Gå til hovedindhold
Økonomi og støtte
Ledighed

Uddannelseshjælp

Sådan søger du om uddannelseshjælp.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, kan du søge om uddannelseshjælp.

  Uddannelseshjælp er en midlertidig ydelse.

  Betingelser for at få uddannelseshjælp

  • Du er under 30 år

  • Du har ikke en erhvervs-kompetencegivende uddannelse

  • Du kan ikke forsørge dig selv eller din familie, fx fordi du er blevet arbejdsløs eller syg 

  • Du kan ikke forsørges af din ægtefælle

  • Du er ikke berettiget til at modtage anden støtte fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

  • Du har ikke formue.

   

  Hvad er en erhvervs-kompetencegivende uddannelse?

  Hvis du har gennemført en eller flere af de fire uddannelser, som er oplistet herunder, har du en erhvervs-kompetencegivende uddannelse og kan ikke søge om uddannelseshjælp:

  • Erhvervsuddannelse

  • Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

  • Kombineret ungdomsuddannelse

  • Videregående uddannelse

  1. Udfyld denne blanket

  2. Book tid til 1. samtale hos Ungdomscenter Horsens. Samtalen SKAL ske indenfor 7 dage.

  3. Gå på borger.dk og søg om uddannelseshjælp (hvis du er mellem 18 og 29 år),  kontanthjælp (hvis du er 30 år eller derover). Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse søges her 

  4.    Deltag i 1. samtale, som du har booket.

  Først når samtalen er gennemført, og du har søgt om økonomisk hjælp på borger.dk, bliver din ansøgning behandlet. Hvis din ansøgning godkendes, vil du som udgangspunkt være berettiget fra hjælp fra den dag, du har udfyldt blanketten. 

   

  Husk også:

  Når du søger om økonomisk hjælp på på borger.dk. får du brug for:

  • dit Mit-ID

  • lønsedler for de sidste 3 måneder

  • kontooversigt for alle dine bankkonti

  • pensionsoversigt

  • dokumentation for udgifter til din bolig fx husleje, el, varme

  Hvis du har brug for hjælp til udfylde din ansøgning, kan du få det i jobcentrets ydelsesafdeling:

  Adressen er:
  Ydelsesafdelingen
  Chr M Østergards Vej 4

  Til den første samtale taler vi om dine rettigheder, pligter og muligheder.

  Vi bruger også mødet til at finde ud af, om du er 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' eller 'aktivitetsparat'.

  Hvis du er 'åbenlyst uddannelsesparat' skal du så hurtigt som muligt i gang med en uddannelse. 

  Hvis du er 'uddannelsesparat' vil vi hjælpe dig med at blive klar til at tage en uddannelse så hurtigt som muligt. Og du har mulighed for at få hjælp og støtte, når du starter på en uddannelse. 

  Hvis du er 'aktivitetsparat' er vejen hen mod uddannelse længere. Men vi vil stadig lave en plan, der sigter mod, at du får en uddannelse. 

  Læs mere om, hvad du skal som 'åbenlyst uddannelsesparat', 'uddannelsesparat' og 'aktivitetsparat' (borger.dk).

  Der er en grænse for, hvor meget støtte, du samlet kan få, når du modtager enten kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

  Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. Kontanthjælpsloftet betyder ikke, at du får mindre i kontanthjælp. Men det kan betyde, at du får mindre 'boligstøtte' og 'særlig støtte'.

  Læs mere om kontanthjælpsloftet her (borger.dk)

  Du skal arbejde mindst 225 timer inden for et år, hvis du skal være sikker på at modtage fuld uddannelseshjælp. 

  Læs mere om 225-timersreglen for ugifte her (borger.dk)

  Læs mere om 225-timersreglen for ægtepar her (borger.dk).

   

  Læs alt, hvad der er værd at vide på siden på Borger.dk

  Du kan kontakte os både ved at ringe, ved at sende os en mail eller ved simpelthen at møde op i vores åbningstider.

  Se numre osv. i kontaktboksen her på siden (Ydelsesafdelingen). Herfra kan du bl.a. sende os en sikker mail og se vores åbningstider.

  Klik her hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan du kan kontakte os.