Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Nu kan du køre flextur for 3 kr. pr kilometer på flere strækninger end hidtil: 18 knudepunkter placeret bredt i kommunen er netop trådt i kraft

Sdr. Vissing, Brædstrup, Østbirk, Nim, Gedved, Hovedgård, Egebjerg, Lund, Hatting og Søvind har nu alle et knudepunkt for flexture. Inden for Horsens by findes der otte. Med mange knudepunkter, flexbusafgange og plusture sætter Horsens Kommune fokus på, at den kollektive trafik er andet og mere end busser og tog med faste køreplaner.

01. jul. 2024

Indhold

  • Læs op

  Pr. 30. juni 2024 kan man tage en flextur fra i alt 18 knudepunkter fordelt i hele Horsens Kommune. Samme dag er rutebussernes nye køreplaner med flere flexbusafgange trådt i kraft. Foto: Horsens Kommune

  Antallet af såkaldte knudepunkter for flextur er netop blevet udvidet fra 4 til 18 i Horsens Kommune. Som noget nyt er der kommet et knudepunkt i hver af kommunens officielle lokalcenterbyer, så både Horsens by og nu oplandet er dækket ind.

  Opsamlingsstederne sikrer, at brugerne af flextur nu har flere muligheder for at bestille en tur med den fleksible kollektive trafik til lav takst.

  De mange nye knudepunkter er lanceret samtidig med, at der er sat flexbusafgange ind på de afgange i buskøreplanerne, som i dag ikke bliver brugt af mange passagerer. Dette er et resultat af det politiske fokus, der i Horsens er på, at det kollektive trafiktilbud skal tænkes mere fleksibelt end rutebusser.

  Formand for Horsens Kommunes Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg Rikke Christensen fortæller, at der i kommunen har været et behov for at gentænke den kollektive trafik:

  - Vi skal selvfølgelig være med til at understøtte, at borgerne får det bedst mulige kollektive transporttilbud. Samtidig skal vi for både miljøets og økonomiens skyld gerne undgå at have tomme busser kørende på ruterne. I de politiske drøftelser, vi har haft om serviceniveauet for den kollektive trafik i kommunen, har vi kigget på, hvor mange der reelt kører med de enkelte busser, hvordan forbindelserne er på tværs af kommunen og hvilket tilbud, der samlet set giver mest mening. Vi har haft fokus på mulighederne for flextur, flexbus og plustur, som er et godt og mere fleksibelt alternativ til rutebussen, når den ikke kører, siger udvalgsformand Rikke Christensen.

  Flexbus kører fra stoppested til stoppested, og afgangene står i køreplanen. Men flexbussen kører kun, hvis man har bestilt den. Med flextur kan man derimod blive hentet derhjemme og kørt til en vilkårlig adresse. Prisen kan komme ned på 3 kr. pr. kilometer, hvis man vælger at starte eller slutte turen ved et knudepunkt.

  I Horsens har man indført flere knudepunkter og lagt særlig vægt på oplandet, så borgerne på tværs af kommunen netop får bedre mulighed for at benytte de billige ture med flextur.

  Med plustur kan man blive kørt fra sin adresse til kollektiv trafik, når rejsen sker i forbindelse med kørsel med anden kollektiv trafik. Hvis plustur er en mulighed på en specifik rejse, får man det foreslået på rejseplanen som en del af ens rejse.

  Rejseplanen frem for busplanen

  Horsens Kommune erkender, at det kan være tricky at skulle overskue de forskellige ordninger og vide, hvornår hvilken ordning er det oplagte valg. Derfor er rådet fra kommunen til borgerne, at man skal bruge Rejseplanen til at planlægge sin tur, når man har et konkret behov for transport. Ved at tage udgangspunkt i behovet for at komme fra A til B i stedet for at tage udgangspunkt i en bestemt bus eller flexordning vil man i Rejseplanen kunne finde de aktuelle transportmuligheder, der passer bedst.

  Efter et politisk ønske og efterspørgsel fra ikke mindst oplandet arbejder kommunen på at udbrede kendskabet til den fleksible kollektive trafik og gøre borgerne klogere på mulighederne. Kommunen kommer blandt andet til at afholde informationsmøder og samarbejder allerede med frivillige i lokalsamfundene om at dele viden om, hvad flextrafik er for en størrelse.

  FAKTA

  Den åbne flextrafik er en del af den kollektive trafik. Horsens Kommune har flextur, flexbus og plustur, og fælles for dem er, at de kan benyttes af alle i kommunen. Det er også muligt at køre til og fra en anden kommune i Region Midtjylland, ligesom det er muligt at benytte knudepunkter i andre kommuner. Alle tre kørselstyper er fleksible og skal bestilles i forvejen. Man bliver kørt i taxa, liftbil eller personbil.

  Man kan bestille flextur, flexbus og plustur via Rejseplanen. Det er også muligt at booke ture og få hjælp via Midttrafik.

  Det er i Horsens Kommune politisk besluttet, at der skal være et knudepunkt i hver af kommunens lokalcenterbyer.

  Knudepunkter i såvel Horsens by som i oplandet er som udgangspunkt placeret offentlige steder, hvor der er gode forbindelser til anden kollektiv trafik.

  Knudepunkterne er trådt i kraft pr. 30. juni 2024 i forbindelse med køreplanskifte. I samme ombæring er flere tider i køreplanerne konverteret til flexbus-afgange.

  Horsens Kommune har i 2023 indgået kontrakt med firmaet bag samkørselsapp'en Nabogo for at gøre det nemt for borgerne at køre sammen og gøre private biler til en del af det kollektive transportsystem. Lift, som bliver tilbudt i Nabogo-app'en, fremgår i Rejseplanen på lige fod med fx flexture og øvrig kollektiv trafik.

  Find mere information på horsens.dk/busruter og midttrafik.dk/dine-rejsemuligheder/flextur

  Vedhæftede filer

  Knudepunkt, skilt, Sdr. Vissing.jpg
  Knudepunkt, skilt, Sdr. Vissing2.jpg
  Knudepunktskilt.jpg