Gå til hovedindhold
Om Horsens
Økonomi og støtte
Beskæftigelse

Job

Se frister for svartider om job, ydelser mv.

 • Læs op

Indhold

  Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang svartid der må være fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

  Du kan finde de forskellige tidsfrister for beskæftigelsesområdet her på siden.

  Du kan også læse mere om Jobcenter Horsens, hvis du vil vide mere om, hvad vi kan hjælpe dig med. 

  Tilbud og støtte til beskæftigelse

  Afgørelse om fleksjob - fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse

  • 6 mdr

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 116


  Afgørelse om fastholdelsesfleksjob – fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse

  • 6 mdr

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 119


  Tilskud til din løn for dig, der er i fleksjob (fleksløntilskud)

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 123


  Tilskud til dig, der er selvstændigt erhvervsdrivende i fleksjob

  • 6 mdr.

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 126


  Udbetaling af refusion til dig som arbejdsgiver, der har en medarbejder i fleksjob påbegyndt før d. 1. januar 2013

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 133, 134


  Tilskud til kortvarige kurser for dig, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 162

  Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning eller nødvendige merudgifter i forbindelse med tilbud eller ansættelse i fleksjob

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 172, 173, 178, 179


  Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med ordinær ansættelse eller selvstændig virksomhed

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 178

  Din mulighed som arbejdsgiver for at få økonomisk støtte til en vikar, når du har en medarbejder i efteruddannelse (jobrotation)

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 149

  Tilskud til korte erhvervsrettede kurser til dig som arbejdsgiver, der ansætter en medarbejder i ordinært job, hvor denne forud for ansættelse har modtaget offentlige ydelser til forsørgelse

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 97, stk. 3


  Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med ordinær ansættelse eller selvstændig virksomhed

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 178

  Din mulighed for at få støtte af en mentor

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 167

  Afgørelse om ressourceforløb – fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 112


  Afgørelse om ressourceforløb til førtidspensionister – fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 115

  Om betingelserne for at opnå revalidering (f.eks. uddannelse eller omskoling) er til stede

  • 3 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 142


  Tilskud til at etablere selvstændig virksomhed i forbindelse med revalidering

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 147


  Din mulighed for tilbud om forrevalidering

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 144


  Mulighed for at få forlænget dit revalideringsforløb

  • 2 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 146

  Tilskud til dig, der er selvstændigt erhvervsdrivende

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 126


  Tilskud til at etablere selvstændig virksomhed i forbindelse med revalidering

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 147

  Henvisning til anden aktør for dig, der er ledig og visiteret til fleksjob

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 37


  Tilbud om jobrettet uddannelse til dig, der er ledig og visiteret til fleksjob

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 48


  Din mulighed for tilbud om:
  - Virksomhedspraktik
  - Ansættelse med løntilskud
  - Nytteindsats
  - Vejledning og opkvalificering, herunder uddannelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 52


  Mulighed for at få forlænget dit tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 61, skt. 2, 68


  Mulighed for tilbud om ansættelse med løntilskud for dig, der er førtidspensionist

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 66


  Tilskud til kortvarige kurser for dig, der er ansat eller skal ansættes i fleksjob

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 162


  Mulighed for opkvalificering i forbindelse med større afskedigelser

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 164

  Betaling af transport og merudgifter i forbindelse med tilbud

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 175, 176

  Tilskud til undervisningsmaterialer

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 172, stk. 3

  Din mulighed som arbejdsgiver for at få økonomisk støtte, når du indgår uddannelsesaftale med voksne (voksenlærlingeordningen)

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 154

  Udlændinge i Danmark

  Anvisning af midlertidigt opholdssted

  • 1 dag

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 12

  Henvisning til danskuddannelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 21

  Tilbud om vurdering af helbred

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 15d

  Din mulighed for hjælp til:
  - Værktøj, arbejdsredskaber og arbejdstøj
  - Helt særlige undervisningsmaterialer

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23f


  Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med ordinær ansættelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24a

  Udarbejdelse af kontrakt

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 19

  Din mulighed for at få støtte af en mentor

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23d

  Mulighed for at fortsætte din deltagelse i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram i en anden kommune

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 18

  Din mulighed for hjælp til repatriering

  • 3 mdr.

