Gå til hovedindhold
Om Horsens

Ukraine

I Horsens Kommune er vi klar til at hjælpe flygtninge fra krigen i Ukraine. Find svar på dine spørgsmål lige her.

Indhold

  For English version see below

  Her på siden har vi samlet information om dét, vi gør, og hvor du kan henvende dig, hvis du vil hjælpe eller har brug for hjælp.

  På hjemmesiderne kriseinformation.dk og nyidanmark.dk kan du også finde relevant information – blandt andet spørgsmål-svar, kontaktlister til relevante myndigheder mm.

  Udlændingestyrelsen og SIRI har oprettet en informationsside for ukrainske statsborgere. Siden indeholder relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller ønsker at komme til Danmark. Siden findes både i dansk og engelsk udgave.

  Ansøgningen skal indgives til Udlændingestyrelsens Borgerservice i Næstved, Odense, Århus eller Aalborg, hvor det samtidig er muligt at få optaget dit biometri (fingeraftryk og foto).

  Det kræver, du har bestilt tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice, før du møder op. Det er kun voksne, som kan bestille tid, mens børn skal følges med den voksne til den aftalte tid i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

  Du kan bestille tid på dette link:

  Hvis du mangler dokumentation (f.eks. pas, opholdstilladelse i Ukraine m.m.) i forbindelse med din ansøgning, kan Ukraines Ambassade i København kontaktes via dette link:

  Når du som flygtning har fået tilsagn om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen og er visiteret til Horsens Kommune, vil du vil blive kontaktet af Borgerservice i Horsens Kommune. De vil fortælle dig om det videre forløb, bl.a. om indkvartering og udbetaling af ydelse. Tildeling af bolig sker gennem Jobcenter Horsens. Du kan kontakte Jobcentret på telefon 76 29 47 00.

  Skole
  Alle ukrainske børn kan komme i skole - uanset om deres forældre har visum eller opholdstilladelse. Som udgangspunkt kan I henvende jer til den lokale skole, som står klar til at hjælpe og finde en god løsning. Se vores oversigt over alle skoler i Horsens Kommune lige her

  Dagtilbud 
  Så snart barnet og mindst én forældrer har fået opholdstilladelse og et CPR-nummer, står vi også klar med dagtilbud. For at få hjælp til at skrive et barn op til vuggestue eller børnehave, kan du ringe til vores Pladsanvisning på telefon 76 29 30 66 eller 76 29 30 67. Du kan også benytte vores digitale pladsanvisning (på dansk) lige her.

  Vores familieafdeling står klar med vejledning om krisehjælp til børn og unge, der har været igennem voldsomme oplevelser eller traumer. Kontakt familieafdelingen på 76 29 34 00.

  Hvis du ønsker at bidrage med frivillig hjælp, kan du læse mere på Sund By Horsens’ hjemmeside. Her kan du læse mere om frivilligt arbejde og frivillige organisationer

  Fritids- og foreningslivet i Horsens Kommune står klar til at hjælpe ukrainske flygtninge med at deltage i fritidsaktiviteter. 

  Ønsker du at finde fritids- eller foreningstilbud i Horsens Kommune, kan du søge hjælp på Fritidsportalen, hvor du finder en oversigt, beskrivelse og geografisk placering af de tilbud, vi tilbyder

  På Fritidsportalen finder du desuden en oversigt over foreninger, der har oprettet specifikke tilbud til ukrainske flygtninge.

  Foreninger i Horsens Kommune, der ønsker at tilbyde særlige aktiviteter for ukrainske flygtninge, kan sende beskrivelse af deres tilbud til Horsens Kommunes Fritidsafdeling på fritid@horsens.dk

  Økonomisk støtte
  Horsens Kommune har indgået et samarbejde med støtteforeningen BROEN HORSENS, der gør det muligt for ukrainske flygtninge at søge om økonomisk hjælp til at komme i gang i fritids- og foreningslivet. 

  Kontakt
  Har du spørgsmål vedrørende fritids- og foreningstilbud for ukrainske flygtninge i Horsens Kommune, kan du kontakte vores fritidsafdeling på telefon 76 29 29 29 eller mail fritid@horsens.dk.

