Gå til hovedindhold
Strategier og politikker

Integration

Borgeren i centrum og den enkelte med ansvar for eget liv.

 • Læs op

Indhold

  I Horsens Kommune løses integrationsopgaven inden for normalområdet. Det vil sige i de instanser, som allerede har berøring med den pågældende borger.

  Årsagen til denne tilgang er, at flygtninge og indvandrere har forskellige udfordringer og behov, som bedst løses via kommunens forskellige ordinære indsatser. 

  Organisering

  I Horsens Kommune er integrationsområdet politisk forankret i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 

  Dette hænger sammen med Horsens Kommunes overordnede tilgang om, at integrationsindsatsen primært skal løses via beskæftigelses- og uddannelsesrettede tiltag. Samtidig udgør Jobcentret den samlede indgang for flygtninge og familiesammenførte til disse.

  Beskæftigelsesområdet

  Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats er helhedsorienteret og skal skabe de bedste betingelser for, at borgeren bliver integreret på det danske arbejdsmarked.

  På beskæftigelsesområdet er beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge og familiesammenførte en integreret del af arbejdsopgaverne i afdelingen for Aktivitetsparate og Rehabilitering. Det gælder for den del af integrationsborgerne, der er over 30 år.

  De unge integrationsborgere er tilknyttet Horsens Kommunes Ungdomscenter. 

  Den fremskudte beskæftigelsesindsats i Sundparken og Sønderbro er forankret i afdelingen for Aktivitetsparate og Rehabilitering.

  Børne- og familieområdet

  På børne- og familieområdet varetager Etnisk Familieteam sager med familier med anden etnisk baggrund end dansk, som har komplekse problemstillinger, og Etnisk Familieteam modtager desuden nyankomne flygtningefamilier eller familiesammenførte familier med børn under 18 år.