Kontakt os

Forældrebetalingen

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

foraeldrebetalingen@horsens.dk

Takster i dagtilbud og SFO

Takster for dagtilbud og SFO i Horsens Kommune.

Takster gældende for 2019

 Type

Takst

 Bemærkninger

Kommunal dagpleje. Fuldtidsplads. 3.052 kr. pr. måned  
Dagpleje, 30 timer. 2.237 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel
eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Vuggestue. Fuldtidsplads. 3.326 kr. pr. måned  
Vuggestue, 30 timer. 2.438 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et 
kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Børnehave. Fuldtidsplads. 1.739 kr. pr. måned
Børnehave - takst ved 35 timer. 1.430 kr. pr. måned Gælder kun for Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim.
Børnehave - takst ved 30 timer. 1.266 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Børnehave - takst ved 25 timer. 1.120 kr. pr. måned Gælder kun for Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim.
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver. 501 kr. pr. måned  
SFO1  1.824 kr. pr. måned  0. til 3. klasse.
SFO2 911 kr. pr. måned  4. til 5. klasse.
SFO2 med morgenpasning 1.581 kr. pr. måned  
SFO3 94 kr. pr. måned  Kun ved Bankagerskolen.

Betaling

Du skal betale for dit barns dagtilbud månedsvis og forud. Den sidste rettidige betaling er den 5. i måneden.

Du betaler for for 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Hvis dit barn kun er tilmeldt SFO eller dagtilbud i juli måned, opkræver vi forældrebetaling.

Vi yder søskendetilskud, hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud.


Søskendetilskud

Vi giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.

Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 

Her er søskende børn i samme husstand/familie med den samme folkeregister-adresse - dog ikke børn, som er anbragt i pleje.

Privat pasning

Du kan få op til 75% af dine dokumenterede udgifter til en privat pasningsordning dækket af os. 

Dog kan du maksimalt få:

6.023 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år. 

3.292 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år.