  Fordrevne ukrainere, der selv står for udgifter til kost og logi frem til meddelt opholdstilladelse kan få udbetalt støtte på 35 kr. pr. voksen pr. døgn og 25 kr. pr. barn (0-17 år) pr. døgn. 

  Ukrainske flygtninge kan få udbetalt støtten ved at møde op i Borgerservice på Horsens Rådhus, Rådhustorvet 4. Ukrainske flygtninge skal medbringe deres pas. Støtten kan udbetales med 14 dages tilbagevirkende kraft fra den dag, man møder op i Borgerservice eller har fået opholdstilladelse efter den nye særlov.

  Ved udbetalingen bliver navn, opholdsadresse, fødselsdato samt ankomstdato til Horsens registreret og borgeren underskriver en Tro- og Loveerklæring på at de angivne oplysninger er korrekte. 

  Borgerservice har åbent mandag til onsdag kl. 10-15, torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13. Det er ikke et krav, at børn møder op på rådhuset.

  Vil du og din virksomhed tilbyde job til ukrainske flygtninge, er du meget velkommen til at kontakte Virksomhedsservice hos Jobcenter Horsens på telefon 76 29 48 01. Sammen afdækker vi, hvad du har brug for, og hvad din virksomhed kan tilbyde.

  In Horsens Kommune we are ready to help refugees from the war in Ukraine. Find answers to your questions right here.

  We have gathered information about what we do and where you can turn to if you want to help or need help.

  On the websites kriseinformation.dk and nyidanmark.dk you can also find relevant information - including question-answers, contact lists for relevant authorities etc.

  Questions and answers

  The Danish Immigration Service and SIRI have set up an information page for Ukrainian citizens. The site contains relevant information for Ukrainian citizens who are either in Denmark or who wish to come to Denmark

  Ukranian citizens as well as other citizens with legal residence in Ukraine will be able to apply for a residence permit.

  The application form can be downloaded at:

  The application must be submitted to the Danish Immigration Service's Citizen Service in Næstved, Odense, Aarhus or Aalborg, where it is also possible to have your biometrics recorded (fingerprint and photo).

  You must book an appointment with the Danish Immigration Service's Citizen Service. Only adults can book an appointment. Children must be accompanied by the adult who booked the appointment with the Danish Immigration Service's Citizen Service.

  You can book an appointment at this link:

  If you lack the required documentation (eg passport, Ukrainian residence permit, etc.) for your application, you can contact the Ukrainian Embassy via this link:

  As a person displaced from Ukraine, you do not have to wait for your residence permit before finding and starting a job. Find out how to get started with your job search (In Ukrainian). 

  If you receive financial aid (Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse) you er obligated to fill out your resume on Jobnet. Read how to (in Ukrainian)

  If you move to Denmark and have a car with non-Danish number plates, you need to be aware of how  to register your car.

  Please read this guidance on driving in Denmark for holders of a Ukrainian driving licence.

  When you have received your residence permit and cpr. number, you can start learning Danish for free. Tell your contact person at the Jobcenter when you are ready to start. Your contact person will get in touch with the language school in Horsens, which is Sprogcenter Midt, and you will soon be contacted and invited for an interview there. At the interview, you will learn more about the Danish course and you will be asked some questions about yourself. You will also get access to an app, where you can see your schedule for the Danish course.

  Learn more about Sprogcenter Midt and the Danish course here

  Or find Sprogcenter Midt at Facebook

  Ukrainian refugees who bear the cost of board and housing themselves may receive financial support in the amount of DKK 35 per adult per day and DKK 25 per child per day.

  Ukrainian refugees may receive these benefits by applying in person at Borgerservice (Citizens’ Services), Horsens City Hall, Rådhustorvet 4, Horsens. Ukrainian refugees must bring their passports. Benefits may be back-dated at a maximum of 14 days upon attendance in Citizen Service or until receiving residence permit. 

  Upon payment of the benefits, the recipient’s name, current address, date of arrival to Horsens Kommune, birthday, and date of payment will be registered. The citizen will at the same time sign a sworn statement, that the information given is correct.

  The office is open 10-15 on Mondays, Tuesdays, and Wednesdays, 10-17 on Thursdays, and 10-13 on Fridays. Children do not have to come along.