Skip Navigation

Fleksjob

Hjælp til dig, der har ansatte i fleksjob

Når du indberetter lønændringer, skal du huske at:

  • indberette bruttolønnen for et almindeligt fuldtidsjob. Arbejdstidsnedsættelse, reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne eller overtid skal ikke modregnes.
  • at medregne tillæg som fx. anciennitetstillæg og funktionstillæg, hvis den bruttoløn, som den ansatte ville få i et almindeligt fuldtidsjob, indeholder tillæg.
  • hvis lønperioden 14 dage, skal du opgive et 14-dages bruttolønniveau.

Hvis du har en fleksjobber ansat i din virksomhed, som hører under den tidligere fleksjobordning fra før 1. januar 2013, kan du søge om at få refusion for en del af lønudgiften.

Refusionen er på halvdelen eller to tredjedele af mindstelønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

Der er et loft for, hvor meget du kan få i refusion. Det kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. Hvis der ikke er en overenskomst, er det lønsatsen for et tilsvarende arbejde og område, som gælder.

Læs mere om fleksjob før og efter januar 2013


Særligt om fleksjob og Covid-19

Har du ansatte i fleksjob, skal de følge de regler, der er for overenskomsten på deres område. Har de ikke en overenskomst, skal de følge de arbejdsvilkår, der er aftalt med arbejdsgiver i forbindelse med deres ansættelse.

Det betyder, at hvis der kan indgås en aftale om, at arbejdstiden nedsættes eller der afholdes ferie, er det den situation, I skal forholde jer til.

Midlertidig nedsættelse af arbejdstid

Ved midlertidig nedsættelse af din medarbejders arbejdstid, vil der stadig kunne udbetales fleksløntilskud til medarbejderen. 

Ved ferie

Ved afholdelse af ferie, kan der søges om ledighedsydelse under ferie, hvis din medarbejder har optjent dage hertil og ikke selv har feriegodtgørelse til gode.

Klik her for at søge om ledighedsydelse under ferie

Ledighed - ved hjemsendelse uden løn, medarbejders egen sygdom eller opsigelse

Er du som arbejdsgiver i den situation, at der ikke er anden mulighed end midlertidigt at sende ansatte i virksomheden hjem uden løn, på grund af Covid-19 situationen i Danmark, vil din medarbejder kunne visiteres til ledighedsydelse.

Hvis din medarbejder på grund af egne helbredsmæssige grunde bliver sendt hjem af arbejdsgiver uden løn, så kan din medarbejder også visiteres til ledighedsydelse.

Din medarbejder skal være opmærksom på, at vedkommende ved visitation til ledighedsydelse på grund af hjemsendelse, skal kunne dokumentere dette fra sin arbejdsgiver. 

Bliver din medarbejders fleksjob opsagt, skal din medarbejder kontakte Jobcentret og melde sig ledig. Derefter kan vedkommende blive visiteret til ledighedsydelse.

Kontakt os

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3 
8700 Horsens

Telefon: 76 29 47 00
jobcenter@horsens.dk

Mailen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Åbningstider: 
Mandag - onsdag 9:00 til 15:00
Torsdag 9:00 til 17:00
Fredag 9:00 til 13:00 

Jobcenter Horsens - Ydelsesafdelingen

Samsøgade 3
8700 Horsens

Telefon: 76 29 47 00

Send en sikker besked til Ydelsesafdelingen

Åbningstider:
Mandag - tirsdag 10:00 til 12:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 til 12:00 og 14:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 12:00