? Hvordan så din gade ud i 1965? Hvilke skoleveje er trafikfarlige? Find svaret på WebKort, som er vores digitale kort over kommunen.

 • Læs op

Indhold

  På WebKort kan du finde oplysninger omkring din ejendom, matrikler og hele kommunen.

  Lige fra oplysninger om blandt andet naturbeskyttelse, jordforurening, lokalplaner og spildevand til informationer om genbrugspladser, daginstitutioner og legepladser.

  Du finder desuden aktuelle og historiske luftfoto.

  Det digitale kort

  WebKort - det digitale kort over kommunen. Her har du adgang til alle baggrundskort og oplysninger.

  Det digitale kort med fokus på bolig og byggeri

  I denne præsentation af WebKort har vi på forhånd udvalgt og tændt for de temaer og oplysninger, der er relevante for dig, der skal til at bygge.

  Du kan hente hjælp på 3 forskellige måder

  • Hent vores vejledning til brugen af WebKort (pdf).
  • Brug spørgsmålstegnet. Når du er inde på WebKort, finder du hjælp til brugen ved at klikke på spørgsmålstegnet i højre side af kortet.
  • Ring til Den Digitale Hotline. Du har mulighed for at få telefonisk hjælp via Den Digitale Hotline, som også har åbent uden for vores normale åbningstid.

  Kortene er kun vejledende.

  Vi er ikke ansvarlige for misbrug af oplysningerne eller for fejl i de oplysninger, vi stiller til rådighed på kortet.

  Se på WebKort, hvordan der så ud i dit lokalområde for 200-250 år siden.

  Kortene er en skattekiste af information om kommunens historie og giver et unikt indblik i, hvordan vores kommune så ud tilbage i tiden.

  • Find ud af, hvor din oldefars gamle slægtsgård lå
  • Se hvor den oprindelige banegård i Horsens lå, før den blev flyttet til den nuværende placering
  • Se hvordan Bygholm Ås oprindelige forløb var, før åen blev opstemmet og Bygholm Sø opstod
  • Se Horsens By fra oven på de allieredes flyfoto fra 1945
  • Se meget mere.

  Hent vores vejledning til brugen af de historiske kort (pdf).

  Du kan ikke bestille grafiske tryk hos os.
  Opgaven kan løses af lokale grafiske virksomheder. 

  Denne vejledning er til dig, der er fx entreprenør eller landinspektør og leverer geodata til os i forbindelse med blandt andet udstykninger og anlægsarbejder. Vi bruger dine data til at ajourføre kommunens digitale kort.

  Denne vejledning erstatter tidligere vejledninger angående levering af geodata.

   

  Der er følgende krav til data

  1. Understøttede filformater
   *.shp, ESRI shape

   Du skal levere data i selvstændige filer for geometrityperne punkt, linje eller flade

  2. Koordinatsystem
   Data (x,y) skal leveres i koordinatsystem: ETRS89 / UTM zone 32 N, EPSG 25832.
   Data (z) skal leveres i koordinatsystem: DVR90

  3. Encoding
   Filerne skal leveres i UTF-8

  4. Indhold
   Det er vigtigt, at filerne kun indeholder de faktiske data. Filerne skal altså ikke indeholde baggrundsdata, matrikelkort og lignende.

   Alle højdedata skal indeholde attributter for koteværdierne. Koterne på punkter og linjer skal indeholde z-værdi som attribut og ikke være label/tekst.
   Linjer skal være sammenhængende. Flader skal være lukkede.
   Fra CAD er det vigtigt før eksporten, at kurver og buer er erstattet med polylinjer med nok punkter til at beskrive det faktiske forløb.

   Specielt vedrørende shp: En shape-fil består teknisk af en "samling" filer, hvoraf den ene har fil-typen shp, og derudover skal der som minimum være en shx- og en dbf-fil. Men der vil ofte være flere filer. Se dette eksempel:
   Shape-fil
   Vær opmærksom på at få alle filerne med.
   Vi modtager også gerne Zip eller Rar-komprimerede pakker med shape-filer.

  Særlige krav vedrørende data fra anlægsarbejder og udstykninger

  For arealer med anlægsarbejde eller udstykninger skal du levere data efter følgende yderligere specifikationer:

  Du skal sende digital vejplan, højdekurveplan, punkter fra fladenivellement og kotepunkter i grundenes skelpunkter som filer med hhv. punkt, linje og flade i shp-format med koordinatsystem UTM zone 32 ETRS89, EPSG 25832, højdesystem DVR90 på mail til:

  teknikogmiljo@horsens.dk - skriv gerne Att. Datateamet i emnefeltet.

  Planer og koter skal være for den udførte opgave, når projektet er færdigt.

  Koterne på punkter og linjer skal indeholde z-værdi som attribut og ikke være label/tekst.

  Linjer skal være sammenhængende. Flader skal være lukkede.

  Eksempel på eksport fra CAD til .shp*

  Hent dette eksempel på hvordan du eksporterer et element fra CAD over i shape-format (pdf).