Skip Navigation

Takster i dagtilbud og SFO

Takster for dagtilbud og SFO i Horsens Kommune.

Takster 

 Type


Takst  2021      

 Bemærkninger

Kommunal dagpleje. Fuldtidsplads. 3.037 kr. pr. måned  
Dagpleje, 30 timer. 2.226 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel
eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Vuggestue. Fuldtidsplads. 3.359 kr. pr. måned  
Vuggestue, 30 timer. 2.463 kr. pr. måned  Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Børnehave. Fuldtidsplads. 1.795 kr. pr. måned 
Børnehave - takst ved 35 timer. 1.475 kr. pr. måned  Gælder kun for Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim.
Børnehave - takst ved 30 timer. 1.306 kr. pr. måned Gælder kun i forbindelse med barsel eller kombinationstilbud (hvor du har
en deltidsplads i et kommunalt tilbud og får tilskud til privat pasning).
Børnehave - takst ved 25 timer. 1.156 kr. pr. måned  Gælder kun for Daginstitution Brædstrup og Daginstitution Nim.
Forældrebetalt sund frokostordning i børnehaver. 518 kr. pr. måned   
Forældrebetalt sund frokostmåltid i obligatorisk læringstilbud 603 kr. pr. måned   
SFO1  1.866 kr. pr. måned  0. til 3. klasse
SFO2 932 kr. pr. måned   4. til 5. klasse.
SFO2 med morgenpasning 1.618 kr. pr. måned   
SFO3 96 kr. pr. måned   Kun ved Bankagerskolen.

Betaling

Du skal betale for dit barns dagtilbud månedsvis og forud. Den sidste rettidige betaling er den 5. i måneden.

Du betaler for for 11 måneder om året, da juli måned er betalingsfri. Hvis dit barn kun er tilmeldt SFO eller dagtilbud i juli måned, opkræver vi forældrebetaling.

Vi yder søskendetilskud, hvis du har mere end 1 barn i dagtilbud.


Søskendetilskud

Vi giver automatisk søskendetilskud til det barn, hvor den månedlige takst er mindst.

Du betaler fuld takst for den dyreste plads og halv takst for de øvrige pladser. 

Her er søskende børn i samme husstand/familie med den samme folkeregister-adresse - dog ikke børn, som er anbragt i pleje.

Privat pasning

Du kan få op til 75% af dine dokumenterede udgifter til en privat pasningsordning dækket af os. 

Dog kan du i 2021 maksimalt få:

6.066 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen ½ - 2 år. 

3.410 kr. pr. barn pr. måned for børn i alderen 3 - 5 år.

Kontakt os

Forældrebetalingen

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 65 eller 76 29 25 33

foraeldrebetalingen@horsens.dk