Seniorrådet

Rådgiver byrådet og formidler ønsker og idéer fra kommunens seniorer.

Indhold

  Formål

  Seniorrådets formål er at rådgive byrådet om ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Det kan fx være fritidstilbud, trafikforhold, madservice, boligforhold, sociale forhold mv. 

  Byrådet forelægger alle sager, der vedrører ældre, for Seniorrådet til høring eller udtalelse i god tid, inden endelig afgørelse træffes.

  Seniorrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoner/sager, personale-sager eller konkrete sager.

  Læs Seniorrådets vision og strategi: "For et godt liv i et bæredygtigt fællesskab" i dokumentet nederst på denne side.

  Læs mere om Seniorrådet på seniorraadet.horsens.dk

  Hvordan bruger jeg Seniorrådet?

  Du kan bruge Seniorrådet, hvis du:

  • vil høre mere om deres arbejde.
  • har en sag, som du mener, seniorrådet skal se på.
  • ønsker, at et af medlemmerne deltager i et møde i en organisation eller forening.
  • vil bruge ældrerådet som talerør over for politikerne og forvaltningen.

  Seniorrådets medlemmer 2022-2025

  • Svend Aage Hansen (formand), mail: sahhorsens@gmail.com , telefon: 40 15 92 77
  • Niels Rasmussen (næstformand) , mail: loelni@hotmail.com , telefon: 21 27 55 81
  • Børge Jørgensen (medlem),  mail: brj@advokatgruppen.dk , telefon: 40 89 53 47
  • Poul Rahbek (medlem), mail: rahbek@mail.com , telefon: 41 12 13 25
  • Lissi Rasmussen  (medlem), mail: l.rasmussen@stofanet.dk , telefon: 26 51 57 83 
  • Lone Knakkergaard (medlem), mail: loneknakkergaard@outlook.dk , telefon: 20 45 23 59
  • Grethe Fyrstenberg (medlem), mail: fyrstenberg@msm.com, telefon: 29 90 90 59
  • Lissi Seiersen (medlem), mail: www.lissi@hotmail.com, telefon: 20 86 78 50
  • Frits Kristoffersen (medlem), mail: Fk8740@gmail.com, telefon: 25 70 26 23
  • Dorthe Maria Fabricius (adm.), mail: dmf@horsens.dk , telefon: 76 29 36 63

  Møder i 2023

  31. januar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 30. maj, 27. juni, 29. august, 26. september, 31. oktober, 28. november  

  Dagsordener og referater

  Se dagsordener og referater fra Seniorrådet lige her

  Her kan du læse Seniorrådets vedtægter 2022-2025.

  Se retningslinjer for ydelse af diæter. 

  Forretningsorden for Seniorrådet 2022-2025.

  Læs Seniorrådets vision og strategi: "For et godt liv i et bæredygtigt fællesskab"