Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

245 nye ladestandere – heraf 18 hurtigladere - er på vej til elbilister i Horsens Kommune

Skiftet til elbiler har stor betydning for nedbringelsen af CO2-udledningen i Horsens Kommune. Derfor skal det være så nemt som muligt at få strøm på elbilen, så flere vælger den grønne transportform

17. maj 2023

Indhold

  • Læs op

  Der bliver skubbet godt på den grønne omstilling med mange nye ladestandere i Horsens Kommune. Foto: Hanne Nielsen

  Inden længe bliver der sat endnu mere strøm til mulighederne for at få ladet sin elbil op i Horsens Kommune. Hele 245 nye ladestandere - 227 normale og 18 hurtigladere - vil i den kommende tid blive sat op på kommunale arealer i og omkring Horsens.

  Det er resultatet, efter Horsens Kommune netop har gennemført et udbud af anden etape af opsætningen af ladestandere - et udbud, der er faldet særdeles fordelagtigt ud for kommunen. En operatør har nemlig tilbudt Horsens Kommune 5,4 mio. kr. for at få opgaven med at sætte ladestanderne op og have driften af dem i de kommende 10 år.

  Borgmester Peter Sørensen glæder sig over udbudsprocessen, der skubber på den grønne omstilling:

  - Vi er lykkedes med at lave et udbud, som har været attraktivt for operatørerne, og hvor vi samtidig sikrer, at vi får ladestandere, der er fordelt bredt geografisk over hele vores kommune. Vi skal passe på vores klima, og derfor har vi i Horsens Byråd en målsætning om at få flere til at vælge den klimavenlige elbil. For at lykkes med det, skal vi sikre, at det er nemt og hurtigt at komme til en ladestander, siger Peter Sørensen.

  10 pct. mindre CO2

  Transportsektoren er én af de største CO2-udledere. Ifølge en beregning fra Rambøll vil omstillingen til 1 mio. elbiler i Danmark i 2030 medføre en reduktion i CO2-udledningen i Horsens Kommune på 26.000 tons om året. Det svarer til en reduktion i transportsektoren på 10,7 pct. i forhold til 2018.

  - Ifølge vores seneste klimaregnskab står persontransporten for ca. 20 pct. af den samlede CO2-udledning i Horsens Kommune, og transport er den næststørste CO2-udleder generelt inden for vores kommunegrænse. Derfor er det så vigtigt, at vi får omstillet vores transport til grønnere alternativer, hvis vi skal nå byrådets ambition om klimaneutralitet i 2030, siger Rikke Christensen, formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i Horsens Kommune.

  De mange nye ladestandere blive sat op på 54 forskellige placeringer på kommunale arealer i og omkring Horsens. Heraf er der otte steder, hvor der både bliver opsat normal- og hurtigladere.

  De nye ladestandere skal lægges oveni de 28 kommunale lokaliteter, hvor der i forvejen er ved at blive etableret ladestandere. Ladestanderne kommer til at stå ved bl.a. dagtilbud, skoler og sportshaller samt på øvrige offentlige parkeringspladser, der er ejet af kommunen, og supplerer de standere, der er opstillet af private.

  Andre kigger mod Horsens

  I det gennemførte udbud har Horsens Kommune brugt en model, hvor der har været krav om et minimumsantal af standere, der skal sættes op, men hvor operatørerne samtidig er blevet belønnet i konkurrencen for at kunne tilbyde flere standere samt evt. hurtigladere. Operatørerne har både kunnet byde ind på at skulle have penge for opsætningen og driften eller det modsatte, og det er altså faldet særdeles fordelagtigt ud for kommunen, der har fået 98 flere ladestandere end minimumskravet.

  - Så vidt jeg ved, er vi first-movers på den model, vi har brugt i udbuddene, og vi er blevet kontaktet af 10 andre kommuner, der gerne vil lade sig inspirere af vores måde at gøre det på. Der er en virkelig stor interesse i markedet for at byde ind på opsætningen af nye ladestandere og for at få den nye infrastruktur for elbiler ud at leve, fortæller Peder van Roest Dahl, udbudskonsulent i Horsens Kommune.

  Fakta:

  De første ladestandere forventes at være klar til brug allerede i juli, hvorefter de andre vil følge frem til juni 2024.

  Den første etape af opsætning af ladestandere blev gennemført i efteråret i 2022. Også dette udbud blev gennemført, uden kommunen skulle have pungen op af lommen.

  Indtægten fra udbuddet blev den 16. maj 2023 godkendt af kommunens Bæredygtigheds- Natur- og Klimaudvalg. Sagen skal nu behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget og derefter Horsens Byråd.