Gå til hovedindhold
Børn og unge
Økonomi og støtte

Takster i dagtilbud og SFO

Takster for dagtilbud og SFO i Horsens Kommune.

Indhold

  Takster 

   Type

  Takst 2023 

  Takst 2024

   Bemærkninger

  Kommunal dagpleje. Fuldtidsplads. 3.119 kr. pr. måned 3.215 kr. pr. måned  
  Dagpleje, 30 timer. 2.287 kr. pr. måned 2.357 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel
  eller kombinationstilbud (hvor du har
  en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
  Vuggestue. Fuldtidsplads. 3.550 kr. pr. måned  3.720 kr. pr. måned  
  Vuggestue, 30 timer. 2.603 kr. pr. måned 2.727 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
  Børnehave. Fuldtidsplads. 1.897 kr. pr. måned  2.044 kr. pr. måned  
  Børnehave - takst ved 35 timer. 1.559 kr. pr. måned    Gælder kun for Tønning-Træden børnehave
  Børnehave - takst ved 30 timer. 1.381 kr. pr. måned  1.499 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
  en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
  Børnehave - takst ved 25 timer. 1.222 kr. pr. måned    Gælder kun for Tønning-Træden børnehave
  Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver. 539 kr. pr. måned 644 kr. pr. måned  
  Forældrebetalt sund frokostordning i vuggestue   369 kr. pr. måned Takst er 644 kr. fratrukket kompensation på 275 kr. i forbindelse med indfasning
  Forældrebetalt sund frokostmåltid i obligatorisk læringstilbud 632 kr. pr. måned  644 kr. pr. måned  
  SFO1  1.947 kr. pr. måned 2.120 kr. pr. måned 0. til 3. klasse
   SFO1 eftermiddag  1.715 kr. pr. måned 1.769 kr. pr. måned  0. til 3. klasse
   SFO1 morgen 730 kr. pr. måned 753 kr. pr. måned 0. til 3. klasse
  SFO2 1.688 kr. pr. måned  1.740 kr. pr. måned  Fra 4. klasse
  SFO2 eftermiddag 972 kr. pr. måned 1.113 kr. pr. måned  Fra 4. klasse
  SFO2 morgen 730 kr. pr. måned 753 kr. pr. måned  
  SFO3 100 kr. pr. måned Tilbuddet er der ikke i 2024  Kun ved Bankagerskolen.

  Betaling

  Du skal betale for dit barns dagtilbud månedsvis og forud. Den sidste rettidige betaling er den 5. i måneden.

  Du betaler for for 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Hvis dit barn kun er tilmeldt SFO eller dagtilbud i juli måned, opkræver vi forældrebetaling.

  Vi yder søskendetilskud, hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud.

   

  Søskendetilskud

  Vi giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.

  Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 

  Her er søskende børn i samme husstand/familie med den samme folkeregister-adresse - dog ikke børn, som er anbragt i pleje.

  Privat pasning

  Du kan få op til 75% af dine dokumenterede udgifter til en privat pasningsordning dækket af os. 

  Dog kan du i 2023 maksimalt få:

  • 6.127 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år.
  • 3.642 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år.

  Dog kan du i 2024 maksimalt få:

  • 6.343 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år.
  • 3.933 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år.

  Tilskud til pasning af egne børn

  I 2023 kan du få følgende tilskud til pasning af egne børn:

  • 0-2 årige 5.202 kr.
  • 3-5 årige 4.219 kr. 

  I 2024 kan du få følgende tilskud til pasning af egne børn:

  • 0-2 årige 5.415 kr.
  • 3-5 årige 4.392 kr. 

  Tilskud til private institutioner

  I 2023 får private institutioner følgende tilskud pr. år

  Tilskud pr. 0-2 årigt barn:

  • Driftstilskud: 110.100 kr.
  • Administrationstilskud: 3.207 kr.
  • Bygningstilskud: 6.261 kr. 

  I 2024 får private institutioner følgende tilskud pr. år

  • Driftstilskud: 115.238 kr.
  • Administrationstilskud: 3.353 kr.
  • Bygningstilskud: 6.547 kr. 

  Tilskud pr. 3-5 årigt barn:

  • Driftstilskud: 58.273 kr.
  • Administrationstilskud: 1.752 kr.
  • Bygningstilskud: 2.670 kr.

  I 2024 får private institutioner følgende tilskud pr. år

  • Driftstilskud: 62.928 kr.
  • Administrationstilskud: 1.888 kr.
  • Bygningstilskud: 2.877 kr.