Individuel handicapkørsel 

Har du et varigt handicap, kan du søge om individuel handicapkørsel. 

Hvis du på grund af fysisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til kommunens individuelle kørselsordning.
 

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

Sagsbehandlere i afdelingen
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 - 9.30

raadgivningsteam@horsens.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails