Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Registrering

BBR

Du har som grundejer selv ansvar for at forholdene omkring din ejendom er korrekt registreret i BBR.

 • Læs op

Indhold

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register.
  I BBR finder du oplysninger om antal bygninger, beliggenhed, anvendelse, vand- og afløbsforhold, arealer, antal værelser, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, olietanke og andre tekniske anlæg på ejendommen, ejendomsnummer og adressebetegnelser m.v.

  Du har som grundejer selv ansvaret for, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte og stemmer overens med de faktiske forhold.

  Find dine BBR-oplysninger på ois.dk

  Hent din opdaterede BBR-meddelelse på ois.dk

  Som grundejer modtager du automatisk en ny BBR-meddelelse i forbindelse med ejerskifte, afslutning af en byggesag eller ved ændringer i registret.

  Kontakt os hvis dine BBR-oplysninger ikke er korrekte

  Du skal kontakte os for at få rettet oplysningerne på din BBR-meddelelse, hvis de ikke er korrekte.

  Send rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger via selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

  Du kan også kontakte os ved at sende en e-mail til bbr@horsens.dk eller på telefon 76 29 25 48.

  Når du skriver til os, skal du

  • oplyse adresse og eventuelt ejendomsnummer på din ejendom
  • oplyse dit navn og kontaktoplysninger
  • beskrive hvad der skal ændres. Hvis du skal have registreret en bygning, skal du oplyse størrelse (m²), anvendte materialer (ydervægge og tag) og årstal for, hvornår bygningen er opført – og gerne vedhæfte en skitse som viser, hvordan bygningen er placeret på grunden.

  Se lignende sider