  Lovgrundlag

  Repatrieringsloven § 7


  Din mulighed for reintegrationsbistand

  • 3 mdr.

  Lovgrundlag

  Repatrieringsloven § 10

  Din mulighed for tilbud om:
  - Vejledning og opkvalificering
  - Virksomhedspraktik
  - Ansættelse med løntilskud

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23


  Din mulighed for hjælp til:
  - At deltage i særlige forløb
  - Egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23f


  Tilskud til at blive opkvalificeret i forbindelse med ordinær ansættelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24a

  Tilskud til at blive opkvalificeret i forbindelse med ordinær ansættelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24a


  Tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med ordinær ansættelse

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 24a

  Betaling af transport

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 23f

  Kontante ydelser

  Udbetaling af engangshjælp

  • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 25a

  Udbetaling af hjælp til dig, der er over 60 år og ikke har ret til efterløn eller pension

  • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 27


  Udbetaling af supplement til brøkpension

  • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 27a

  Udbetaling af kontanthjælp og uddannelseshjælp

  • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik §§ 23, 25


  Udbetaling af aktivitetstillæg

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik §§ 24 og 25, stk. 7


  Udbetaling af barselstillæg

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 8

  Udbetaling af ledighedsydelse og ledighedsydelse under ferie 

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 74

  Udbetaling af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 68


  Udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 69j

  Udbetaling af revalideringsydelse

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 70

  Udbetaling af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse
  • 3 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 22

  Udbetaling af særlig støtte til høje boligudgifter ifm. selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik § 34


  Udbetaling af særlig støtte til boligudgifter under revalidering

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om aktiv socialpolitik §§ 73 h - 73 i

  Sygedagpenge

  Bevilling af aftale om refusion til dig som arbejdsgiver, der har en medarbejder med langvarig eller kronisk sygdom

  • 8 uger

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge §§ 56, 58a


  Udbetaling af refusion til dig som arbejdsgiver

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge §§ 54-55

  Udbetaling af sygedagpenge til sygemeldte

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om sygedagpenge §§ 46-49 og 50-53a

  Handicappede i erhverv

  Fortrinsadgang for personer med handicap

  • 2 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 3

  Din mulighed for tilskud til:

  - Hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med løntilskudsansættelse eller deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  - Hjælpemidler i forbindelse med ordinær ansættelse og beskæftigelse

  - Særlige udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. §§ 15 f-15 g og 15 i-15 j

  Personlig assistance til handicappede i erhverv mv.

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 4

  Din mulighed for tilbud om ansættelse med løntilskud til nyuddannede personer med handicap

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 15

  Tilskud til at blive opkvalificeret i forbindelse med løntilskudsansættelse af nyuddannet person med handicap

  •  4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. § 15 d 


  Din mulighed for tilskud til:

  - Hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning i forbindelse med løntilskudsansættelse eller deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  - Hjælpemidler i forbindelse med ordinær ansættelse og beskæftigelse

  - Særlige udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  • 4 uger

  Lovgrundlag

  Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. §§ 15 f-15 g og 15 i-15 j

  Pension

  Afgørelse om frakendelse af førtidspension

  • 3 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om social pension § 44

  Afgørelse om at din ret til førtidspension skal være hvilende

  • 3 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om social pension § 43 a

   

  Om du har ret til førtidspension - fra aftale om forelæggelse for rehabiliteringsteam til afgørelse

  • 6 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om social pension § 18


  Om du har ret til førtidspension - fra anmodning om, at der alene tages stilling til spørgsmål om førtidspension

  • 3 måneder

  Lovgrundlag

  Lov om social pension § 17 stk 2