Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Nu er der fundet et vinderteam der skal arbejde videre med udviklingsplanen for Åkvarteret

Visionen om at føre åen tilbage til midtbyen i Horsens er kommet et skridt nærmere, efter bedømmelsesudvalget har besluttet, hvem der skal arbejde videre med en udviklingsplan for området

03. feb. 2021

Indhold

  • Læs op

  I vinderforslaget er der bl.a. arbejdet med en promenade langs Åboulevarden. Planen lægger også op til at omdanne Niels Gyldings Gade til et kvarter med vand og grønne områder. Visualisering: Team Vandkunsten

  Et vandloop, der binder byen bedre sammen og klimasikrer Åkvarteret og andre dele af midtbyen. Rum til nye byudviklingsmuligheder og et robust vejnet, der fører mere trafik uden om midtbyen. Det er nogle af de elementer, der er med i Team Vandkunstens forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

  Team Vandkunsten er netop blevet kåret som vindere af den konkurrence, Horsens Kommune udskrev i februar 2020. Under konkurrencen har tre forskellige faglige teams af bl.a. arkitekter og ingeniører arbejdet med deres bud på, hvordan Åkvarteret i midtbyen af Horsens fremadrettet kan udvikles. Bedømmelsesudvalget, der løbende har fulgt arbejdet i de tre teams, har nu peget på Team Vandkunstens forslag som det, der skal arbejdes videre med frem mod færdiggørelsen af udviklingsplanen.

  - Alle tre teams, der har deltaget i konkurrencen, har leveret meget ambitiøse og spændende forslag til, hvordan vi kan arbejde med det helt centrale område af Horsens midtby. Alle forslagene er nu blevet grundigt vurderet af vores fagfolk inden for klima, byplanlægning og trafik, og på baggrund af deres anbefaling har vi i bedømmelsesudvalget valgt Team Vandkunsten som vindere af konkurrencen. Det glæder mig, at vi i Horsens Kommune frem til sensommeren sammen med teamet skal færdiggøre udviklingsplanen, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune og formand for bedømmelsesudvalget.

  Fortsat tale om visioner

  Han understreger, at der med den færdige udviklingsplan i hånden stadig vil være tale om visioner for, hvordan området kan udvikles. En udviklingsplan er en vision, der angiver en retning for byudvikling i et område. Den svarer bl.a. på spørgsmål om, hvor man kan nå hen med udviklingen af et område, samt hvilke muligheder og udfordringer der er.

  - Med udviklingsplanen vil intet altså være besluttet, og hvis planen eller dele af den skal realiseres, kræver det, at der er politisk opbakning til det, og at også private investorer vil være med til at føre den ud i livet, forklarer Peter Sørensen.

  Input fra borgerne

  Fra den 30. november til den 10. december 2020 blev de tre teams forslag til udviklingsplanerne præsenteret for offentligheden bl.a. med en udstilling på Søndergade. Her blev alle horsensianere inviteret til at komme forbi og se visualiseringer fra de tre forslag samt at komme med input og kommentarer til dem.

  - I vores teltudstilling på Søndergade fik vi mange gode snakke med horsensianerne om, hvad de synes om planerne, og hvad der er vigtigt, vi har for øje i det videre arbejde. På grund af nye coronarestriktioner måtte vi desværre lukke udstillingen to dage før tid, men i løbet af de 10 dage, udstillingen var åben, nåede ca. 900 mennesker forbi teltet. Vi er rigtig glade for, at så mange benyttede sig af muligheden, og vi tager de input, vi fik, med, når vi frem til ca. juli skal færdiggøre planen, siger Charlotte Lyrskov, direktør for Teknik og Miljø i Horsens Kommune.

  I færdiggørelsen af planen kan der blive trukket elementer fra de to øvrige forslag ind.

  - Alle tre forslag rummer spændende elementer og muligheder, og jeg vil gerne takke alle tre teams for deres arbejde, siger Peter Sørensen.

  Fra onsdag den 3. februar 2021 kan alle interesserede på Torvet i Horsens se en lille udstilling, der viser plancher med visualiseringer fra vinderforslaget. Plancherne vil stå på Torvet hele februar.

  På http://horsensvokser.dk/aakvarteret kan du læse mere om projektet med at føre åen tilbage til byen samt se vinderforslaget. På hjemmesiden kan du også blive klogere på nogle af de spørgsmål, horsensianerne stillede under udstillingen på Søndergade.

  Bedømmelsesudvalget, der har udpeget Team Vandkunsten som vindere af parallelkonkurrencen, består af:

  Visualiseringer fra vinderforslaget kan downloades på http://horsensvokser.dk/aakvarteret

  Vedhæftede filer

  http://horsensvokser.dk/aakvarterethttp://horsensvokser.dk/aakvarteretTeam Vandkunsten, Aaboulevarden.jpgTeam Vandkunsten, Vandtorvet.jpgTeam Vandkunsten, Hængslet.jpg