Gå til hovedindhold
Kloak, vand og miljø

Olietanke

Som ejer af en olietank er du forpligtet til både at anmelde og afmelde din olietank til os. Du har også selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din olietank bliver for gammel.

 • Læs op

Indhold

  Anmeld eller afmeld din olietank

  Du skal altid anmelde din nye olietank før, du får den etableret.

  Du skal afmelde din olietank efter, den er blevet sløjfet.

  Giv os besked før du etablerer din olietank 

  Som tankejer har du pligt til at anmelde din olietank senest 2 uger før, du får den etableret.

  Vil du etablere eller flytte en brugt overjordisk olietank?

  Du må gerne flytte og genetablere en overjordisk olietank, hvis den er lovlig. Den skal blandt andet være typegodkendt eller CE-mærket for at være lovlig.

  Kravet om at anmelde olietanke gælder også for brugte olietanke.

  En ny fyringsolietank skal altid installeres af en sagkyndig tankinstallatør

  Når du skal have installeret en ny fyringsolietank, skal du sikre dig, at den bliver installeret af en sagkyndig tankinstallatør.

  Tankinstallatøren skal være tilknyttet en virksomhed, der har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker denne type arbejde.

  Få altid tankattesten med, når du køber en olietank

  Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest til dig. Attesten er din garanti for, at olietanken er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

  Du skal sende en kopi af tankattesten til os, når du anmelder din olietank.

  Læs mere om kravene til olietanke på mst.dk

  Du skal have en forsikring, der dækker i tilfælde af olieforurening fra din olietank

  Som ejer af en mindre fyringsolietank (en såkaldt villaolietank) skal du have en forsikring, der dækker i tilfælde af olieudslip.

  Det har du automatisk, hvis alle nedenstående punkter er opfyldt:

  • Du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, der er medlem af oliebranchens brancheforening, Energi- og Olieforum – eller fra olieleverandører, der bliver forsynet med olie fra en af disse.
  • Din olietank og rørsystemet opfylder reglerne i olietankbekendtgørelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan oliebranchens forsikringsselskab afvise at dække skaden, og i så fald skal grundejer selv betale for at få fjernet forureningen.
  • Din olietank er under 6000 liter.
  • Olien bliver brugt til opvarmning af beboelse.

  Sådan dækker olieforureningsforsikringen

  Olieselskabernes Olieforureningsforsikring er en ordning mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

  Forsikringen dækker udgifterne ved undersøgelser og oprensning efter en olieforurening af jorden. Forsikringen dækker indtil 6 måneder efter, en tank er taget ud af brug.

  Læs mere om forsikringsordningen på topdanmark.dk

  Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes.

  Du skal kende din olietanks alder for at vide, hvornår tanken bliver forældet. Din olietanks fabrikationsår står på mærkeskiltet på selve tanken - og på tankattesten, hvis der er sådan en.

  Læs mere om hvornår netop din type olietank skal sløjfes på mst.dk

  Du skal sørge for at sløjfe din olietank, når den ikke længere er i brug, eller når den har nået sin aldersgrænse.

  Sådan sløjfer du din olietank

  Sørg for at olietanken bliver helt tømt for olie og fjern tanken.

  Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma, som har erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule din tank. Når tanken er tømt, skal påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes. Og tanken skal afblændes, så det ikke længere er muligt at fylde olie på tanken.

  Du skal bortskaffe opsugede olie- og slamrester som olieaffald.

  Hvis din tømte tank ligger under en indkørsel eller parkeringsplads, anbefaler vi, at du fylder tanken med sand for at forhindre, at tanken styrter sammen.

  Du skal give os besked, når du har sløjfet din olietank

  Husk at afmelde din olietank via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

  Kontakt os hvis der er tegn på forurening

  Du skal straks kontakte os, hvis der i jorden er tegn på olieforurening fra olietanken.

  Tegn på forurening kan eksempelvis være at jorden lugter af olie, eller at jorden er misfarvet. Det er lovpligtigt at du anmelder mistanke om jordforurening til os.

  Ring til os på telefonnummer 76 29 29 29 for at anmelde mistanke om jordforurening.

  I vores digitale arkiv FilArkiv finder du materiale om olietanke. Måske har vi din tankattest, en sløjfningsmeddelelse, en tegning over din olietanks placering på grunden eller anden dokumentation i forhold til din olietank.

  Se om vi har oplysninger om din olietank på FilArkiv.dk.

  Er der tegn på forurening? Ring til os

  Du har pligt til straks at kontakte os, hvis du har mistanke om at din olietank har lækket olie og forurenet jorden.

  Tegn på forurening kan eksempelvis være at jorden lugter af olie, eller at jorden er misfarvet.

  Ring til os på telefonnummer 76 29 29 29 for at anmelde mistanke om jordforurening.

  Er der en akut forurening, hvor olien løber ud? Ring 112

  Du har pligt til straks at ringe 112, hvis du opdager, at olien løber ud på og ud i jorden.

  112 tager kontakt til os i den forbindelse.