Gå til hovedindhold
Livsfaser
Økonomi og støtte

Repatriering

Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland?

 • Læs op

Indhold

  Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere hjemland, kan du få rådgivning og økonomisk støtte. Læs om mulighederne her på siden. Du er også meget velkommen til at kontakte Jobcentret:

  Pia Hove Hansen, tlf. 76 29 48 63.

  Du kan også kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam. De taler en række forskellige sprog. Læs mere og find telefonnumre her.

  Du kan få hjælp, hvis du:

  • har et frivilligt ønske om at flytte permanent tilbage til dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land som du har nær familiemæssig tilknytning til.
  • Ikke selv har mulighed for at betale udgifterne i forbindelse med repatriering.
  • Ikke er sigtet, tiltalt eller dømt.

  Muligheden gælder for:

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte udlændinge til flygtninge
  • Andre familiesammenførte udlændinge
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab.
  • Udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse.
  • Udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.
  • Andre udlændinge kan ansøge om at blive omfattet af loven.

  Du kan ikke få hjælp, hvis du er: 

  • dansk statsborger og kun har dansk statsborgerskab.
  • nordisk, schweizisk, EU eller EØS-statsborger.
  • familiemedlem til nordisk, schweizisk, EU eller EØS-statsborger.

  Horsens Kommune vurderer, om du kan få økonomisk støtte efter repatrieringsloven.

  Støtten kan være:

  • Hjælp til etablering i hjemlandet
  • Rejseudgifter
  • Transport af personlige ejendele
  • Erhvervsudstyr
  • Sygeforsikring
  • Medicin og medicinsk udstyr og hjælpemidler
  • Nationalitetspas.

  Det er forskellige regler og krav til om og hvordan, pengene udbetales.

  Reintegrationsbistand er en månedlig pensionslignende ydelse, som du har du mulighed for at få med dig, når du vender tilbage.

  Du kan få reintegrationsbistand, hvis du

  • har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.

  • ikke selv har tilstrækkelige midler.

  • er 55 år eller

  • er fyldt 50 år og på grund af dit helbred eller andre forhold ikke forventes at kunne få et forsørgelsesgrundlag.

  Hvis man er flygtning og vender tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med støtte efter repatrieringsloven, har man til visse lande mulighed for at fortryde beslutningen og komme tilbage til Danmark inden for 12 måneder efter udrejsen.

  Fortrydelsesretten kan søges forlænget fra 12 til 24 måneder. Bruger du fortrydelsesretten, er der et 100% tilbagebetalingskrav af den repatrieringsstøtte, du har modtaget.

  Jobcenter Horsens kan hjælpe dig. Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland eller ønsker at vide mere om dine muligheder for at gøre det, er du velkommen til at kontakte:

  Pia Hove Hansen, tlf. 7629 4863.