Plan- og Vejudvalget

Mødedatoer, dagsordener og referater.

Indhold

  Medlemmer

  Navn

  E-mail

  Parti

  Martin Ravn (formand)

  pomr@horsens.dk

  Venstre

  Niels Peter Bøgballe (næstformand)

  ponb@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Michael Nedersøe

  pomn@horsens.dk

  Dansk Folkeparti

  Søren Lind Jensen

  slije@horsens.dk

  Nye Borgerlige

  Esben Hedeager Hansen

  poehh@horsens.dk

  Det Konservative Folkeparti

  Niels Povlsgaard

  nbpo@horsens.dk

  Liberal Alliance

  Heidi Skovbølling Holm

  hsho@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Jan Koborg Olsen

  jkol@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Birthe Knudsen

  pobk@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Anders Vaagan

  avaa@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Saliem Bader

  saliem.bader@horsens.dk

  Socialdemokratiet

  Mødedatoer i 2023

  17. januar, 7. februar, 7. marts, 11. april, 16. maj, 6. juni, 15. august, 6. september, 10. oktober, 7. november, 5. december.