Skip Navigation

Fysisk planlægning - på land og i by

Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af kommunen. Arkitekturpolitikken skal være med til at sikre, at vi skaber de fysiske rammer for, at borgere kan leve det gode hverdagsliv i vores kommune.

Arkitekturpolitik for Horsens Kommune

Læs vores arkitekturpolitik Rum for mennesker (pdf).

Både byerne i oplandet og Horsens by forandrer sig fysisk i takt med, at der bliver renoveret, bygget nyt i eksisterende kvarterer og skabt helt nye kvarterer og boligområder. Kvaliteten i vores kommune, den gode hverdag, den levende by og adgangen til den flotte natur skal gerne få endnu flere til at flytte til og blive boende i Horsens Kommune.

Vores arkitekturpolitik Rum for mennesker skal være med til at understøtte og sikre, at der er kvalitet i vores byer, og at vi skaber rum, hvor mennesker kan lide at leve, opholde sig og mødes. For os handler god arkitektur om, hvordan vi skaber rammerne for, at borgere kan leve det gode hverdagsliv i vores kommune.

Når vi udvikler byerne - nu og fremadrettet - vil vi holde fast i den røde tråd og skabe sammenhæng med det, vi tidligere har bygget op. Udviklingen skal ske med respekt for byernes historie og arv, samtidig med at der er plads til moderne byudvikling.

Arkitekturpolitikken skal være med til at skabe rammerne om de gode snakke mellem bygherrer, rådgivere, arkitekter og de ansatte i kommunen, som sammen skal sikre kvalitet i arkitekturen.


Læs også arkitekturpolitikkens dialogværktøj Ramme for dialog (pdf)

Formålet med arkitekturpolitikkens dialogværktøj er at kvalificere dialogen om byggeri og anlæg i Horsens Kommune.

Dialogværktøjet kan anvendes til alle typer bygge- og anlægsprojekter som en værktøj, som skal sætte rammen for dialogen mellem kommune, bygherrer, borgere og investorer - i alle projektets faser.

Værktøjet vil bringe dialogen om projektet rundt om de centrale emner, der har betydning for menneskers hverdagsliv i hele vores kommune.


 

Planstrategi 2019

Læs Planstrategi 2019 på planstrategi2019.horsens.dk

Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af kommunen.

I planstrategien kan du som borger læse, hvordan byrådet mener, kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode.

Strategien er forløberen for kommuneplanen, der fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år.

Formålet med strategien er, at byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen.

Planstrategien sætter tre retninger for en bæredygtig, fysisk udvikling:

Horsens Kommune skal være

  • en attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i
  • en ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer
  • en grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i.

 

11 fokusområder beskriver mere detaljeret, hvordan de strategiske retninger skal udmøntes konkret i Kommuneplan 2021-2033 og i den fysiske planlægning i øvrigt.

Forudsætningsredegørelsen danner grundlag for planstrategien

I vores Forudsætningsredegørelse 2018 belyser vi en række temaer, der strækker sig fra demografi og socio-økonomisk status over mobilitet, klima og energi og byer og byggeri til byrådets vision, politikker og strategier, statslige og regionale planer samt samfundsmæssige udviklingstendenser.

Forudsætningsredegørelsen danner et solidt vidensgrundlag for planstrategien.

Se Forudsætningsredegørelse 2018 på vores anden hjemmeside.


Kontakt os

Plan og By

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk