Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Hjælp til rekruttering

Få hjælp til alle dele af din rekruttering.

 • Læs op

Indhold

  Jobcenter Horsens kan hjælpe dig med at

  • rekruttere arbejdskraft for kortere eller længere perioder

  • rådgive og vejlede dig før, under og efter rekruttering

  • rekruttere et større antal medarbejdere

  • skrive stillingsopslag

  • vælge de rigtige kandidater

  • lave de indledende interviews.

  Det er både nemt og gratis for dig, og vi skræddersyr meget gerne en individuel løsning til din virksomhed. 

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere. 

  Et småjob er en ansættelse på almindelige vilkår. Småjobbet kan være få timer ugentligt, sæsonbetonet arbejde eller det kan være, hvis I får et pludseligt behov for at få løst en opgave.

  Småjob er især for ledige, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Når du ansætter i et småjob, styrker du derfor din virksomheds sociale profil, fordi du er med til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

  Se, hvordan du styrker din virksomheds sociale profil

  Vi hjælper med at

  • indkredse arbejdsopgaverne

  • rekruttere den rigtige kandidat

  • introducere og oplære din nye medarbejder.      

  2 vigtige ting, du skal vide om småjob

  • Med småjob er der mulighed for prøvetid lige som med almindelige ansættelser.

  • Du betaler løn efter gældende overenskomst.


  Kontakt

  Sanne Ravn på 30 82 55 05 eller

  Virksomhedsservice på 76 29 48 01, hvis du vil vide mere.

  En virksomhedspraktik er en god mulighed for at vurdere kompetencerne hos en kommende medarbejder.

  I praktikken får den ledige en kort oplæring, og din virksomhed får mulighed for at vurdere, om den ledige matcher opgaverne i virksomheden.

  Hvis der er et godt match, er praktikken et rigtig godt afsæt for en almindelig ansættelse eller job med løntilskud.

  Vi hjælper med at

  • skabe kontakt mellem dig og den ledige
  • rådgive og vejlede dig for at få praktikken på plads
  • følge op på praktikken
  • godkende og tilrettelægge kurser til den ledige

  4 vigtige ting du skal vide om virksomhedspraktik

  • Tilbud om virksomhedspraktik gælder alle ledige og varer typisk fire uger
  • Vores arbejdsulykkesforsikring gælder i tilfælde af arbejdsskade eller skade forvoldt af andre
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte i virksomhedspraktik eller løntilskud. Et 'rimeligt forhold' afhænger af, hvor stor din virksomhed er, og hvor mange ansatte du har
  • Du skal ikke betale løn eller forsikring i praktikperioden, og din virksomhed har ingen forpligtelser ud over praktikperioden

  Det er nemt at oprette et praktikforløb i din virksomhed. Det foregår via VITAS, der tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret 

  Opret en virksomhedspraktik i din virksomhed på vitas.dk

  Partnerskab om virksomhedspraktikker 

  • Få et partnerskab med jobcentret om et fast antal praktikpladser
  • Få en fast kontaktperson i jobcentret, som hjælper dig med virksomhedspraktikkerne 
  • Frikøb en medarbejder til at være mentor og stå for oplæring af praktikanterne. Vi giver et ugentligt tilskud til mentoren

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.  

  Med løntilskudsordningen kan du ansætte en ny medarbejder med lavere lønudgift for en periode.

  Et løntilskudsjob giver dig god tid til at lære medarbejderen op, og du får et grundigt indtryk af medarbejderens kompetencer før en evt. fastansættelse.

  En medarbejder med løntilskud kan også tilføre din virksomhed ekstra ressourcer og overskud til at prøve nye forretningsidéer.

  Med et løntilskud hjælper du samtidig en ledig på vej til nye kompetencer, erfaringer og kontakter.

  Vi hjælper med at

  • finde mulige kandidater, så du slipper for rekrutteringen

  • rådgive og vejlede dig i forhold til at få løntilskuddet på plads

  • sparre med dig i løntilskudsperioden 

  6 vigtige ting du skal vide om løntilskud

  • Ledige med seks måneders samlet ledighed har mulighed for ansættelse med løntilskud

  • For ufaglærte personer, enlige forsørgere og personer over 50 år er der mulighed for ansættelse med løntilskud fra første ledighedsdag

  • Perioden, hvor du får tilskud til lønnen, strækker sig typisk over tre måneder og højest seks måneder

  • Løn og ansættelse følger den almindelige overenskomst

  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktik i din virksomhed. Et 'rimeligt forhold' afhænger af, hvor stor din virksomhed er, og hvor mange ansatte du har

  • Tilskuddet til lønnen er for private virksomheder 76,59 kr. pr. time og for offentlige virksomheder 124,76 kr. pr. time (2017-takster)

  Det er nemt at oprette et job med løntilskud i din virksomhed. Det foregår via VITAS, der tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

  Opret løntilskud i din virksomhed på vitas.dk

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.  

