Kontakt os

Team Industrimiljø

Telefon: 76 29 26 47
industrimiljoe@horsens.dk

Spildevand fra virksomheder

Du skal sikre, at spildevandet fra din produktion, køling, bilvask mv. bliver ledt til det offentlige kloaksystem. Her søger du tilladelsen til at aflede spildevandet.

Luk alle
Åbn alle

Læs mere om:

Regulativer og retningslinjer om miljømæssige forhold

Følg reglerne, så du beskytter vores jord, grundvand og øvrige omgivelser bedst muligt.

Beskyttet natur og søer

§ 3-beskyttelse, Natura 2000 og bygge- og beskyttelseslinjer. Alle disse former for naturbeskyttelse har indflydelse på, hvilke projekter og aktiviteter du må udføre på arealer inden for de beskyttede områder.

Grundvand og drikkevand

​Find oplysninger om indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse, indberetning af oppumpede vandmængder/pejlinger og vandforsyningsplanlægning.