Skip Navigation

Folkeskolen

Alt hvad du har brug for at vide, hvis du har et barn i folkeskolen eller netop er flyttet hertil.  

Find din skole 

Søg efter din adresse på kortet og se den skole, dit barn hører til. Fra kortet kan du komme videre til skolens hjemmeside.

Du kan også se de privatskoler og friskoler, der ligger i Horsens Kommune.

Luk alle
Åbn alle

SFO

Luk alle
Åbn alle

Regler for at melde ud
Hvis dit barn ikke længere skal bruge sin plads, skal du huske at melde dit barn ud.

Du skal huske at melde dit barn ud med 1 måneds varsel - enten til den sidste dag i måneden eller den 15. i måneden.

Eksempel

Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 1. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 30. januar.

Dit barn skal ikke bruge sin plads fra den 15. marts. Du skal melde dit barn ud senest den 15. februar.

Skolebus

Hvis dit barn går på sin distriktsskole, kan du søge om et buskort. Du skal altid tage kontakt til dit barns skole, hvis du vil søge om et buskort. 

Dit barn kan få buskort, hvis barnet:

  • går i 0. - 3. klasse og har længere end 2½ km i skole
  • går i 4. - 6. klasse og har længere end 6 km i skole
  • går i 7. - 9. klasse og har længere end 7 km i skole
  • går i 10 klasse og har længere end 10 km i skole
  • skal gå på eller krydse en trafikfarlig vej.

 

Hvis du har valgt en anden skole end jeres distriktsskole til dit barn, kan du ikke få et buskort. 

Det er gratis for alle at køre med skolebus på skolebusruterne. Du kan derimod ikke køre gratis på de lokale og regionale ruter.

Læs kommunens serviceniveau for skolebuskørsel (pdf)  

Se køreplaner for skolebusserne på Midttrafiks hjemmeside

 

Den maksimale sagsbehandlingstid er 2,5 uge. 

Se om dit barns skolevej er vurderet trafikfarlig

På kortet kan du søge på en vej og se om den er vurderet trafikfarlig. Tryk på    for at vælge, hvilket klassetrin du vil se vurderinger på. 

Grønne veje = vurderet ikke trafikfarlig

Røde Veje = vurderet trafikfarlig

Ingen farve = vejen er ikke vurderet

Specialkørsel

Hvis dit barn går på en specialskole eller i en specialklasse, er der andre regler for kørsel til og fra skole. Kontakt dit barns skole og hør mere.

Den maksimale sagsbehandlingstid er 3 dage. 

Læs mere om specialkørsel her:

Billede af kvinde

Kontakt os

Børn, Unge og Kultur, Folkeskoleområdet

Chr M Østergaards Vej 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 30 20

Send sikker post (kræver NemID)