  En medarbejder i fleksjob har begrænsninger i arbejdsevnen og kan derfor ikke klare en fuldtidsansættelse. 

  Når du ansætter en medarbejder i et fleksjob, betaler du kun for de effektive arbejdstimer.

  I har mulighed for en kort praktik forud for en fleksjobansættelse. Det kan være en hjælp til at få fastlagt, hvor mange effektive timer, fleksjobberen kan arbejde. 

  Vi hjælper med at

  • vejlede om fleksjob og rekruttering af den rette kandidat

  • skaffe hjælpemidler og indretning af arbejdspladsen

  • finde tolkebistand

  • følge op på ansættelsen

  4 vigtige ting du skal vide om fleksjob

  • Du betaler løn for det effektive arbejde, fleksjobberen leverer 

  • Vi supplerer lønnen med et fleksløntilskud

  • Du har som arbejdsgiver mulighed for sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis din medarbejder bliver syg 

  • Jobcentret, virksomheden og medarbejderen samarbejder om at tage hensyn til medarbejderen. Det kan for eksempel være, at medarbejderen ikke kan klare tunge løft eller har nedsat hukommelse. 

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.  

  Med en voksenlærling får du en medarbejder med livserfaring, der er klar til at tage et ansvar fra første dag.

  Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at uddanne nye eller allerede ansatte medarbejdere.

  Voksenlærlingeordningen styrker dit rekrutteringsgrundlag. Når du indgår en uddannelsesaftale, er du med til at opkvalificere arbejdskraften og klæde virksomheden på til fremtidens krav.

  Vi hjælper med at

  • afklare dit behov  
  • rådgive om tilskudsmuligheder
  • finde egnede kandidater
  • skrive evt. stillingsopslag
  • lave indledende interviews
  • etablere aftalen

  5 vigtige ting du skal vide om voksenlærlinge

  • Alle over 25 år kan blive voksenlærlinge 
  • Du kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte 
  • Du kan få tilskud til ansættelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af, om voksenlærlingen i forvejen er i job og/eller er faglært
  • Vi har mulighed for at lave en kort praktik uden løn, inden vi laver en voksenlæreaftale
  • Voksenlærlinge gennemfører lige som almindelige lærlinge deres uddannelse med skiftevis skole og arbejde i din virksomhed

  Det er nemt at oprette et voksenlærlingeforløb i din virksomhed. Det foregår via VITAS, der tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

  Opret voksenlærlinge-forløb på vitas.dk.

  Ansøg om tilskud til voksenlærling.


  Kontakt

  Beskæftigelsesrådgiver Elsebeth V. Andersen, 76 29 48 65.
  Eller Virksomhedsservice på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  Horsens Alliancens og Jobtaskforcens logo

  Med jobrotationsordningen kan du sende én eller flere medarbejdere på efteruddannelse.

  Dine medarbejdere bliver i uddannelsesperioden erstattet af en vikar, som du får økonomisk tilskud til.

  Vikaren bliver rekrutteret blandt kommunens ledige borgere.

  Du får opkvalificeret dine medarbejdere, uden at I kommer bagud med arbejdet, og mange vikarer vil efter jobrotationen være velkvalificeret arbejdskraft, der kender din virksomhed.

  Vi hjælper med at

  • tilrettelægge jobrotationsordningen efter din virksomheds behov
  • afklare dine medarbejderes behov for opkvalificering  
  • rekruttere de rigtige vikarer blandt kommunens ledige borgere
  • rådgive om uddannelses- og kursusmuligheder

  5 vigtige ting du skal vide om jobrotation

  • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder forud for ansættelsen
  • Vikaren kan være ansat i op til seks måneder
  • Vikaren skal være ansat med minimum 10 timer om ugen 
  • Jobrotationsydelsen er på 184,98 kr. pr. time (2017) i de timer, medarbejderen er i uddannelse, og vikaren er ansat 
  • Hvis flere medarbejdere skal på kurser, kan den samme vikar erstatte dem alle

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  Med et 'opkvalificeringsjob' får du tilskud til fx kurser, når du ansætter en medarbejder i et almindeligt job.

  Det kan fx være et truckcertifikat, et hygiejnebevis, IT-kurser eller sprogundervisning.

