Skip Navigation

Tilsyn

Vi skal som kommune årligt udarbejde tilsynspolitik på området praktisk hjælp og pleje. Desuden skal vi føre tilsyn på plejecentre.

Læs kommunens tilsynspolitik for praktisk hjælp og pleje (pdf). 

 

Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med udvalgte behandlingssteder ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Kommunale behandlingssteder som Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre tilsyn med er: den kommunale akutfunktion, hjemmeplejen, hjemmesygepleje, plejeboliger og bosteder for borgere med handicap og sindslidelse. Tilsynene afløser de tidligere tilsyn fra embedslægen.

 

Læs tilsynsrapport for Vital Horsens på Styrelsen for patientsikkerhed

Læs tilsynsrapport for Vital Horsens, døgnrehabiliteringsafdelingen på Vital Horsens, Akutpladser

Læs tilsynsrapport for Amalie

Læs tilsynsrapport for Ekstern Beskæftigelse

Læs endelig tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Horsens

Læs endelig tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Vest

Læs endelig tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Øst 2020

Læs tilsynsrapport for Hjemmepleje Hatting Centret samt ophævelse af påbud 10. december 2019 til Hatting Centret, hjemmeplejen

Læs tilsynsrapport for Dagnæs hjemmepleje

Læs tilsynsrapport for Torsted hjemmepleje

Læs tilsynsrapport for botilbuddet Tingstedet, Brædstrup

 

Du kan finde tilsynsrapporter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

 

Kommunalt tilsyn på plejecentre 

  • Kommunen besøger uanmeldt plejecentre mindst én gang årligt for at føre tilsyn. Tilsynet gennemføres af ekstern konsulent.
  • Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder konsulenterne en rapport.
  • Hvis der er fundet fejl og mangler, kontrollerer tilsynet, at plejecentret har gennemført tiltag for at undgå fejl og mangler i fremtiden.
  • Tilsynet kan også beslutte at gennemføre ekstra uanmeldte besøg. 

Læs årsrapport for tilsyn på plejecentre og daghjem 2021 

Se oversigt over de forskellige plejecentres hjemmeside

Fødevarekontrol

Se kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen