Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Efteruddannelse af dine medarbejdere

Få hjælp til at opkvalificere dine medarbejdere.

 • Læs op

Indhold

  Jobcenter Horsens hjælper din virksomhed med målrettet efteruddannelse af dine medarbejdere.

  Har din virksomhed problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft? Så tag fat i os og hør om mulighederne for at opkvalificere dine egne medarbejdere.

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  Jobcenter Horsens hjælper med at

  • informere om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder

  • vejlede om lovgivning og mulighederne for godtgørelse

  • vejlede om mulighederne inden for områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft 

  • lave en plan for efteruddannelse af hele medarbejdergruppen

  • etablere kontakt til uddannelsesinstitutionerne

  Ved at understøtte dine ansattes muligheder for at udvikle deres evne til at læse, skrive eller regne medvirker du til at styrke arbejdsglæden i din virksomhed.

  Er der et behov?

  Vi hjælper med at iværksætte en test, som viser, om der blandt dine medarbejdere er et behov for undervisning i grundlæggende dansk og matematik.

  Testen varer cirka en time og er gratis, når den udføres i arbejdstiden.

  Vi kan tilrettelægge et undervisningsforløb

  Hvis testen viser, at der er medarbejdere, som kan drage nytte af at deltage i et målrettet undervisningsforløb, kan jobcentret i samarbejde med uddannelsesinstitutionen tilrettelægge et forløb under Forberedende Voksenundervisning (FVU) eller Ordblindeundervisning (OBU). Læs mere om begge uddannelser herunder.

  Hvis du gerne vil høre mere om muligheden for at styrke dine ansattes læse-, skrive- og regnefærdigheder, er du velkommen til at ringe til Armenuhi Smidt på 24 67 71 50.

  Forberedende voksenuddannelse er for medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og regnekundskaber.

  Formålet er at styrke dem i deres daglige arbejde eller forberede dem på deltagelse i efteruddannelse.

  Forskellige trin

  FVU er inddelt i forskellige trin, hvor det højeste trin modsvarer folkeskolens afgangsniveau. Alle trin kan afsluttes med en prøve.

  Undervisningen er gratis

  Undervisningen koster ikke noget og kan foregå på en uddannelsesinstitution eller i virksomheden.
  Du kan få voksenuddannelsesstøtte til medarbejderen i undervisningsperioden, hvis det drejer sig om ansatte, som er ufaglærte eller ikke har en uddannelse, der er højere end erhvervsakademisk niveau.

  Tvivl om behovet for undervisning?

  Hvis du eller din medarbejder er i tvivl om, hvorvidt der er et behov for at understøtte din medarbejders læse-, skrive- og regnefærdigheder, tilbyder vi at foretage en test. Testen varer en time og viser, om nogle af virksomhedens ansatte kan drage nytte af målrettet undervisning. Læs mere om muligheden for testen herover eller ring til Amenuhi Smidt på 24 67 71 50.

  Læs mere om forberedende voksenundervisning på uddannelsesguidens hjemmeside 

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

  Ordblindeundervisningen hjælper en ordblind medarbejder med at forbedre sine læse-, skrive- og stavefærdigheder. 

  Undervisningen giver også indsigt i nyttige IT-værktøjer fx 'talegenkendelse' og tekst-scannere.

  Indledende test

  Medarbejderen testes først. På baggrund af testen bliver der lavet en individuel undervisningsplan, der tager udgangspunkt i medarbejderens arbejdssituationer. 

  Undervisningen foregår på små hold med 2 - 6 deltagere med individuelt tilrettelagte forløb.

  Der er ikke noget fast timetal - dog maksimalt 80 timer pr. forløb.

  Undervisning og materialer er gratis for medarbejdere og virksomhed.

  Læs mere om ordblindeundervisning hos Horsens HF og VUC 

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.

   

  Med en voksenlærling får du en medarbejder med livserfaring, der er klar til at tage et ansvar fra første dag.

  Ordningen er fleksibel og kan både bruges til at give enten nye eller allerede ansatte medarbejdere en erhvervsuddannelse.

  Voksenlærlingeordningen styrker dit rekrutteringsgrundlag. Når du indgår en uddannelsesaftale, er du med til at opkvalificere arbejdskraften og klæde virksomheden på til fremtidens krav.

  Vi hjælper med at

  • afklare dit behov  

  • rådgive om tilskudsmuligheder

  • finde egnede kandidater

  • skrive evt. stillingsopslag

  • etablere aftalen

  5 vigtige ting du skal vide om voksenlærlinge

  • Alle over 25 år kan blive voksenlærlinge 

  • Du kan både bruge ordningen til at uddanne nye medarbejdere og til at opkvalificere allerede ansatte 

  • Du kan få tilskud til ansættelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af, om voksenlærlingen i forvejen er i job og/eller er faglært

  • Vi har mulighed for at lave en kort praktik uden løn, inden vi laver en voksenlæreaftale

  • Voksenlærlinge gennemfører lige som almindelige lærlinge deres uddannelse med skiftevis skole og arbejde i din virksomhed

  Det er nemt at oprette et voksenlærlingeforløb i din virksomhed. Det foregår via VITAS, der tilbyder din virksomhed en digital, brugervenlig og dialogbaseret løsning, der sparer tid og ressourcer – både for dig og jobcentret.

  Opret voksenlærlinge-forløb på vitas.dk.


  Kontakt

  • Beskæftigelsesrådgiver Elsebeth V. Andersen, 76 29 48 65
  • Beskæftigelssrådgiver Anita Kjær Madsen, 76 29 47 34
  • Virksomhedsservice på 76 29 48 01

  Med jobrotationsordningen kan du sende én eller flere medarbejdere på efteruddannelse.

  Dine medarbejdere bliver i uddannelsesperioden erstattet af en vikar, som du får økonomisk tilskud til.

  Vikaren bliver rekrutteret blandt kommunens ledige borgere.

  Du får opkvalificeret dine medarbejdere, uden at I kommer bagud med arbejdet, og mange vikarer vil efter jobrotationen være velkvalificeret arbejdskraft, der kender din virksomhed.

  Vi hjælper med at

  • tilrettelægge jobrotationsordningen efter din virksomheds behov

  • afklare dine medarbejderes behov for opkvalificering  

  • rekruttere de rigtige vikarer blandt kommunens ledige borgere

  • rådgive om uddannelses- og kursusmuligheder

  5 vigtige ting du skal vide om jobrotation

  • Vikaren skal have været ledig i minimum seks måneder forud for ansættelsen

  • Vikaren kan være ansat i op til seks måneder

  • Vikaren skal være ansat med minimum 10 timer om ugen 

  • Jobrotationsydelsen er på 184,98 kr. pr. time (2017) i de timer, medarbejderen er i uddannelse, og vikaren er ansat 

  • Hvis flere medarbejdere skal på kurser, kan den samme vikar erstatte dem alle

  Ring til os på 76 29 48 01 hvis du vil vide mere.