Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom

Fej, klip og ryd sne

Ejer du en bolig? Så skal du vedligeholde fortove og stier, der er ud for din ejendom. Det gælder både sne, snavs og grene.

 • Læs op

Indhold

  Bliv klogere på dit ansvar for at rydde sne og holde veje, stier og pladser rene

  Læs vores regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (pdf)

  Ryd sne i byen

  Du har selv ansvaret for at rydde sne og salte/gruse alle fortov, der grænser op til din ejendom. 

  Det kan være, at du bor på en hjørneejendom, hvor der er fortov på flere sider af ejendommen.

  Du skal også huske at rydde sne og salte havegang, trapper, stier og gårdspladser, der tilhører din ejendom. 

  Læs mere om dit ansvar for at rydde sne på Borger.dk.

  Husk, du har ansvaret for at rydde sne og salte mindst halvdelen af kørebanen ud for din ejendom, når du bor på en privat fællesvej.

  En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

  Det gælder også dig, som har en bolig, der grænser op til en privat fællesvej eller sti. Også selvom der ikke er direkte adgang til din ejendom.

  Du må godt få andre til at gøre rydde sneen, men aftalen skal være på skrift, og politiet skal godkende den.

  Bor du på en privat fællesvej inden i byen, og er du i tvivl om, du bor i et område, hvor du skal rydde sne og salte? 

  Tjek listen over boligområder (pdf)

  Du skal rydde sne og salte ud til det sted, hvor chausséstenene begynder. 

   

  Du kan læse mere om private fællesveje i byerne i privatvejsloven. 

  Læs privatvejsloven på Retsinformation.dk

  Ryd sne på landet

  Du har selv ansvaret for at rydde sne og gruse vejen.

  Det skal nemlig være muligt for postbude og renovationsarbejdere at komme frem.

  Du og andre grundejere har i fællesskab ansvaret for at rydde sne og gruse en privat fællesvej.

  Der kan være bestemmelser for, hvem der skal rydde sne og gruse vejen, og hvordan I skal fordele udgifterne.

  Horsens Kommune kan bestemme om du og andre grundejere har pligt til at rydde sne og gruse jeres private fællesvej. Der kan nemlig være en trafikal interesse i, at jeres vej kan befærdes. Eller der er måske opstået en uoverensstemmelse mellem jer, der bruger vejen.

  Læs mere om privat fællesveje på landet i privatvejsloven. 

  Læs privatvejsloven på Retsinformation.dk.  

  Du har ansvaret, hvis nogen kommer til skade

  Husk, du skal fjerne sne og is hurtigst muligt. Du kan nemlig risikere at skulle betale erstatning, hvis nogen kommer til skade.

  Du kan også få en bøde, hvis du ikke rydder sne eller salter/gruser.

  Er du og din nabo uenige om snerydningen?

  Send en mail til trafik@horsens.dk.

  Hold veje, fortove og stier rene

  Alle fortove og stier, der grænser op til din ejendom, har du ansvaret for at holde rene.

  Det gælder både ukrudt og affald.

  Husk, du skal også klippe dine træer og buske langs fortove og stier, så der ikke er nogle grene, der generer andre.

  Du har ansvaret for

  • at fjerne ukrudt
  • at feje asfalterede, brobelagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer
  • at fjerne affald 
  • at renholde grøfter, rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb
  • at renholde trapper til din egen ejendom 
  • at beskære og klippe træer og buske langs fortove og stier. 

  Dine træer og buske må ikke hænge udover skel. 

  Deres rødder må ikke vokse under fortovet og på den måde løfte belægningen. 

  Du skal huske at klippe og beskære dine træer og buske omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. 

  Træer og buske må højst være 80 cm over vejen niveau. 

   

  Er du grundejer med tinglyste oversigtsarealer? Så skal du sørge for at beplantning på arealet holdes nedklippet.  

  Dine træer skal være klippet, så der er en frihøjde fra fortov til de nederste grene på mindst 2,5 meter. Fra kørearealet skal dine træer være klippet med en frihøjde på 4,20 meter (se billede).  

   

  (skitse fra www.vd.dk) 

  Hvis du ikke holder fortove og stier rene og fri for grene, så kan vi udføre opgaven på din regning.

  Du kan også risikere at få en bøde, hvis du ikke lever op til din forpligtelse.

  Det er os, der holder øje med om du lever op til din forpligtelse.