Aflastning og botilbud

Har du brug for aflastning eller hjælp i form af et botilbud?

Vigtig information -  besøgsrestriktioner

Hvis du vil besøge pårørende på botilbud mv., skal besøgene primært foregå på udendørsarealer

På grund af situationen med Corona-virus er der stadig udstedt midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til botilbud indendørs. 

Forbuddet omfatter ikke:

  • besøg i kritiske situationer fra en borgers nære pårørende
  • besøg der ikke kan foregå udendørs, og hvor der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner.

Vil du som pårørende besøge dine kære, skal du kontakte det pågældende botilbud pr. telefon og aftale tidspunkt for et besøg. 

Har du spørgsmål ifm. besøgsrestriktioner anbefaler vi, at du tager kontakt til det enkelte botilbud.


  • Har du eller dit barn brug for omfattende støtte pga. et fysisk eller psykisk handicap, kan I søge om et midlertidigt eller varigt botilbud. 
  • Et botilbud er lejligheder, kollegier eller bofællesskaber, hvor du eller dit barn får vejledning og støtte døgnet rundt til at klare hverdagens gøremål, danne sociale netværk mm. og blive mere selvstændig og selvhjulpen. 
  • Vi har bosteder beliggende i Horsens by, Brædstrup eller i Hansted. Indholdet og støtten er forskellig i hvert tilbud.


Se liste over botilbud nedenfor (er andet ikke anført er botilbuddet henvendt til voksne).

Oversigt over de forskellige botilbud: 

Luk alle
Åbn alle

Hvordan søger jeg om et botilbud?

Du eller dit barn skal visiteres til et midlertidig eller varigt botilbud. Din sagsbehandler vurderer ud fra dit funktionsniveau og støttebehov, om det kan bevilges.

 

Kontakt:

Ifm. ansøgning om botilbud til børn og unge:

Modtagelsen i Familieafdelingen
Robert Holms vej 5
8700 Horsens
Telefon: 76 29 34 00
Send mail til familieafdelingen (kræver NemID)

 

Ifm. ansøgning om botilbud til voksne:

Handicaprådgivningen
Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Kontakt os

Handicaprådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 02

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

Sagsbehandlere i afdelingen
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 - 9.30

raadgivningsteam@horsens.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens

Telefon: 76 29 34 00
Send sikker mail (kræver NemID)


Åbningstider
 
Mandag - onsdag 8:30 til 15:30 
Torsdag 8:30 til 17:00 
Fredag 8.30 til 13.30

Udenfor almindelig åbningstid

Ved absolut akutte situationer kontakt:
Horsens Politi på telefon 114