Skip Navigation

Uddannelseshjælp

Sådan søger du om uddannelseshjælp

Ydelsesafdelingen holder lukket i perioden den 10.-24. maj 2021

Fra den 10. maj til den 24. maj 2021, holder Ydelsesafdelingen lukket. Både for personlige og telefoniske henvendelser.

Lukningen skyldes, at vi skal have indført et nyt landsdækkende udbetalingssystem der hedder Kommunernes Ydelsessystem (KY). Det er det system, hvorfra vi blandt andet skal udbetale kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud, fleksrefusion, ledighedsydelse med mere.

Der ligger rigtig meget arbejde i at overgå til så stort et nyt udbetalingssystem. Men vi bestræber os på at blive klar igen hurtigst mulig.

Vi må derfor desværre forvente forlænget sagsbehandlingstid i en periode, hvilket vi selvfølgelig beklager.

Lukningen gælder ikke det team i afdelingen, som sidder med udbetaling af sygedagpenge og sygedagpengerefusion.

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp.   

Uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse.

Betingelser for at få uddannelseshjælp

  • Du er under 30 år
  • Du har ikke en erhvervs-kompetencegivende uddannelse
  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg 
  • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle
  • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
  • Du har ikke formue.

Hvad er en erhvervs-kompetencegivende uddannelse?

Hvis du har gennemført en eller flere af de fire uddannelser, som er oplistet herunder, har du en erhvervs-kompetencegivende uddannelse og kan ikke søge om uddannelseshjælp:

  • Erhvervsuddannelse
  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)
  • Kombineret ungdomsuddannelse
  • Videregående uddannelse
Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Jobcenter Horsens

Samsøgade 3 
8700 Horsens

Telefon: 76 29 47 00
jobcenter@horsens.dk

Mailen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Åbningstider: 
Mandag - onsdag 9:00 til 15:00
Torsdag 9:00 til 17:00
Fredag 9:00 til 13:00 

Jobcenter Horsens - Ydelsesafdelingen

Samsøgade 3
8700 Horsens

Telefon: 76 29 47 00

Send en sikker besked til Ydelsesafdelingen

Åbningstider:
Mandag - tirsdag 10:00 til 12:00
Onsdag lukket
Torsdag 10:00 til 12:00 og 14:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 12:00

Ungdomscentret

Christiansholmsgade 23
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 80
ungdomscenter@horsens.dk

Mailen må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.

Åbningstider
Mandag - onsdag 9:00 til 15:00
Torsdag 9:00 til 17:00
Fredag 9:00 til 13:00

Visitationssamtaler (når du søger uddannelseshjælp)
Mandag - tirsdag 9:00 til 14:00
Onsdag lukket
Torsdag 11:00 til 15:00
Fredag 9:00 til 12:00