Planstrategi 2019

Planstrategien er byrådets overordnede strategi for den fysiske udvikling af kommunen.

I planstrategien kan du som borger læse, hvordan byrådet mener, kommunen skal udvikle sig fysisk i den næste kommuneplanperiode.

Strategien er forløberen for kommuneplanen, der fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling de kommende 12 år.

Formålet med strategien er, at byrådet drøfter og beslutter, hvad de overordnede strategiske pejlemærker skal være i forhold til kommunens udvikling og kommuneplanen.

Planstrategien sætter tre retninger for en bæredygtig, fysisk udvikling:

Horsens Kommune skal være

  • en attraktiv kommune at leve og drive virksomhed i
  • en ansvarlig kommune for nutidens og fremtidens generationer
  • en grøn og rekreativ kommune at udfolde sig i.

 

11 fokusområder beskriver mere detaljeret, hvordan de strategiske retninger skal udmøntes konkret i Kommuneplan 2021-2033 og i den fysiske planlægning i øvrigt.

Forudsætningsredegørelsen danner grundlag for planstrategien

I vores Forudsætningsredegørelse 2018 belyser vi en række temaer, der strækker sig fra demografi og socio-økonomisk status over mobilitet, klima og energi og byer og byggeri til byrådets vision, politikker og strategier, statslige og regionale planer samt samfundsmæssige udviklingstendenser.

Forudsætningsredegørelsen danner et solidt vidensgrundlag for planstrategien.

Se Forudsætningsredegørelse 2018 på vores anden hjemmeside.


Kontakt os

Plan og By

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk