Skip Navigation

Åen tilbage til byen

Ved at føre åen tilbage til byen skaber vi bedre sammenhæng mellem havnen og byen

Hvordan bliver byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra? Hvordan kan åen genetableres i et forløb fra Inderhavnen via Havneallé op til Åboulevarden og op til Rådhustorvet?

Vi arbejder på en plan for, hvordan Åkvarteret i Horsens skal udvikles.

 

Læs mere på vores hjemmeside horsensvokser.dk.