Gå til hovedindhold

Handicaprådet

Rådgiver byrådet og formidler ønsker og idéer fra mennesker med handicap.

Indhold

  Handicapprisen 2023

  Så er det nu, du kan indsende forslag om kandidater til Handicapprisen 2023.

  Handicapprisen uddeles til en ildsjæl, en forening, en virksomhed, privat eller offentlig organisation, som har ydet en særlig indsats for, at børn unge og voksne med et handicap, kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

  Prisen består af 10.000 kr. Fristen for at ansøge er 27. oktober. Du kan indstille én til prisen på vegne af dig selv eller din organisation/forening lige her

  Formål

  Handicaprådets formål er at varetage de handicappedes integrering i det fysiske og psykiske miljø ved blandt andet at sikre information, tilgængelighed og sikkerhed for handicappede samt fysisk og psykisk svage personer.

  Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 

  Handicaprådets opgaver er blandt andet:

  • at følge, vurdere, kommentere og forbedre udviklingen vedrørende såvel voksne som handicappede børn og unges forhold. 
  • at medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling i forhold til handicappede
  • at bidrage til samarbejde og dialog mellem handicappede og Horsens Kommune
  • at rådgive om spørgsmål i forhold til handicappedes integration/fastholdelse på arbejdsmarkedet.

  Læs Horsens Kommunes handicappolitik her

   

  Handicaprådets medlemmer

  Gitte Jensen (formand),  Danske Handicaporganisationer -  mail: gitte-kate@hotmail.com, telefon 26 27 40 83

  Susan Gyldenkilde (næstformand),   politiker, Ældre- og Handicapudvalget - mail: posg@horsens.dk, telefon 29 61 60 78

  Jette Birgitte Pedersen (medlem), Danske Handicaporganisationer -  mail: jettebirgitte58@gmail.com, telefon 30 66 07 13

  Ulla Dyhr (medlem),  Danske Handicaporganisationer - mail: ulladyhr@hotmail.com, telefon 20 71 42 73

  Mette Frost (medlem), Danske Handicaporganisationer - mail: frost@ostbirk.net, telefon 41 26 87 90

  Karina Aamann (medlem) ,  politiker, Ældre- og Handicapudvalget - mail: kaaan@horsens.dk

  Hanne Lind (medlem), Danske Handicaporganisationer - mail: hanne.ove.lind@gmail.com,  telefon 20 63 25 06

  Lone Bahnsen Rodt, Chef for Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte - mail: loba@horsens.dk, telefon 21 56 35 08

  Amalie Dam-Hansen, Teknik og Miljø - mail: amdam@horsens.dk, telefon 76 29 25 38

  Mette Spring, Børn og Forebyggelseschef, Børn, Unge og Kultur - mail: mespr@horsens.dk, telefon 24 90 62 98

   

   

  Handicaprådets suppleanter

  Anette Kristensen (personlig suppleant for Mette Frost)mail: acacieanette@gmail.com, telefon: 29 62 06 53

  Brian Veie (personlig suppleant for Gitte Jensen), mail: brian.veje@outlook.dk, telefon: 24 62 77 97 

  Erik Gottfredsen (personlig suppleant for Jette Birgitte), mail: erik@gottfredsen.dk, telefon: 22 59 63 89 

  Grith Roldsgaard (personlig suppleant for Hanne Lind), mail: gili76@godmail.dk, telefon: 60 62 78 33

  Ole Steffensen (personlig suppleant for Ulla Dyhr), mail: osteffensen@gmail.com, telefon: 29 72 47 29

   

   

  Handicaprådets administration

  Dorthe Maria Fabricius, Job- og velfærdsstaben - mail: dmf@horsens.dk, telefon 76 29 36 63

  Sara Arnfeldt Kammersgaard, Job og velfærdsstaben - mail: saar@horsens.dk, telefon 24 79 42 55

   

  Møder i 2023

  12. januar, 2. marts, 11. maj, 15. juni, 21. september, 16. november

   

  Dagsordener og referater

  Læs dagsordener og referater fra Handicaprådet lige her