Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Miljøuheld

Ring 112, hvis der sker miljøforurening fra din virksomhed eller dit landbrug.

 • Læs op

Indhold

  Ring 112 ved akutte miljøuheld

  Ring straks til alarmcentralen på 112, hvis der sker et akut miljøuheld på din virksomhed.

  Det kan være, at du på din virksomhed oplever uheld eller driftsforstyrrelser, der fører til – eller potentielt kan føre til – væsentlig forurening.

  Forsøg også selv at begrænse skaden 

  Det er vigtigt, at du også selv straks forsøger at begrænse skaden ved at standse udledningen eller spredningen af forureningen.

  Hvad er et akut miljøuheld?

  Et akut miljøuheld er et pludseligt opstået udslip eller spild af farlige eller forurenende stoffer, som fører til forurening eller risiko for forurening af:

  • søer og vandløb
  • jord og grundvand
  • havneområder, kyststrækninger og åbent hav
  • spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer m.v.
  • luften.

  Ved ikke-akutte miljøuheld

  Har du haft et mindre ikke-akut miljøuheld? 

  Ring til os inden for vores åbningstid på telefonnummer 76 29 29 29.