Skip Navigation

Åen tilbage til byen

Ved at føre åen tilbage til byen skaber vi bedre sammenhæng mellem havnen og byen.

Hvordan bliver byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning forenet med en tilbageførsel af åen fra Inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra? Hvordan kan åen genetableres i et forløb fra Inderhavnen via Havneallé op til Åboulevarden og op til Rådhustorvet?

Vi arbejder på en plan for, hvordan Åkvarteret i Horsens skal udvikles.