Skip Navigation

BBR

Du har som grundejer selv ansvar for at forholdene omkring din ejendom er korrekt registreret i BBR.

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register.

I BBR finder du oplysninger om antal bygninger, beliggenhed, anvendelse, vand- og afløbsforhold, arealer, antal værelser, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, olietanke og andre tekniske anlæg på ejendommen, ejendomsnummer og adressebetegnelser m.v.

Du har som grundejer selv ansvaret for, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte og stemmer overens med de faktiske forhold.

Find dine BBR-oplysninger på ois.dk

Hent din opdaterede BBR-meddelelse på ois.dk

Som grundejer modtager du automatisk en ny BBR-meddelelse i forbindelse med ejerskifte, afslutning af en byggesag eller ved ændringer i registret.

Kontakt os hvis dine BBR-oplysninger ikke er korrekte

Du skal kontakte os for at få rettet oplysningerne på din BBR-meddelelse, hvis de ikke er korrekte.

 

Send rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger via selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

 

Du kan også kontakte os ved at sende en e-mail til bbr@horsens.dk eller på telefon 76 29 25 48.

Når du skriver til os, skal du

  • oplyse adresse og eventuelt ejendomsnummer på din ejendom
  • oplyse dit navn og kontaktoplysninger
  • beskrive hvad der skal ændres. Hvis du skal have registreret en bygning, skal du oplyse størrelse (m²), anvendte materialer (ydervægge og tag) og årstal for, hvornår bygningen er opført – og gerne vedhæfte en skitse som viser, hvordan bygningen er placeret på grunden.
Billede af kvinde

Kontakt os

Spørgsmål om olietanke og BBR

Telefon: 76 29 25 48
bbr@horsens.dk

Telefontider:
Mandag til onsdag 10:00-12:00 og 12:30-15:00
Torsdag 10:00-12:00 og 12:30-17:00
Fredag 10:00-12:00 og 12:30-13:00