Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Tre visionsforslag giver bud på, hvordan fremtidens Åkvarter i Horsens kan udvikles

Alle i Horsens Kommune inviteres nu til at komme med deres input og kommentarer til tre forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret. Forslagene giver bud på, hvordan der kan arbejdes med byudvikling, trafik og klimatilpasning i den centrale del af Horsens midtby

27. nov. 2020

Indhold

  • Læs op

  Skal Åkvarteret i Horsens udvikles - og i så fald hvordan? De spørgsmål stiller Horsens Kommune nu alle, der bor i kommunen. Baggrunden er, at der er blevet udarbejdet tre forskellige visionsforslag til, hvordan en udviklingsplan for området kan se ud.

  Siden januar har tre faglige teams, som består af bl.a. arkitekter og ingeniører, arbejdet med hvert sit bud på, hvordan deres forslag til en udviklingsplan for området ser ud. I deres arbejde har de bl.a. skullet forholde sig til, hvordan byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning kan forenes med en tilbageførsel af åen fra inderhavnen via Åboulevarden og videre derfra.

  - Vi har fået tre virkelig spændende visionsforslag for Åkvarteret, som udstikker nogle retninger for, hvordan vi kan udvikle området. Der er bl.a. arbejdet med, hvordan vi kan skabe flere grønne områder, gode være- og mødesteder, klimatilpasse midtbyen mod fremtidens vand og binde byen sammen til gavn for handelslivet. Forslagene indeholder også spændende tanker om, hvordan vi sikrer gode trafikale løsninger. Alle elementerne skal vi nu kigge nærmere på og vurdere, om vi vil arbejde videre med, men vi vil også gerne invitere alle, der bor i Horsens Kommune til at tage del i den debat, forklarer Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

  Samler alle input

  Borgmesteren slår fast, at intet endnu er besluttet, og at der ikke er tale om færdige planer. En udviklingsplan er en vision, der angiver en retning for byudvikling i et område. Den svarer bl.a. på spørgsmål om, hvor man kan nå hen med udviklingen af et område, samt hvilke muligheder og udfordringer der er.

  - Nu har vi tre bud på, hvordan visionerne for Åkvarteret kan se ud, og hvordan vi kan arbejde med at udvikle området. Nu vil vi gerne have input fra jer, der bor i kommunen. Er det denne vej, vi skal gå med området, og er der noget, vi skal tage særligt højde for?, siger Peter Sørensen.

  horsensvokser.dk/aakvarteret kan man se og læse de tre forslag til udviklingsplanen, ligesom man kan sende sine input og kommentarer. Fra mandag den 30. november og til og med lørdag den 12. december inviterer Horsens Kommune desuden alle interesserede til at kigge forbi en udstilling foran det gamle rådhus på Søndergade. Her kan man se plancher fra de tre forslag og stille spørgsmål til projektet til kommunens medarbejdere. Udstillingen er på hverdage åben kl. 13 - 17 og på lørdage kl. 10 - 13.

  Hvis man har en særlig interesse i området f.eks. som erhvervsdrivende eller lodsejer, kan man også booke et møde på rådhuset. Det kan man i perioden mellem den 4. - 8. januar 2021, hvor udstillingen rykker ned i foredragssalen på Horsens Rådhus. Af hensyn til coronarestriktionerne skal man booke en billet på horsensvokser.dk/aakvarteret.

  Alle input og kommentarer bliver samlet og vil blive taget med i det videre arbejde med den endelige udviklingsplan. De vil blive fagligt vurderet og præsentetet for det udvalg, der beslutter, hvilket af de tre forslag der skal arbejdes videre med i løbet af foråret 2021, inden en endelig plan efter forventningen vedtages i sensommeren 2021.

  - Skal den endelige vision og udviklingsplan for Åkvarteret realiseres, er det vigtigt for mig at pointere, at det vil tage tid, og at det i givet fald vil komme til at foregå i etaper, som vil blive realiseret over år. Det vil kræve, at vi som kommune understøtter udviklingen, men i høj grad også, at private investorer byder ind og vil være med, siger Peter Sørensen.

  Midtbyen bindes sammen

  Han tilføjer, at arbejdet med en udviklingsplan for Åkvarteret bygger oven på de tidligere vedtagne planer - masterplanen for havnen, midtbystrategien og Trafik 2030.

  - Omdannelsen af Nordhavnen er nået rigtig langt, vi har fået en helt ny og flot Søndergade, og de første studerende er flyttet ind på Campusgrunden. Med en udvikling af Åkvarteret har vi mulighed for at binde det hele endnu bedre sammen, hvis det er den retning, vi vil gå i, siger Peter Sørensen.

  Muligheden for at få tilbageført åen er i mange år blevet drøftet i Horsens Kommune. For at komme det et skridt nærmere blev det i budget 2020 besluttet, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan for Åkvarteret.

  Nedenfor er tre visualiseringer fra de tre forslag. De og andre visualiseringer findes her: https://www.skyfish.com/sh/d5613a21774ebf835d828681f9e1fa6f46a66a04/1a9c038d/1835431

  Vandtorvet. Visualisering: Team Vandkunsten

  Niels Gyldings Park. Visualisering: Team Werk

  Åkvarteret. Visualisering: Team Transform