Gå til hovedindhold
Børn og unge

Tandpleje til børn og unge

Tandplejen prioriterer forebyggelse højt. Det er vigtigt for os, at det bliver så god en oplevelse som muligt for dit barn at komme til tandlæge.

 • Læs op

Indhold

  Lukket i sommerferien

  Tandplejen holder lukket fra mandag den 8. juli til søndag den 11. august (begge dage inklusiv)

  Se mere om nødbehandling her (pdf)

  Se mere om førstehjælp til tandskader (pdf)

  • Hvis dit barn er mellem 0-21 år og bor i Horsens Kommune, kan han eller hun gå gratis til tandlægen hos den kommunale tandpleje.
  • Dit barns første besøg i Tandplejen: 
   Hvis du er førstegangsforælder, vil du blive indkaldt med dit barn til et klinikbesøg i Tandplejen, når dit barn er ca. 1 1/2 år.  Er du flergangsforælder, vil du blive tilbudt et klinikbesøg efter eget ønske, eller fordi vi har vurderet, at der er et behov på baggrund af søskendes tandstatus. Når dit barn er 3 år, vil han/hun blive indkaldt til et besøg i Tandplejen. 
  • Indtil dit barn fylder 10 år, vil vi meget gerne have dig som forælder med til tandlæge, fordi vi lægger vægt på et godt samarbejde med dig om dit barns tandpleje.
  • Vi tilbyder tandpleje, som er tilpasset dit barns behov i et samarbejde om at bevare tænderne sunde.

  Se en oversigt over Tandplejens indkaldelser og tilbud til børn i alderen 0-21 år (pdf)

  Tandplejens borgerbooking 

  Du kan se eller flytte dine aftaler med Tandplejen ved at logge på med Mit-ID via linket https://saml.tandplejen.horsens.dk 
  (Hvis linket ikke virker, skal det indtastes direkte i browseren).

  Du skal have forældremyndighed over barnet og have Mit-ID eller være mellem 
  15 og 21 år med Mit-ID.

  På selvbetjeningen kan du:
  • Se dine aftaler
  • Ændre dine aftaler
  • Opdatere helbredsoplysninger
                                                                           
  Visse aftaler kan du ikke selv ændre.
  Kontakt Tandplejens Call Center på telefon 70 80 68 51

  Hvis I bor i eller flytter til kommunen, er dit barn automatisk tilmeldt tandplejen. Du bliver tilknyttet klinikken, som dækker dit skoledistrikt. Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet på én af de andre klinikker, er det let at skifte. Du kan også frit vælge mellem tandplejens tandlæger. Henvend dig blot til tandplejens Call Center.

  Hjælp i tandplejens åbningstid:
  Tandplejens Call Center 
  Telefon: 70 80 68 51
  Telefontid: Mandag til fredag kl. 8-10 og 12-15

  Hjælp uden for tandplejens åbningstid på hverdage:
  Kontakt privat tandlæge

  Hjælp i weekender og på helligdage:
  Kontakt Tandlægevagten i Region Midtjylland

  Hvis du får tandsmerter i weekender og på helligdage kan du benytte Tandlægevagten i Aarhus og Holstebro. Du bør dog være opmærksom på, at du ikke kan bestille en forudgående aftale, men blot skal møde op på klinikken for akut behandling. Derfor kan du også som patient opleve længere ventetid. Du får således ikke en fast behandlingstid, som du ellers kender det hos din lokale tandlæge. 

  Tandlægevagten Aarhus:
  Valdemarsgade 1 D, stuen th.
  8000 Århus C.
  TLF: 23 62 02 01
  Telefonen er åbent indtil en ½ time før lukketid.

  Åbningstider:
  Fredag kl. 18-21
  Lørdag, søndag, helligdage kl. 10-13

  Tandlægevagten Holstebro:
  Holstebro Sygehus, Afd. for Regional Specialtandpleje
  Danmarksgade 21, Indgang G.
  7500 Holstebro
  TLF: 26 84 03 60
  Telefonen er åbent indtil en ½ time før lukketid.

  Åbningstider:
  Lørdag, søndag, helligdage kl. 12-15
  Lokalerne ligger på hjørnet af Enghavevej og Danmarksgade ved indkørslen til lægevagt og skadestue.

  Ved større skader på blivende tænder, skal henvendelse ske til Lægevagten tlf.: 70 11 31 31.

  Tandplejen betaler behandlingen.


  Omsorgs- og Specialtandplejen:

  Ved protesereparation Kontakt:
  Den Kliniske Tandtekniker v/Philip Elali og John Leed tlf. 75 82 56 65

  Tandplejen betaler behandlingen.

  Frit valg giver dig flere muligheder

  Du kan frit vælge, om dit barn skal have tandpleje hos en kommunal tandklinik eller hos en privat tandlæge. 

  Du får gratis tandpleje og behandling hos den kommunale tandpleje fra fødslen og indtil 22-års fødselsdagen.

  Du skal huske at give den kommunale tandpleje besked, hvis du ønsker at skifte til en privat tandlæge.

  Nedenfor kan du læse mere om, hvad det betyder, hvis du vælger en privat tandlæge. 

