Skip Navigation

Åen tilbage til byen

Vi har lavet en udviklingsplan for, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens på sigt kan udvikles. Planen tager højde for, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning i den centrale del af Horsens kan forenes med en tilbageførsel af åen. Ved at føre åen tilbage til byen skaber vi bedre sammenhæng mellem havnen og byen. 

Udviklingsplanen for Åkvarteret i høring

Fra den 31. oktober 2022 til den 2. januar 2023 har du mulighed for at sende os dine bemærkninger til udviklingsplanen for Åkvarteret.

Læs udviklingsplanen for Åkvarteret i Horsens, som er i offentlig høring indtil 2. januar 2023 (pdf).

Gå til vores høringsside for at læse mere om høringen og hvordan du indsender dit høringssvar.

Herunder kan du læse mere om baggrunden for udviklingsplanen og finde svar på de oftest stillede spørgsmål om planerne for Åkvarteret. 

I mange år har vi talt om muligheden for at føre åen tilbage til byen - fra inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra.

For at blive klogere på hvordan det kan ske, udskrev vi i februar 2020 en konkurrence. Her gav tre faglige teams af blandt andet arkitekter og ingeniører hvert deres bud på, hvordan en udviklingsplan for Åkvarteret kan se ud.

I februar 2021 er Team Vandkunsten blevet udpeget som vindere af konkurrencen. Nu har vi sammen med dem gjort den endelige udviklingsplan færdig.

En udviklingsplan angiver en retning for, hvordan området på sigt kan udvikles

Med en udviklingsplan er der ikke truffet beslutning om, hvad der i detaljen skal ske med området. 

Udviklingsplanen giver svaret på, hvor man kan nå hen med et område, og hvilke muligheder og udfordringer der er.

Det forventede tidsforløb

  • Høringsperiode
  • Udviklingsplanen forventes endeligt godkendt foråret 2023
  • Den eventuelle realisering af udviklingsplanen vil komme til at foregå i etaper over flere år og vil i stor grad afhænge af, at private investorer byder ind og vil være med.
Team Vandkunsten, illustration af åen tilbage til byen ved Pakhuset Åen tilbage til byen - Team Vandkunstens illustration.

Se udviklingsplanen for Åkvarteret

Læs udviklingsplanen for Åkvarteret i Horsens, som er i offentlig høring (pdf).

Læs Miljørapporten, som er en vurdering af udviklingsplanens påvirkning af miljøet (pdf).

 

Se Åkvarteret visualiseret i vores digitale 3D-bymodel

Gå på opdagelse i 3D-modellen via OpenCities Planner (åbner i ny browser).

Når du har åbnet 3D-modellen skal du klikke på det grønne ikon "FORSLAG - Udviklingsplan for Åkvarteret". Herefter kan du navigere rundt i Åkvarteret og ved hjælp af 3D-visualiseringerne se, hvordan åen kan komme til at forløbe.

 

Se vores vurderinger

Se bedømmelsesrapporten hvor bedømmelsesudvalget udpeger Team Vandkunstens forslag som det bedste (pdf)

Se den fagtekniske vurdering af de tre forslag - et dokument der ligger som bilag til selve bedømmelsen (pdf)

Oftest stillede spørgsmål og svar

Luk alle
Åbn alle

Åkvarteret - dengang, i dag og i fremtiden

Åkvarteret er afgrænset, som du kan se på de tre billeder herunder. Den hvide stiplede linje markerer området.

Billederne giver dig et indtryk af, hvordan åen oprindeligt forløb gennem byen, og hvordan vi planlægger at føre den tilbage.

Kortet fra 1902 viser, hvordan Åkvarteret så ud dengang Åkvarteret som det så ud i 1902.
Luftfoto med skitsering viser Åkvarteret i dag Åkvarteret i dag.
Luftfoto med illustration viser fremtidens Åkvarter Åkvarteret på sigt, hvor den blå streg illustrerer åens fremtidige forløb.