Åen tilbage til byen

Ved at føre åen tilbage til byen skaber vi bedre sammenhæng mellem havnen og byen

Hvordan bliver byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra? Det skal tre tværfaglige teams arbejde med i det kommende år i deres forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret.

Vi har nu indkredset, hvem der skal arbejde videre med at lave en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens. Efter en prækvalifikation, der gik i gang i december 2019, har vi valgt tre teams til at gå med i den videre proces.

De skal hver komme med deres bud på, hvordan åen kan genetableres i et forløb fra Inderhavnen via Havneallé op til Åboulevarden og op til Rådhustorvet. Desuden skal de give bud på, hvordan å-forløbet kan videreføres derfra.

 

Læs konkurrenceprogrammet, som beskriver visionerne og rammerne for arbejdet med udviklingsplanen (pdf).