  Hvis dit barn er under 16 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Horsens Kommune 65 % af regningen. Du skal selv betale de sidste 35 % af regningen.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Horsens kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungdomstandplejen, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling og påsætning af tandsmykker.

  Hvis dit barn er under 22 år, og du ønsker at bruge en privat tandlæge, dækker Horsens Kommune 100 % af regningen til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten, fx undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.

  Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, fx operativ fjernelse af visdomstænder, bideskinner og tandreguleringsbehandling, skal din tandlæge altid ansøge Horsens kommunale Tandpleje om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud fra Tandplejen til behandlingen, men 100 % egenbetaling.

  Der kan være varierende grad af egenbetaling for 16-21-årige, der modtager behandlinger uden fast pris efter overenskomst ved en privat tandlæge, hvis ydelsen er en anden eller dyrere end kommunens.

  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling.

  Derudover skal du være opmærksom på:

  • Der er 100 % egenbetaling af udeblivelsesgebyr
  • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Horsens kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
  • Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er en del af Børne- og Ungdomstandplejen, fx kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling og påsætning af tandsmykker.

  Referencepriser på ikke overenskomstdækkende ydelser

  Nedenstående referencepriser er beregnet på baggrund af et gennemsnit af den enkelte kliniks gennemsnit tillagt regionstilskuddet. Referencepriserne er gældende for børn- og unge i Horsens Kommune pr. marts 2023. 

  Pl molar 2 flader kr. 1.255
  Pl molar 3 flader kr. 1.515
  Pl molar 4 flader kr. 1.704
  Pl molar 5 flader kr. 2.018
  Pl præmolar 2 flader kr. 1.118
  Pl præmolar 3 flader kr. 1.307
  Pl præmolar 4 flader kr. 1.545
  Pl præmolar 5 flader kr. 1.803

   

  Fjernelse af visdomstænder ekskl. lokalbedøvelse incl. regionstilskud kr. 1.97,02 pr. tand:

  Priser fra specialtandlæger i kirurgi Incl. regionstilskud
  Kompliceret ex 1.695,- 1.804
  Amotio sværhedsgrad 1  2.295,- 2.404
  Amotio sværhedsgrad 2  2.595,-  2.704
  Amotio sværhedsgrad 3  2.795,- 2.904
  Amotio sværhedsgrad 4  3.095,- 32.04

   

  Kategori 4 er normalt ektopisk lejrede tænder, meget vanskeligt tilgængelige og med f.eks. store cyster. De fleste vil ligge i sværhedsgrad 1 og 2.

  Tandudtrækning incl. lokalbedøvelse pr. tand ifølge BUT overenskomsten kr. 531,90 (ydelsesnr. 250)

  Operativt indgreb ( ekskl. lokalbedøvelse) kr. 1.277,34 (ydelsesnr. 255) Amotio af visdomstænder er undtaget.

  Bideskinner: pris mellem 3.000-3.800 kr. inkl. bidfunktionel undersøgelser og kontrol
  Hvis behov for skinne afdækkes i forbindelse med en SU, bør der ikke tage for en bidundersøgelse. Men hvis pt henvender sig med akutte smerter, kan der tages for en bidundersøgelse, hvilket vil være ret sjældent. Pris ca. 800 kr. 

  3-3 retainer. Pris hos en specialtandlæge er kr. 2.200 for en ny.
  Hvis en eksisterende retainer blot skal fæstes på en enkelt tand tage for en enkeltflade plast.

  Tandregulering

  16 – 21 årige

  Egenbetaling f.eks. på tandregulering.

  Der ydes alene tilskud til behandlinger, der er godkendt af tandplejen forud for behandlingen.

  • Tandplejen yder alene tilskud svarende til de udgifter der ville være forbundet med den pågældende behandling på kommunens egne klinikker (lønninger, materialer, drift, afskrivninger mm.).
  • Evt. merpris, dvs. forskel mellem klinikkens pris og tandplejens tilskud afregner den private tandlæge med patienten som 100% egenbetaling.
  • Hvis der ikke er ansøgt forud for behandlingen vil faktura blive afvist.

  0-15 årige

  Egenbetaling f.eks. på tandregulering.

  Der ydes alene tilskud til behandlinger, der er godkendt af tandplejen forud for behandlingen.

  • Tandplejen yder alene 65 % tilskud svarende til de udgifter, der ville være forbundet med den pågældende behandling på kommunens egne klinikker (lønninger, materialer, drift, afskrivninger mm.). Evt. merpris, dvs. forskel mellem den private specialtandlæges pris og tandplejens tilskud afregner den private specialtandlæge med patienten som 100% egenbetaling.
  • Hvis der ikke er ansøgt forud for behandlingen vil faktura blive afvist.

  Tandklinikker

  Tandklinikkerne er åbne alle skoledage fra 8.00 - 15.00 (jævnligt til kl. 17). For at høre nærmere om åbningstider; kontakt Call Centret på telefon 70 80 68 51.

  Borgmesterbakken 26
  8700 Horsens

  Borgmesterbakken 26
  8700 Horsens

  Bankagervej 99
  8700 Horsens

  Niels Wongesvej 7
  8740 Brædstrup

  Kirkevej 16
  8751 Gedved

  Nørrebakken 11
  8700 Horsens

  Læs mere om