Kontakt os

Forældrebetalingen

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 29 29

foraeldrebetalingen@horsens.dk

Takster i dagtilbud og SFO

Takster i 2018 for dagtilbud og SFO i Horsens Kommune

Takster

 Type  Takst  Bemærkninger
Kommunal dagpleje, heltids 3.005 kr. pr. måned  
Vuggestue, heltids 3.248 kr. pr. måned  
Børnehave (u. frokost), heltids 1.698 kr. pr. måned  
Frokosttakster, hel- og deltids 491 kr. pr. måned  
Børnehave 35 timer 1.396 kr. pr. måned Gælder kun for Daginstitution Brædstrup & Daginstitution Nim
Børnehave 25 timer 1.094 kr. pr. måned Gælder kun for Daginstitution Brædstrup & Daginstitution Nim
SFO 1 1.804 kr. pr. måned 0. til 3. klasse
SFO 2 901 kr. pr. måned 4.- klasse
SFO 2 m. morgenpasning 1.564 kr. pr. måned 4.- klasse
SFO 3 93 kr. pr. måned Aftenklubtilbud  for Bankagerskolen og man kan ikke få søskende– eller fripladstilskud
Endelave Legestue 20 timer 226 kr. pr. måned  
Endelave Legestue 30 timer 337 kr. pr. måned  

Betaling

Du skal betale for dit barns dagtilbud månedsvis og forud. Den sidste rettidige betaling er den 5. i måneden.

Du betaler for for 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Hvis dit barn kun er tilmeldt SFO eller dagtilbud i juli måned, opkræver vi forældrebetaling.

Vi yder søskendetilskud, hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud.


 

Søskendetilskud

Vi giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.

Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 

Her er søskende børn i samme husstand/familie med den samme folkeregister-adresse - dog ikke børn, som er anbragt i pleje.

 

Privat pasning

Du kan få op til 75% af dine dokumenterede udgifter til en privat pasningsordning dækket af os. 

Dog kan du maksimalt få:

5.912 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år

3.206 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år