Landzonetilladelse

Hvis du ønsker at opføre ny bebyggelse, foretage udstykning eller ændre anvendelsen af et areal i landzonen, kan det kræve en landzonetilladelse.

I landzonen må man som udgangspunkt kun opføre byggeri og anlæg, som er nødvendigt for de erhverv, der knytter sig til i landzonen, nemlig landbrug, skovbrug og fiskeri. Hvis du vil bygge andet, kræver det en landzonetilladelse.

Luk alle
Åbn alle