Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Kommune og landbruget samarbejder om at give naturen på Endelave et kæmpe løft

Næsten 100 hektar landbrugsjord på Endelave bliver nu taget ud af drift for at give plads til naturen. Dette er resultatet af 10 frivillige aftaler, som er indgået i rammer af BioScape EU Life projektet mellem Horsens Kommune, Samn Forsyning og de landbrugsdrivende lodsejere på Endelave. Hele processen har ført til en ny model for jordfordeling og erstatningsudmåling, som lader til at blive udbredt til andre projekter i Danmark.

13. jun. 2024

Indhold

  • Læs op

  Horsens Kommune har kortlagt mange særligt værdifulde naturtyper på øen Endelave. Nu vil et stort naturprojekt beskytte naturen og give den mere plads. Foto: Horsens Kommune.

  En helt afgørende milepæl i det såkaldte EU LIFE-projekt BioScape på Endelave er nu nået: Horsens Kommune og lokale landmænd er i mål med et forløb, hvor frivillige aftaler om at omlægge landbrugsarealer til natur er blevet indgået. 10 landmænd vælger at stoppe med at dyrke afgrøder på et areal, som samlet set er næsten dobbelt så stort, som kommunen havde håbet på i projektet. Det omfattende naturprojekt vil skabe mere sammenhængende og styrket natur og øge biodiversiteten på den lille ø i Kattegat syd for Horsens Fjord. Projektet indvirker samtidig positivt på den planlagte beskyttelse af øens sårbare grundvandsmagasin.

  Beskyttelse og benyttelse går hånd i hånd i dette EU-støttede projekt, hvor naturområder forbedres, og drikkevandsforsyningen fremtidssikres på øen.

  Samarbejder om at give plads til naturen

  I Horsens Kommune er man meget begejstret for det foreløbige resultat og ikke mindst vejen dertil. Kommunen betegner det som et meget vellykket forhandlingsforløb med de lokale landmænd, hvor den tætte dialog har været primus motor. I samarbejde med landmændene er i alt 97,5 hektar markareal nu udtaget fra landbrugsdrift. Tovholder for projektet i Horsens Kommune biolog Frida Franko-Dossar fortæller, at hele processen har været baseret på dialog og frivillighed. Kommunen har ønsket at belyse alt omkring processen gennem borgermøder, workshops, individuelle samtaler og løbende kommunikation med lodsejerne:

  - Som kommune har vi forsøgt at få alle lodsejernes ønsker, bekymringer og skepsis på bordet. Vi kom ikke til forhandlingsbordet med en færdig plan. Det var vigtige - og indimellem svære - drøftelser for at finde frem til den rette løsning både for områdets beskyttelse og for lodsejernes bedriftsinteresse. Vi står nu med de 10 frivillige aftaler, hvor lodsejerne fortsat ejer jorden, som de fremover vil behandle på lige fod med de beskyttede naturarealer. Det giver et kæmpe løft til naturen, som nu bliver mere sammenhængende på østøen, forklarer Frida Franko-Dossar.

  Parret Ghita Hansen og Karsten Kragh Hansen, som driver økologisk landbrug på øen, er blandt de landbrugere, som nu har indgået aftale om at omlægge marker til natur. De glæder sig meget over at kunne bidrage til projektet:

  - Jeg synes, det er fantastisk at give Danmark naturen tilbage. Der er behov for, at vi begynder at nedskalere, at gøre tingene anderledes og på naturens præmisser. Det er dejligt at kunne være med til at starte det op her på Endelave og selv kunne følge, hvordan naturen kommer til at ændre sig, siger Karsten Kragh Hansen. Parret planlægger også at stoppe med at dyrke afgrøder på flere af deres marker, som ikke indgår i BioScape-projektet.

  Om processen siger Karsten, at dialogen indimellem var svær:

  - Sådan en proces kan være svær at gennemskue, og det tog faktisk noget tid at finde ud af, at både vi lodsejere og kommune ville det samme. Jeg ser resultatet som det vigtigste, og det er absolut en succes, at der både er indgået aftaler om området, der skal beskytte vores drikkevand og om de arealer, som nu vil samle hele naturområdet, siger han.

  Ikke en standardløsning - men en ny metode, som bæres videre

  Lodsejerne har modtaget en engangserstatning for at indgå i aftalen og afgive deres dyrkningsret. Men der har ikke været tale om en standardløsning.

  Tilgangen til erstatningsudmålingen og selve jordfordelingen har været helt særlig for projektet på Endelave og lader til at være en ny metode, som vil blive udbredt i andre projekter i hele landet.

  I modsætning til traditionel såkaldt multifunktionel jordfordeling, som handler om at bytte, købe og sælge arealer mellem lodsejere, har alle implicerede lodsejere på Endelave beholdt deres jord. Og i stedet for et standardbeløb per hektar landbrugsjord er erstatningen til endelavitterne opgjort ud fra konkrete vurderinger på markniveau.

  Horsens Kommune er blevet assisteret af Landbrugsstyrelsens jordforhandlere i dialogen og forhandlingerne med lodsejerne. Landbrugsstyrelsen bærer nu erfaringerne og metoden fra Endelaveprojektet videre til andre projekter i Danmark.

  På Endelave kigger man nu ind i hvilke tiltag, der skal gennemføres på de næsten 100 hektar jord for at øge biodiversiteten. Det kan eksempelvis være afgræsning med dyr eller høslæt. Også her bliver projekterne til i et samarbejde mellem kommune og lodsejere.

  FAKTA

  • Læs mere om BioScape og Endelave-projektet her: https://www.life-bioscape.eu/
  • Projektet er delvis finansieret af EU, Horsens Kommune og Samn Forsyning. Den samlede budgetramme er på 7,5 mio. kr.
  • Samn Forsynings interesse angår beskyttelse af indvindingsoplandet til øens vandforsyning. På Endelave findes kun én grundvandsressource. For at undgå at drikkevandet på Endelave i fremtiden skal renses eller transporteres fra fastlandet, har BioScape fokus på at mindske forureningen af øens grundvandsmagasin. I dag er der risiko for, at grundvandet kan blive forurenet fra de dyrkede marker, der ligger inden for indvindingsoplandet til vandværket.
  • Endelave er kendetegnet ved at rumme særligt værdifuld natur og naturtyper, som er i stærk tilbagegang i både Danmark og på europæisk niveau. Med projektet bliver øens natur beskyttet og styrket.

  Vedhæftede filer

  Endelave 2024.jpg
  Endelave_møde.jpg