Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom

Hegnssyn og vejsyn

Kan du og dine naboer ikke kan blive enige om jeres fælles hegn, eller hvordan I vil vedligeholde jeres private fællesvej? Så kan hegnssynet eller vi være med til at afgøre jeres konflikt.

 • Læs op

Indhold

  Bed hegnssynet behandle jeres konflikt om hegnet

  Hvis du og dine naboer kommer i tvivl eller konflikt omkring jeres fælles hegn, kan I få hegnssynet til at afgøre jeres konflikt. Et hegn kan være en mur, en hæk, et plankeværk, et trådhegn.

  Hegnssynet består af tre medlemmer, som er udpeget af byrådet, og som kan træffe afgørelser efter reglerne i hegnsloven.

  Du skal søge skriftligt, hvis du vil have hegnssynet på besøg for at behandle jeres hegnstvist.

  Et hegnssyn koster 2.100 kr.
  Den, som bestiller hegnssynet, hæfter for udgiften. Udgiften fordeles dog sædvanligvis mellem parterne i forhold til afgørelsen - medmindre afgørelsen udelukkende er til gunst for den ene part.

  BESTIL HEGNSSYN

  Hegnssynet kan behandle konflikter om:

  • fælleshegn (hegn i naboskel)
  • egne hegn (hegn på egen grund langs ejendommens skel)
  • grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • grene, der er farlige for naboejendommen
  • grene fra skove, der er generende for naboejendommen.

  I pjecen "Hegn og et godt naboskab" finder du oplysninger om

  • hvor stort et hegn må være
  • hvordan et hegn må være placeret
  • hvad dit ansvar er for at vedligeholde eget og fælles hegn
  • hvornår en nabotvist er en sag for hegnssynet
  • hvad du kan gøre, hvis du er i tvivl om, hvor skellet går, eller hvis du vil klage over bygninger i skellet (er ikke sager for hegnssynet).

  Læs hvilke regler der gælder for hegn i pjecen Hegn og et godt naboskab (pdf)

  Find oplysninger om hegnslovens regler om nabohegn på hegnsloven.dk.

  • Fælleshegn ved boligbebyggelse: 2 meter
  • Hegn uden for boligbebyggelse: 3,5 meter
  • Særlige forhold: Hegnssynet kan bestemme, at hegnet skal være lavere eller højere ved særlige forhold. Udsigt over vand og fredede arealer kan være en grund til lavere højde. Etageejendomme, offentlige institutioner og terrænforskelle kan være grund til større hegnshøjde.

  Hegnssynet er udpeget af byrådet og består af tre medlemmer

  Som formand: Michael Lind-Frandsen
  Som suppleant: Svend Smedegaard

  Som medlem, bygningskyndig: Hanne Lind
  Som suppleant: Ole Christiansen

  Som medlem, plantekyndig: Susanne Borgvardt Jensen
  Som suppleant: Pernille Krarup

  Sekretariat for Hegnssynet
  Teknik og Miljø, Affald og Trafik, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens
  Morten Hansen, telefon 76 29 25 69 eller e-mail: hegnsyn@horsens.dk

  Sådan fungerer hegnssynet

  Medlemmerne og suppleanterne er udpeget af byrådet. Hegnssynet fungerer uafhængigt af byrådet, og kommunen kan altså ikke blande sig i hegnssynets sager.

  Naboer, der ikke kan blive enige om et hegn, kan bestille hegnssynet til at afgøre konflikten efter reglerne i hegnsloven.

  Bed os tage stilling til jeres vejs stand (vejsyn)

  En privat fællesvej er en privat vej, som man er fælles om at bruge og dermed vedligeholde. Men hvis du og dine naboer/brugere af vejen ikke kan blive enige om, hvordan I skal vedligeholde vejen, kan du bede os tage stilling til spørgsmålet.

  Bestil et vejsyn

  Skriv til: trafik@horsens.dk 

  Hvis du vil bede os tage stilling til jeres tvist om vejen, skal du sende en e-mail med

  • en beskrivelse af hvad du ønsker, vi skal forholde os til (vejens stand og/eller fordelingen af jeres fælles udgifter til vedligeholdelsen) 
  • en præcis beskrivelse af hvilken vej eller vejstrækning, tvisten handler om
  • et kortbilag over vejen
  • oplysninger om, hvem der bruger vejen.

  Vi kan udelukkende tage stilling til

  • om jeres vej er i god og forsvarlig stand (set i forhold til hvor megen og hvor tung trafik, der er på vejen)
  • hvordan I skal vedligeholde jeres vej, så den er i god og forsvarlig stand
  • hvordan udgifterne til jeres vedligehold af vejen skal fordeles (kun i det tilfælde at arbejdet bliver lavet som et samlet arbejde).

  Vi kan ikke hjælpe med at afgøre andre konflikter i forhold til jeres private fællesvej

  Du kan kontakte en advokat eller privatpraktiserende landinspektør for at få hjælp, hvis du og din nabo fx er uenige om, hvem der må bruge vejen for at komme til sin ejendom (tvist om vej-ret).

  Vi kan kræve betaling for de dokumenterede administrative udgifter, vi har haft til et vejsyn (i form af en skriftlig procedure eller et møde). Vi kan opkræve betalingen fra dig, der har bestilt vejsynet.