Har du svært ved at benytte almindelig tandlæge?

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der har et varigt fysisk eller psykisk handicap og har brug for hjælp til daglig pleje.

Indhold

  Hvordan får jeg omsorgstandpleje?

  Formålet med omsorgstandpleje er, at du kan bevare en god tyggefunktion, være smertefri og få mere velvære og sundhed.

  Hvad kan vi tilbyde?

  • Vi tilbyder, at du kan få dine tænder undersøgt og modtage forebyggende behandlinger hjemme hos dig selv.

  • Hvis du er tilknyttet et dagcenter eller på plejecenter, kommer vi dér.

  • Omsorgstandplejens personale underviser både dig og personalet om god tandpleje - tilpasset dine muligheder og særlige behov. Vi lægger vægt på smertelindring og forebyggende behandling.

  Mere om Omsorgstandplejen

  • I Omsorgstandplejen får du dine tænder undersøgt af en tandlæge eller tandplejer 1-2 gange om året.

  • Afhængigt af dit behov modtager du tilbud om yderligere forebyggende tandpleje.

  • Vurderer Omsorgstandplejen behov for behandling, der ikke kan laves i eget hjem, foregår det på Omsorgstandplejens klinik.

  Du skal højst betale 570 kr. pr. år (2023-priser).

  Du bliver opkrævet en årlig egenbetaling i begyndelsen af det efterfølgende kalenderår. Beløbet reguleres årligt efter de gældende regler. Regningen vil du modtage i din e-Boks eller i din postkasse, hvis du er fritaget for e-Boks.
  Udgifter til transport skal du selv betale. Du kan benytte kørselsordningen i Midttrafik, hvis du er tilmeldt denne.


  Sygesikringen ”danmark” giver tilskud til omsorgstandpleje.


  Du skal visiteres (vurderes) af Rådgivningsteamet for at få omsorgstandpleje.

  Kontakt:

  Rådgivningsteamet
  Telefon: 76 29 45 00

  Telefontid: Hverdage kl. 8.30 - 9.30 og 12.00 - 13.00

  I omsorgstandplejen har du frit valg mellem kommunal omsorgstandpleje og de private tandlæger/kliniske tandteknikere, som kommunen har indgået aftale med.

  Ved ønske om godkendelse som privat leverandør kontakt:

  Overtandlæge Hanne Jacobsen
  Telefon: 76 29 28 87

   

  Hvis du ønsker at klage over afgørelse af bevilling af omsorgstandpleje, skal du sende klagen til:

  Styrelsen for Patientsikkerhed
  E-mail: stps@stps.dk
  Telefon: 72 28 66 00

  Klagefristen er 4 uger, fra du modtager afgørelsen.

  En klage kan vedrøre følgende områder:

  • Afgørelse om afslag på omsorgstandpleje
  • Utilfredshed med omsorgstandplejens omfang
  • Afgørelse af egenbetalingens størrelse

  Hvis du ønsker at klage over udførelsen af opgaven m.v. skal du rette henvendelse til:

  Overtandlæge
  Hanne Jacobsen
  Borgmesterbakken 26
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 28 87