Fleksjob

Hjælp til dig, der har ansatte i fleksjob

Når du indberetter lønændringer, skal du huske at:

  • indberette bruttolønnen for et almindeligt fuldtidsjob. Arbejdstidsnedsættelse, reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne eller overtid skal ikke modregnes.
  • at medregne tillæg som fx. anciennitetstillæg og funktionstillæg, hvis den bruttoløn, som den ansatte ville få i et almindeligt fuldtidsjob, indeholder tillæg.
  • hvis lønperioden 14 dage, skal du opgive et 14-dages bruttolønniveau.

Hvis du har en fleksjobber ansat i din virksomhed, som hører under den tidligere fleksjobordning fra før 1. januar 2013, kan du søge om at få refusion for en del af lønudgiften.

Refusionen er på halvdelen eller to tredjedele af mindstelønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Der er et loft for, hvor meget du kan få i refusion. Det kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. Hvis der ikke er en overenskomst, er det lønsatsen for et tilsvarende arbejde og område, som gælder.

Læs mere om fleksjob før og efter januar 2013


Kontakt os

Ydelsesafdelingen

Holmboes Allé 2, stuen
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 47 00

Send en sikker besked til Ydelsesafdelingen

Åbningstider
Mandag - tirsdag 10:00 til 12:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 til 12:00 og 14:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 12:00

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3 
8700 Horsens

Telefon: 76 29 47 00
jobcenter@horsens.dk

Åbningstider: 
Mandag - onsdag 9:00 til 15:00
Torsdag 9:00 til 17:00
Fredag 9:00 til 13:00