Skip Navigation

Individuel handicapkørsel 

Hvis du på grund af et fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til individuel handicapkørsel

 
Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Ring til:

Sagsbehandler Birgit Klein
Telefon 76 29 38 66 mellem kl. 8.30-9.30

Sagsbehandler Linda Larsen
Telefon 76 29 35 50 mellem kl. 8.30-9.30