Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Fleksjob

Hjælp til dig, der har ansatte i fleksjob.

 • Læs op

Indhold

  Vejledning til indberetning af løn ved nyansættelse af fleksjobber

  Når du ansætter en person i fleksjob, er det vigtigt, at Jobcentrets ydelsesafdeling får de helt rigtige lønoplysninger.

  Det er bl.a. vigtigt, om personen er ansat som ugelønnet, 14-dages lønnet eller månedslønnet.

  Læs vejledning 


  Er der ændringer i lønnen for din fleksjobansatte?

  Hvis der sker ændringer i lønnen, skal du give besked til jobcentret. Udfyld og send skema herunder.
  Du skal logge ind med din virksomheds NemID.

  Når du indberetter lønændringer, skal du huske at:

  • indberette bruttolønnen for et almindeligt fuldtidsjob. Arbejdstidsnedsættelse, reduktion af timelønnen på baggrund af den nedsatte arbejdsevne eller overtid skal ikke modregnes.

  • at medregne tillæg som fx. anciennitetstillæg og funktionstillæg, hvis den bruttoløn, som den ansatte ville få i et almindeligt fuldtidsjob, indeholder tillæg.

  • hvis lønperioden 14 dage, skal du opgive et 14-dages bruttolønniveau.

  Søg om refusion for en del af lønudgiften

  Du kan refusion for en del af fleksjobberens løn, hvis medarbejderen er ansat før 1. januar 2013. 

  Hvis du har en fleksjobber ansat i din virksomhed, som hører under den tidligere fleksjobordning fra før 1. januar 2013, kan du søge om at få refusion for en del af lønudgiften.

  Refusionen er på halvdelen eller to tredjedele af mindstelønnen med tillæg af udgifter til arbejdsgiverbidrag til ATP samt eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag.

  Der er et loft for, hvor meget du kan få i refusion. Det kan ikke overstige den overenskomstmæssige mindsteløn på det aktuelle ansættelsesområde. Hvis der ikke er en overenskomst, er det lønsatsen for et tilsvarende arbejde og område, som gælder.

  Læs mere om fleksjob før januar 2013

  Genbevilling ved flytning 

  Hvis en medarbejder i fleksjob flytter kommune, skal der laves en genbevilling af fleksjobbet.

  En genbevilling forudsætter, at den ansatte stadig er i samme stilling. Det vil sige, at der ikke ændres på timeantal, opgaver og skånebehov.

  Ved genbevilling har Ydelsesafdelingen brug for oplysninger, inden der kan ansøges om og udbetales refusion. Her skal du VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, om medarbejderen er ansat under den gamle ordning (før januar 2013) eller den nye ordning (efter januar 2013). Der er ét skema for hver ordning.  
  (OBS: Er du leder i en kommunal afdeling eller institution - se nederst)

  Ansat før 2013 - Brug dette skema:

  Ansat efter 2013 - Brug dette skema

  Er du leder i en afdeling eller institution i Horsens Kommune, så skal du bruge nedenstående links ved flytning:

  Ansat før 2013 – Link til skema

  Ansat efter 2013 – Link til skema