Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar om den nye ordning

Find forskellige spørgsmål og svar omkring den nye affaldsordning

 • Læs op

Indhold

  Vi har samlet de mest stillede spørgsmål her på siden.

  Du finder flere informationer om blandt andet affaldsbeholderne på vores øvrige sider.

  Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

  Et flertal i Folketinget har besluttet, at alle danskere skal til at sortere deres affald i 10 affaldstyper nemlig rest-, mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast, tekstilaffald samt drikke- og fødevare-kartoner og farligt affald.

  Derfor indfører vi en ny affaldsordning med start i september 2024.

  Vores politikere har givet et foreløbigt grønt lys til, at vi med den nye affaldsordning alle skal have tre affaldsbeholdere stående ved enfamilies-ejendomme: to beholdere, som er to-delte, og en beholder, som er udelt.

  Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med den nye affaldsordning.

  Gå til Miljøministeriets hjemmeside, hvor du har mulighed for at blive lidt klogere på det hele via deres informationskampagne Affaldssortering Nytter

  Den nye sortering er besluttet af et bredt flertal i Folketinget i juni 2020. Det er de samme affaldstyper, som skal indsamles i hele landet.

  Formålet er at øge genanvendelsen af affaldet, når alle i Danmark sorterer ens.

  Det betyder blandt andet, at vi i Horsens Kommune ikke må fortsætte med at indsamle emballageaffald, som vi gør i dag, fordi glas og plastik fra 2025 ikke må blandes.

  Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne, men vi mangler at sortere blød plast, drikke- og fødevarekartoner, pap samt tekstilaffald.

  Der er der ikke rum nok i de nuværende beholdere til den øgede sortering, så derfor får alle parcelhuse fremover tre beholdere:

  Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald: tømmes hver 2. uge
  Beholder 2: Todelt til hård plast/blød plast/mad- og drikkekartoner og glas/metal: tømmes hver 3. uge
  Beholder 3: Udelt til papir/pap: tømmes hver 5. uge.

  Etageejendomme og større bebyggelser skal også sortere affaldet i 5 rum. Her vil der komme en affaldsbeholder til hver affaldstype.

  Som det fremgår, indsamler vi ikke tekstilaffald. På nuværende tidspunkt kender vi ikke retningslinjerne for, hvordan det skal indsamles. Indtil Miljøstyrelsen har meldt det ud, kan du aflevere de udslidte tekstiler på genbrugspladsen.

  Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer.

  I dag genanvendes 56% af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 65% af husholdningsaffaldet.

  Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

  Den nye affaldsordning gælder alle borgere i Horsens Kommune, uanset om du bor til leje eller ej.

  I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger kan der være andre beholderstørrelser eller beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå af piktogrammet på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

  Ja, ordningen gælder også for sommerhuse.

  De ejendomme, hvor affaldet i dag indsamles i sække, skal fra september 2024 sortere affaldet i følgende typer:

  • Restaffald
  • Hård og blød plast samt drikke- og fødevarekartoner
  • Glas og metal
  • Papir og pap

  Den nye affaldsordning træder i kraft til september 2024.

  Vejen frem til den nye affaldsordning er beskrevet herunder:

  Høring af ordningen 

  16. maj - 31. juli 2022

  Endelig beslutning

  Oktober 2022

  Udbud

  November 2022 - januar 2023

  Produktion af biler og beholdere

  Februar 2023 - august 2024

  Brev til ejendomsejere om valg af beholdere

  Februar 2024

  Affaldsordningen træder i kraft

  September 2024

  De nye beholdere leveres
  De gamle beholdere tages hjem

  September - november 2024

  Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvad den nye affaldsordning kommer til at koste for den enkelte husstand.

  Gebyrændringen afhænger af de mange udbud, som forvaltningen skal til at lave for indsamling af affald, indkøb af nye affaldsbeholdere og afsætning af de nye typer affald.

  På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke gebyret for henteordningen. Men der vil være tale om en gebyrstigning, da det koster at sortere mere.

  Stigningen skyldes indkøb af den tredje beholder, flere tømninger og øgede sorterings- og behandlingspriser.

  Gebyret kan først beregnes, når alle udbud i forbindelse med den nye affaldsordning er faldet på plads. Herefter skal affaldsgebyrerne vedtages af byrådet.

  For at have en ordning med 2 beholdere skal der etableres omkring 360 miljøstationer til indsamling af glas.

  Udgifterne til etablering og tømning af miljøstationerne vil gøre, at en ordning med 2 beholdere overstiger udgifterne til 3 beholdere.