  Når du bruger opkvalificeringsjob, kan du få det helt rigtige match. Ledige, der ikke matcher alle jobkravene i første omgang, kan få skærpet kompetencerne og blive helt klar til de konkrete arbejdsopgaver.

  Vi hjælper med at

  • rådgive og vejlede om opkvalificeringsjob

  • ansøge om tilskud til opkvalificering

  • finde de rigtige kandidater

  • kontakte relevante uddannelsestilbud

  3 vigtige ting, du skal vide om opkvalificeringsjob

  • Du kan søge om tilskud til opkvalificering, hvis din nye medarbejder før ansættelsen har gået ledig i 12 måneder. Men kun seks måneder for personer under 30 år

  • Din nyansatte medarbejder skal være ansat på almindelige vilkår og kan fx ikke være ansat med løntilskud

  • Opkvalificeringen skal være udover den oplæring, du normalt ville give en ny medarbejder 

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  Har du opgaver, der kan løses på deltid, så overvej at ansætte en folke- eller  førtidspensionist. Her får du arbejdskraft med masser af erfaring og motivation fra medarbejdere, der positivt har valgt at fortsætte på arbejdsmarkedet.

  Du kan med fordel slå dine ledige stillinger op på følgende sider:

  • www.seniorjob.dk: Stillinger på nedsat tid - både faste stillinger, midlertidige stillinger og tilkaldevagter.
  • www.seniorerhverv.org/horsensvejle: Adgang til CV-katalog, rekruttering via konsulent og/eller ved at få sendt jobopslag ud i lokalområdet. Formidlingen er gratis. Senior Erhverv er et landsdækkende frivilligt netværk.  
  • www.job-banken.nu: Job-banken.nu hjælper med at finde jobs til psykisk sårbare borgere på førtidspension.  Din virksomhed opnår reel arbejdskraft, højere diversitet, bedre CSR og omdømme, forbedret bundlinje m.m.

  Bemærk: Du kan ikke rekruttere pensionister via jobcentret. Brug i stedet ovenstående sider. 

  Når du åbner din virksomhed for andre kulturer, åbner du for nye perspektiver og tankegange, som kan skabe positiv værdi for din virksomhed.

  Ved at ansætte en flygtning, er du samtidig med til at løse en vigtig samfundsopgave.

  De danske arbejdspladser udgør ofte de bedste rammer for vellykket integration. Du får en medarbejder, der typisk er meget motiveret. Ofte er sproget den eneste udfordring, og du har mulighed for at oplære dem til de opgaver, du ønsker, de skal varetage.

  Du kan åbne din virksomhed for flygtninge gennem forskellige typer ansættelser og praktikker.

  Du kan fx kombinere en ansættelse med et uddannelsesforløb, eller du kan ansætte vedkommende på almindelige vilkår.

  Vi hjælper med at

  • afdække dine muligheder for at ansætte en flygtning og finde det gode match

  • planlægge forløbet, så der bliver taget hensyn til arbejdstid, sprogskole og uddannelse

  • vejlede og rådgive om økonomisk bonus og mulighed for integrationsgrunduddannelse (IGU)

  3 vigtige ting du skal vide om nydanskere i job

  • Du kan få en økonomisk bonus, når du ansætter en flygtning på almindelige vilkår

  • Du kan starte med en praktik eller løntilskud, før du ansætter

  • Der er mulighed for uddannelsesforløbet IGU, som kombinerer skole- og danskundervisning med praktisk oplæring i virksomheden 

  Bliv klogere på integrationsuddannelsen (IGU)   

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  En akademiker kan hjælpe din virksomhed med at:

  • Øge salget

  • Åbne døre til nye markeder

  • Skabe bedre trivsel

  • Sikre en stærkere produktudvikling

  På akademikerkampagnens hjemmeside kan du blive klogere på, om en akademiker er noget for din virksomhed, og du kan få hjælp til at ansætte den helt rigtige. Har du brug for en økonomisk håndsrækning, kan du læse mere om forskellige tilskudsordninger.

  Læs mere om akademikerkampagnen her

  Hvis din virksomhed har brug for hjælp til udviklingsopgaver, kan du også få tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som bringer nye kompetencer ind i din virksomhed. Læs mere her

  Du kan også kontakte Jobcenter Horsens og få mere information og hjælp til at finde højtuddannet arbejdskraft.

  Kontakt virksomhedskonsulent Annette Klausen:  

  Direkte telefon: 40 42 27 44
  Mail: ankl@horsens.dk