Tilsyn

Vi skal som kommune årligt udarbejde tilsynspolitik på området praktisk hjælp og pleje. Desuden skal vi føre tilsyn på plejecentre.

Læs kommunens tilsynspolitik for praktisk hjælp og pleje (pdf). 

 

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Kommunale behandlingssteder som Styrelsen for Patientsikker kan føre tilsyn med er: den kommunale akutfunktion, hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og bosteder for borgere med handicap og sindslidelse. Tilsynene afløser de tidligere tilsyn fra embedslægen.

 

Læs tilsynsrapport for Vital Horsens, Centrum for Sundhed og Træning

 

Kommunalt tilsyn på plejecentre 

  • Kommunen besøger uanmeldt plejecentre mindst én gang årligt for at føre tilsyn. Tilsynet gennemføres af ekstern konsulent.
  • Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder konsulenterne en rapport.
  • Hvis der er fundet fejl og mangler, kontrollerer tilsynet, at plejecentret har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden.
  • Tilsynet kan også beslutte at gennemføre ekstra uanmeldte besøg.

 

Læs årsrapport for tilsyn på plejecentre, specialpladser, daghjem, aflastning og døgnrehab (pdf).

 

Fødevarekontrol

Se kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen