Handicaprådet

Rådgiver byrådet og formidler ønsker og idéer fra mennesker med handicap.

Indhold

  Formål

  Handicaprådets formål er at varetage de handicappedes integrering i det fysiske og psykiske miljø ved blandt andet at sikre information, tilgængelighed og sikkerhed for handicappede samt fysisk og psykisk svage personer.

  Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 

  Handicaprådets opgaver er blandt andet:

  • at følge, vurdere, kommentere og forbedre udviklingen vedrørende såvel voksne som handicappede børn og unges forhold. 
  • at medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling i forhold til handicappede
  • at bidrage til samarbejde og dialog mellem handicappede og Horsens Kommune
  • at rådgive om spørgsmål i forhold til handicappedes integration/fastholdelse på arbejdsmarkedet.

  Læs Horsens Kommunes handicappolitik her

   

  Handicaprådets medlemmer

  Gitte Jensen (formand),  Diabetesforeningen -  mail: gitte-kate@hotmail.com, telefon 26 27 40 83

  Susan Gyldenkilde(næstformand),   politiker, Ældre- og Handicapudvalget - mail: posg@horsens.dk, telefon 29 61 60 78

  Jette Birgitte Pedersen (medlem), Danske Blindesamfund -  mail: jettebirgitte58@gmail.com, telefon 30 66 07 13

  Ulla Dyhr (medlem),  Lungeforeningen - mail: ulladyhr@hotmail.com, telefon 20 71 42 73

  Mette Frost (medlem), LEV Horsens - mail: frost@ostbirk.net, telefon 41 26 87 90

  Karina Aamann (medlem) ,  politiker, Ældre- og Handicapudvalget - mail: kaaan@horsens.dk

  Hanne Lind (medlem), Gigtforeningen - mail: hanne.ove.lind@gmail.com,  telefon 20 63 25 06

  Lone Bahnsen Rodt, Chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte - mail: loba@horsens.dk, telefon 21 56 35 08

  Amalie Dam-Hansen, Teknik og Miljø - mail: amdam@horsens.dk, telefon 76 29 25 38

  Mette Spring, Børn og Forebyggelseschef, Børn, Unge og Kultur - mail: mespr@horsens.dk, telefon 24 90 62 98

   

   

  Handicaprådets suppleanter

  Grith Roldsgaard (1. suppleant), Stomiforeningen COPA - mail: gili76@godmail.dk, telefon 60 62 78 33

  Ole Steffensen (2. suppleant), Landsforeningen Autisme - mail: osteffensen@gmail.com, telefon 29 72 47 29

  Agnethe Olsen (3. suppleant), ADHD-foreningen - mail: Abmaj13a@gmail.com, telefon 27 20 32 44

   

  Handicaprådets administration

  Dorthe Maria Fabricius, Job- og velfærdsstaben - mail: dmf@horsens.dk, telefon 76 29 36 63

  Sara Arnfeldt Kammersgaard, Job og velfærdsstaben - mail: saar@horsens.dk, telefon 24 79 42 55

   

  Møder i 2023

  12. januar, 2. marts, 11. maj, 15. juni, 21. september, 16. november

   

  Dagsordener og referater

  Læs dagsordener og referater fra Handicaprådet lige her